Ny pulje til af hjælpe ensomme og udsatte ældre


Regeringen og Dansk Folkeparti har netop afsat 24 mio. kr. til bl.a. at hjælpe ældre ud af ensomhed.

 

Et af initiativerne er en opsøgende indsats hos ensomme ældre borgere, et andet initiativ også i forhold til ensomme ældre er et styrket samarbejde mellem frivillige foreninger og kommunerne.

 

En del af pengene skal ligeledes anvendes til en national kosthandlingsplan på ældreområdet samt et IT-projekt rettet mod ældre.

 

Læs mere: Klik her!

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981