Nyhedsbrev fra Sociale Entreprenører i Danmark

Marts 2016

 

 

Nyt fra foreningen


Afholdte arangementer 

Crowdfunding til din socialøkonomiske virksomhed
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 18. februar 2016 temamøde om crowdfunding i SED´s lokaler i Aarhus, hvor Michael Eis der er stifter af Danmarks første og største crowdfundingplatform booomerang.dk gav en introduktion til crowdfunding, og hvordan den kan være aktuel for socialøkonomiske virksomheder. 
Læs referat fra arrangementet her

 

Introduktion til The Back to Life Project 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt mandag d. 22. februar 2016 i samarbejde med Koncern Kvalitet, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Mikkel Salling Holmgaard arangementet "Introduktion til ”The Back to Life Project”.
Læs referat fra arrangementet her

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere på Fyn

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt for første gang Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere på Fyn d. 24. februar 2016. Mødet blev afholdt hos Superwerk i Odense.
Læs referat fra arrangementert her

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt onsdag d. 3. marts 2016 hos LO Aarhus. Tema for mødet var Rummelig imidt projektet og samarbejdet mellem fagforeninger og socialøkonomiske virksomheder.
Læs referat fra arrangementet her 

 

Introduktion til partnerskaber 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 7. marts 2016 Temamødet "Introduktion til partnerskaber". Arrangementet blev afholdt i samarbejede med Den Sociale Kapitalfond.
Læs referat fra arrangementet her

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 8. marts 2016 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København med fokus på fundraising med oplæg ved Lone Christiansen fra cmuligheder.
Læs referat fra arrangementet 
her

 


Kommende arrangementer 

LOKALE NETVÆRKSMØDER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG SOCIALE IVÆRKSÆTTERE

Der afholdes pt. lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder og socaile iværksættere i Aarhus, København, Vejle og Nordjylland
SED står for møderne i Aarhus og København (kontakt Per Bach per@socialeentreprenorer.dk)
I Vejle afholdes netværksmøderne af Vejle Kommune (kontakt Jens Altbertsen jenal@vejle.dk).
I Nordjylland afholdes møderne af Foreningen Socialøkonomi Nordjylland (kontakt Inger Steen Møller im@hv-nord.dk)

 

Temamøde:
Hvilken virksomhedsform skal du vælge til din socialøkonomiske virksomhed? (Stadig ledige pladser!)

Tid:  Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af SED.
Tema: Advokat Birgitte Brøbeck fortæller om de juridiske mulighederne i forhold til at organisere sin socialøkonomiske virksomhed og kommer bl.a. ind på vigtigheden af at vælge en god bestyrelse.
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk 
Læs mere: Klik her!

 

Infocafé om partnerskaber

Tid:  Torsdag d. 7. april 2016 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Arrangementet er rettet mod socialøkonomiske virksomheder, der ønsker at få immput i forbindelse med at indgå partnerskaber med traditionelle virksomheder og som ønsker at deltage i arrengementet Samarbejd med socialøkonomiske virksomheder og tag et konkret ansvar d. 28. april. 
Tilmelding hos: Maria Christiansen på email. maria@socialeentreprenorer.dk

 

Sociale Entreprenører i Danmark på Det Fælles Bedste Folketræf

Tid: d. 22.-24. april 2016
Sted: Hvalsø, Lejre Kommune 
SED afholder workshops på Folketræffet. Mere information følger senere. 
Læs mere om Det Fælles Bedste her 

 

Temamøde:

Samarbejd med socialøkonomiske virksomheder og tag et konkret ansvar

Tid: Torsdag d. 28. april 2016 kl. 14.00-18.00
Sted: MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 20, (Kantinen) i Aarhus.
Pris: Arrangementet er gratis. 
Tema: Partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og traditionelle virksomheder.
Arrangementet er rettet mod socialøkonomiske virksomheder og traditionelle virksomheder i Jylland og på Fyn, som ønsker at indgå partnerskaber.
Socialøkonomiske virksomheder som ønsker at deltage i arrangementet bør deltage i arrangementet "Introduktion til partnerskaber" d. 7. marts 2016.
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og CABI.
Læs mere: Klik her! 

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Tid: Torsdag den 12. maj kl. 12 -16
Sted: Ikke fastlagt
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Samarbejdet med kommunerne og et nyt nordjysk initiativ omkring etablering af flere socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland samt etablering af et regionalt dækkende rådgivningscenter for socialøkonomiske virksomheder.
Tilmelding hos: Inger Steen Møller email im@hv-nord.dk

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere på Fyn

Tid: Torsdag d. 12. maj kl. 16-18 2016
Sted: ikke fastlagt
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: ikke fastlagt
Tilmelding hos: Maria Christiansen på email. maria@socialeentreprenorer.dk

 

Dissemination Conference for project "The Social Entrepreneurship Development in the Baltic Sea region" with focus on social impact measurement

Time:  Friday 20th May 2016, 10 am - 4.30 pm
Place: Copenhagen
Price: Free
Sign up: Per Bach, email. per@socialeentreprenorer.dk
Læs mere: Klik her! 

 

Ordinær generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark

Tid: Lørdag d. 28. maj 215 kl. 14.00-15.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding hos: Per Bach per@socialeentreprenorer.dk, tlf. 40 11 86 40

 

Sociale Entreprenører i Danmark på Folkemødet på Bornholm 2016
Debatarrangement - titel ikke fastlagt endnu
Tid:
 Torsdag d. 16. juni 2016 kl. 16.00.
Sted: Civiltinget, Kæmpestranden, Allinge


Studietur
Tid: 
November 2016
Sted: 
Socialøkonomiske virksomheder på Fyn
Information følger senere.  

 

Andre nyheder fra foreningen 

Folkemødet på Bornholm - frivillige søges  
Sociale Entreprenører i Danmark søger frivillige til Folkemødet på Bornholm 2016.

 

SED med i EU Seed Money projekt 
Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med fire andre lande omkring Det Baltiske Hav, fået midler fra EU´s Seed Money pulje til at udforme et større EU projekt om unge og socialt entreprenørskab.

 

SED har modtaget 3.000 kr. fra Græsrodsfonden
Sociale Entreprenører i Danmark har fået tildelt 3.000 kr. fra Græsrodsfonden til indkøb af teknisk udstyr.


Bæredygtige flygtningelandsbyer
Sociale Entreprenører Danmark ønsker at starte en arbejdsgruppe, der skal udvikle et koncept for bæredygtige flygtningelandsbyer.

 

 

Facebookside for Sociale Entreprenører i Danmark 
Følg os på facebook og bidrag gerne på siden med information, spørgsmål og debatindlæg mm. om socialt entreprenørskab, social innovation, samskabelse og socialøkonomisk virksomhed. 
På siden deler vi lidt flere ukommenterede nyheder, som ikke er med på hjemmesiden og i vores nyhedsbreve.
Se facebookside for Sociale Entrepenører i Danmark: Klik her!

 

 

Andre nyheder 

Ny Accelerator for Socialøkonomiske virksomheder på Lunds Universitet
I foråret 2016 åbner Lunds Universitet for SoPact – en accelerator for Socialøkonomiske virksomheder.


Huset Zornig starter nyt integrationsprojekt med sociale obligationer 
Tænketanken Social Innovations Forum (SIF), der er en del af Huset Zorning, iværksætter et innovationsprojekt der har til formål at nytænke integrationen, bidrage til at effektivisere integrationsprocessen og sikre trivsel og selvforsørgelse for flygtninge i Danmark.


Den socialøkonomiske virksomhed Bistad sælger "BIVISER"
Den socialøkonomiske virksomhed Bistad i Aarhus har lanceret en kampagne, hvor de sælger "Biviser" til støtte for deres arbejde for udsatte borgere og for en miljømæssigt bæredygtig fremtid.

 

Konference om civilsamfundet i Europa: REVES Annual Conference 2016  
Det Europæiske netværk af byer og regioner for socialøkonomi REVES afholder sin årlige konference under titlen "Social Economy: Regions and alternative markets for a social and sustainable, citizen-driven Europe".

 

IKEA i nyt samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Yallatrappan  
IKEA i Malmø bliver det første af kædens varehuse, som får egen systue. De ansatte i systuen er fra den socialøkonomiske virksomhed Yallatrappan, der arbejder med integration af flygtninge- og indvandrer-kvinder og løser opgaver omkring syning, servering, catering og rengøring.

 

Medborgerne - Ny bydelsforening støttes af Trygfonden  
Medborgerne er en ny forening, der har til formål at opbygge en lokal borgeralliance i bydelene Nørrebro, Nordvest og Bispebjerg på tværs af tro, social baggrund, uddannelse, alder og fritidsinteresser.

 

Millionbevilling på vej til Det Gamle Værft på Ærø  
Gamle Værft kan se frem til en økonomisk indsprøjtning fra april 2016 til og med 2017, når den socialøkonomiske virksomhed indgår en kontrakt Ærø Kommune.

 

Nye Social Foodies-butikker i Aarhus og København  
Den socialøkonomiske virksomhed Social Foodies har åbnet en ny butik i Aarhus. Social Foodies har butikker i hovedstadsområdet (Ordrup, Frederiksberg, og Nørrebro), men er nu også rykket til Jylland med åbningen af den nye butik 5. marts i M.P. Bruunsgade i Aarhus. Samme dag åbnede Social Foodies yderligere en butik i København på Østerbrogade128.

 

Socialsuite - værktøjer til måling af social effekt  
Socialsuite er en australsk organisation baseret i Melbourne, som hjælper organisationer fra forskellige sektorer rundt omkring i verden med at måle effekten af de indsatser de leverer.

 

Sterk modtager SØV Silkeborgprisen 2016  
Mona Gaarsdal, der er indehaver af den socialøkonomiske virksomhed Sterk i Silkeborg, fik onsdag d. 2. april overrakt »SØV Silkeborgprisen«.

 

Deltagere til de nye runder af Den sociale Kapitalfonds programmer er fundet  
Den sociale Kapitalfond har netop afsløret navnene på de virksomheder, der er udvalgt til at deltage i Social StartUp runde 4 og Det Sociale Vækstprogram runde 6.

 

The Global Good Fund Fellowship
The Global Good Fund arbejder med ledelsesudvikling og etableret af og virker for sociale entreprenører.

 

Første svenske kommune forsøger sig med "sociale resultater kontrakter"  
Norrköping er den første kommune i Sverige, som forsøger sig med de såkaldte "sociale resultater kontrakter".

 

2016 European Social Innovation Competition  
2016 udgaven af European Social Innovation Competition blev lanceret i Amsterdam d. 25. februar.

 

MTG og Reach for Changes samarbejde blandt 5 finalister nominerede til prestigefyldt pris 
MTG og Reach for Changes internationale samarbejde om den socialt entreprenørielle kampagne ”Game Changers” er nu blandt de sidste 5 nominerede i kategorien ”Brave Philanthropy” ved dette års Nelson Mandela – Graça Machel Innovation Awards. Civicus’ årlige Innovation Awards er opkaldt efter Nelson Mandela og hans hustru Graça Machel.

 

Komité for Socialøkonomi  
Komité for Socialøkonomi er dannet for at sikre et fortsat fokus på social økonomi efter regeringen i efteråret lukkede Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder og Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder.

 

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst  
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen lancere d. 23. februar 2016 Det nye ”Dialogforum for samfundsansvar og vækst”. Det skete ved et pressemøde hos den socialøkonomiske virksomhed BOAS Specialister i Kolding.

 

 

Portrætter af socialøkonomiske virksomheder og sociale entreprenørskaber

 Campaign Collective - Socialøkonomisk kommunikations-virksomhed 
Campaign Collective er en ny engelsk socialøkonomisk virksomhed, der skal hjælpe velgørende organisationer og socialøkonomiske virksomheder med kommunikations-opgaver.


Se SED´s liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark
-  Klik her!

 

 

Nye bøger, rapporter og læsestof for sociale entreprenører 

Nye bøger om og for flygtninge  
“Mentor for flygtninge og immigranter” og “Velkommen på det danske arbejdsmarked“ er to nye bøger, som bidrager til integrationsindsatsen.

 

Social Entrepreneurship and Innovation  
"Social Entrepreneurship and Innovation—International Case Studies and Practice" er en ny bog af Ashoka Fellow Ken Banks. Bogen udkommer 3. marts 2016.

 

Relevante artikler februar-marts 2016 
Vi har samlet en liste over relevante artikler for sociale iværksættere og andre interesseret i feltet.

 

 

Stillingsopslag

Social iværksætter søges til Café i Rønde
Social iværksætter/kok/cafebestyrer søges til start af socialøkonomisk café i Rønde på Djursland.

 

Mændenes Hjem søger nattevagt
Mændenes Hjem - Café Klare søger en engageret nattevagt til natcafeen for hjemløse og/eller kriseramte kvinder.

 

Den Sociale Kapitalfond søger projektkoordinator (studerende)
Der er tale om en timelønnet stilling som projektkoordinator (studentermedhjælper) med start snarest muligt. Arbejdstiden forventer vi er ca. 15 timer pr. uge med fleksibilitet ift. eksamener.

 

Reach for Change Danmark søger praktikant til august/september 2016
Reach for Change søger en praktikant der har en brændende passion for socialt entreprenørskab, og ønsker du at hjælpe børn i Danmark til en bedre hverdag.

 

 

Konferencer og arrangementer 

"A brighter future for Europe: Innovation, integration and the migrant crisis" 
"A brighter future for Europe: Innovation, integration and the migrant crisis" er en event som afholdes af Social Innovation Europe i samarbejde med Impact Hub Siracusa, i Siracusa på Sicilien d. 11.-12. april 2016. 

 

 Frivilligt Forums årsmøde 2016 
Frivilligt Forum holder årsmøde d. 12. april 2016 i København. I den forbindelse ønsker Johs. Bertelsen at fratræde som formand, hvilket har givet anledning til at overveje Frivilligt Forums fremtid.

 

 

Andre arrangementer i marts-april 2016

DANSIC16 - København - d. 17. marts 2016

UpFrontNets Store Netværksdag 2016: ”Sharing is caring” - Middelfart - d. 17. marts 2016

Socialøkonomisk Jobskabelse 9220 - Aalborg - d. 31. marts 2016

Social Capital World Forum 2016 - Glasgow - d. 8.-9. april 2016

Social Business Forum Europe 2016 - Utrecht, Holland - d. 12. april 2016

Det sociale årsmøde - Nyborg - d. 13. april 2016

2016 Skoll World Forum on Social Entrepreneurship - Oxford, England - d. 13.-15. april 2016

VEJE TIL DELTAGELSE  - Odense - d. 14. april 2016 

Earth Day - hele verden - d. 22. april 2016

 

Se SED´s liste over konferencer i hele verden i 2016-17 
Læs mere: Klik her!

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Sociale Entreprenører i Danmark kan du afmelde dig her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981