Ny komparativ rapport om social innovation i Europa

 

SIMPAC projektet har netop udgivet en rapport med resultaterne af en komparativ analyse af 60 sociale innovationer i Europa.

 

SIMPACT projektet undersøger det økonomiske fundament for social innovation i relation til marked, den offentlige sektor og institutioner med henblik på at tilbyde en dynamisk ramme for handling på individuelt, organisatorisk og netværks niveau.

 

Ifølge Simpact forståelse er social innovation: ny kombination af ideer og forskellige former for samarbejde, der overskrider etablerede institutionelle sammenhænge og har den effekt at der skabes empowerment og engagement hos udsatte grupper enten i innovations processen eller som følge af den.

 

Projektet har gennemført en komparativ analyse af 60 sociale innovationer for at underbygge resultaterne fra deres meta-analyse af social innovation i hele Europa (D3.1, juli 2015) ved at lave en dybdegående analyse af specifikke økonomiske faktorer.
I denne sammenhæng er Social Innovations Biografier og Business Case Studier tænkt som integrerede forsknings- processer, der indfører forskellige, men komplementære desk- og field forskning metoder. Business case studier har været med til at fremme forståelsen af de økonomiske aspekter af allerede kendte og beskrevne tilfælde ved hjælp af dybtgående kvalitativ desk research. Social Innovations Biografier har været med til at uddybet deres forståelse af innovationsprocesser, udviklingsmæssige baner og interaktioner mellem aktører.

 

SIMPACT
SIMPACT er et forskningsprogram finansieret af Den Europæiske Kommission under Det 7´ende Rammeprogram fra 2014-2016 og står for ”Boosting The Impact of SI in Europe through Economic Underpinnings”. Projektet består af 12 Europæiske forskningsinstitutioner og ledes af Institute for Technology of the Westphalian University Gelshenkirschen i Tyskland.

 

Læs ”Comparative rapport on social innovation in Europe”: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981