Ny pulje til socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

 

Som led i satspuljeforhandlingerne på beskæftigelsesområdet er der afsat 2,5 mio. kr. til socialøkonomiske virksomheder.

 

Puljen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan søges af registrerede socialøkonomiske virksomheder. Ansøgningsfrist er d. 18. november 2015

 

Der kan søges midler til styrkelse af indsatsen med borgerens progression mod arbejdsmarkedet. Når virksomheden får tildelt midler, vil det være muligt at udvikle eller systematisere arbejdet med målgruppen, og dermed understøtte at indsatsen i højere grad sikre at den enkelte borger opnår en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Midlerne kan f.eks. søges til:
• Råd og vejledning hos en konsulent med kendskab til socialøkonomiske virksomheder og arbejdet med udsatte grupper
• Aflønning af en medarbejder til en udvidet indsats overfor de allermest udsatte i virksomheden

 

Aktiviteterne gennemføres og afsluttes inden udgangen af 2016.

 

Læs mere og download ansøgningsskemaer: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981