Ny leder af Center for frivilligt socialt arbejde

 

I samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har CFSAs bestyrelse med virkning fra 1. juni 2015 ansat Laura Auken Larsen som centerleder.

 

Laura Auken Larsen afløser Laust Kristensen, der fratræder stillingen efter udløb af åremålsansættelse. Laura er uddannet cand.scient.soc. fra RUC og har været ansat i ministerier, kommuner, regionale enheder og politiske organisationer. Hun har et omfattende kendskab til civilsamfundet og til den aktuelle samfundsmæssige ramme for det frivillige arbejde, som hun gennem mange år selv har været en aktiv del af.

 

Om Center for frivilligt socialt arbejde
Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA) er et landsdækkende videns-, kompetence-, og udviklingscenter som støtter og udvikler det frivillige sociale arbejde i Danmark. Centret ligger i Odense og er organiseret som en selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Læs mere: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981