Nyhedsbrev fra Sociale Entreprenører i Danmark

Oktober 2015

 

 

Nyt fra foreningen

 

Arrangementer

LOKALE NETVÆRKSMØDER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG SOCIALE IVÆRKSÆTTERE

Der afholdes pt. lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder og socaile iværksættere i Aarhus, København, Vejle og Nordjylland
SED står for møderne i Aarhus (kontakt Per Bach per@socialeentreprenorer.dk) og København (kontakt Annette Willig  email. annettewillig@yahoo.dk)
I Vejle afholdes netværksmøderne af Vejle Kommune (kontakt Jens Altbertsen jenal@vejle.dk).
I Nordjylland afholdes møderne af Foreningen Socialøkonomi Nordjylland (kontakt Inger Steen Møller im@hv-nord.dk)

 

Afholdte arrangementer

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 24. september 2015 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt i Andelssamfundet i Hjortshøj. Tema for mødet var forskellige virksomhedsformer med udgangspunkt i Andelssamfundet i Hjortshøj, den socialøkonomiske virksomhed VimBy og Landsforeningen for Økosamfund.
Læs referat fra mødet her

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland
Onsdag den 30. september afholdt Socialøkonomi Nordjylland  Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder hos Blå Kors, Hjerterummet, i Aalborg
Læs referat fra mødet her

  

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København

Sociale Entreprenører i Danmarks afholdt d. 7. oktober 2015 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København i Foreningshuset, Sundholmsvej 8 i København. Tema for mødet var at Socialt iværksætteri med og for børn og unge - samt opstart på SED temagruppe.
Læs referat fra mødet her

 

Kommende arrangementer

Fundraising til din sociale idé

Tid: Fredag d. 6. november 2015 kl. 15.30-17.30
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Læs mere: Klik her!

 

Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Odsherred  

Tid: Fredag den 20. november kl 10-16 
Sted/base: Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV), Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Pris: 250 kr. for medlemmer /400 kr. for ikke medlemmer. Frokost og kaffe/te i løbet af dagen er inkluderet Beløbet indbetales senest 12. november til konto 8401 1139684 (Merkur). Faktura kan udstedes. 
Tilmelding: Senest den 9. november til Maria Christiansen på maria@socialeentreprenorer.dk 
Der er max plads til 30/35, efter først til mølleprincippet  
Læs mere: Klik her!

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 

Tid:  Mandag d. 23. november 2015 kl. 15.00-17.00
Sted: Jægergården, Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Læs mere: Klik her!

 

Andre nyheder fra foreningen

Building Sustainable Learning Cities
Rapport fra ”Sociale Entreprenører i Danmark”s deltagelse i UNESCO konferencen ”Building Sustainable Learning Cities” i Mexico City den 28.-30. september 2015.

Hjælp med evaluering af undervisningsmaterialer om socialt entreprenørskab  
Sociale Entreprenører i Danmark har udviklet tre undervisningsmaterialer om socialt entreprenørskab. Vi håber du vil hjælpe os med at evaluere dem.

 

Crowdfunding til SED´s IT værktøjer
SED har stort behov for nye IT værktøjer for at kunne følge med det stigende aktivitetsniveau og foreningen forsøger nu at crowdfunde midler til disse.

 

Facebookside for Sociale Entreprenører i Danmark 
Følg os på facebook og bidrag gerne på siden med information, spørgsmål og debatindlæg mm. om socialt entreprenørskab, social innovation, samskabelse og socialøkonomisk virksomhed. 
På siden deler vi lidt flere ukommenterede nyheder, som ikke er med på hjemmesiden og i vores nyhedsbreve.
Se facebookside for Sociale Entrepenører i Danmark: Klik her!

 

 

Andre nyheder

Greencubator
Greencubator er et nyt kontorfællesskab på Nørrebro i København for grønne, socialt orienterede og anderledes virksomheder.


Lovforslag giver mulighed for at reservere offentlige opgaver til socialøkonomiske virksomheder
Et lovforberedende udvalg der har arbejdet på at inkorporere EU-reglerne omkring socialøkonomisk virksomhed i dansk lovgivning er klar med et forslag til at ændre de danske udbudsregler.

 

Nye regler for CSR-rapportering 
Siden 2009 har større virksomheder danske virksomheder været forpligtet til at afrapportere årligt om deres arbejde med samfundsansvar. Som et led i den opdatering af Årsregnskabsloven, der er vedtaget af Folketinget i 2015, er det seneste EU-direktiv for CSR-rapportering nu implementeret i dansk lovgivning med øgede krav til rapporteringens indhold.


CSR People-priser 2015
Fakta A/S og Restaurant Dronning Louise løb med årets CSR People-priser, da de blev uddelt onsdag aften d. 7. oktober ved CSR Awards i Vejle. Priserne blev overrakt af H.K.H. Prins Joachim.


Borgerdag - Civilsamfundets tænketank 
BORGERDAG er et nyt initiativ, der har til formål at skabe en platform for omstilling af vores liv, lokalsamfund og land til bæredygtighed.

 

Ecoweek 
Ecoweek er en NGO etableret i Grækenland i 2005, der har til formål at fremme miljøbevidsthed og principper om bæredygtighed gennem uddannelse, samarbejde og bæredygtig design.

 

Muskelsvindfonden indvier nyskabende socialøkonomisk feriecenter 
Sammen med nogle af Danmarks største fonde har Muskelsvindfonden finansieret nybyggeriet af Musholm Ferie, Sport og Konference ved Korsør, der blev indviet torsdag d. 1. oktober 2015.

 

Partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og internationale virksomheder 
Acumen har netop udgivet rapporten "Social Enterprises and Global Cooperations Collaborating for Growth Impact" - der fortæller om nogen af de partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og store internationale virksomheder som Acumen har støttet primært i Afrika.

 

Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder lukker 
Regeringen vil ikke afsætte penge på finansloven til Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder. Det betyder i realiteten at Centret lukker ved årets udgang og dermed den statslige indsats for at øge antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

 

Mind Your Own Business tildeles Kronprinsparrets Sociale Pris 
Organisationen Mind Your Own Business hjælper drenge fra etniske minoriteter med at starte deres egne virksomheder. Lørdag d. 3. oktober blev organisationen tildelt Kronprinsparrets Sociale Pris på en halv million kroner.

 

TRANSIT – forskningsprojekt om social innovation  
TRANSIT (transformativ Social Innovation Theory) er et ambitiøst forskningsprojekt, der skal udvikle en teori om transformativ social innovation, der handler om empowerment og forandring i samfundet.

 

 

Portrætter af socialøkonomiske virksomheder og sociale entreprenørskaber

Hjælperne.dk 
Hjælperne.dk, der holder til i Aarhus og Skanderborg, er en ny virksomhed, der formidler kontakt mellem studerende og ældre. Hjælperne løser opgaver, som strækker sig fra IT og rengøring, til havehjælp og indkøb.

 

Havredal Have og Anlæg 
Havredal Have og Anlæg er en ny socialøkonomisk virksomhed i Karup i Midtjylland.

 

Kirkens Korshær starter socialøkonomisk vaskeri på Frederiksberg 
Det Sociale Vaskeri er en ny socialøkonomisk virksomhed, hvis overskud støtter Kirkens Korshærs sociale arbejde via varmestuer, herberger m.v.

 

Ø-honning fra Bidronningen
Virksomheden Bidronningen arbejder for at blive en social økonomisk virksomhed, som vil skabe vækst i ”vandkants Danmark”, ved at opskalere honninghøsten lokalt i de små Ø-samfund. Honningen skal sælges under navnet Ø-honning.

 

FlexFabrikken - ny socialøkonomisk virksomhed med fokus på fleksjobbere 
FlexFabrikken er en ny socialøkonomisk virksomhed i Viborg, som tilbyder forskellige ydelser indenfor administration, marketing, regnskabsassistance og HR.

 

ZooShare  
ZooShare er et canadisk kooperativ, der vil genanvende 3.000 tons dyreafføring og 14.000 tons madaffald fra lokale supermarkeder hvert år og lave det til vedvarende energi ved at bygge et biogas anlæg i forbindelse med Toronto Zoo.

 

Food Justice Truck - Rullende Købmandsforretning støtter australske asylansøgere
Food Justice Truck er en australsk socialøkonomisk virksomhed og verdens første pop-up købmandsforretning, som specielt støtter asylansøgere ved at tilbyde rabat på grøntsager, frugt og andre basale fødevarer.

 

Peepoople 
Den svenske socialøkonomiske virksomhed Peepoople har en mission om, at alle skal have adgang til værdig og hygiejnisk sanitet og har derfor udviklet et personligt, engangstoilet, der er selv-steriliserende og fuldt nedbrydeligt, som de kalder "Peepoo".

 

 

Se SED´s liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark
-  Klik her!

 

 

Stillingsopslag

Initiativrig og selvstændig projektleder til opstart af et oplevelsesunivers
Itiativrig og selvstændig projektleder til opstart af et oplevelsesunivers Ry Cityforening, Cykelklubben, Kvickly Ry, VisitSkanderborg mfl. er gået sammen om at skabe et outdoor-univers i Ry midtby. Projektleder skal bistå i en løbende udvikling af projektet, hvor der på sigt evt. skal tænkes i en socialøkonomisk retning.

 

 

Nye bøger, rapporter og læsestof for sociale entreprenører 

Social Investment Skotland (SIS) - Social Impact Rapport 2015 
Social Investment Skotland er en velgørende organisation og social virksomhed, der yder lån til andre velgørende organisationer, sociale virksomheder og lokalsamfundsgrupper i hele Skotland.

 

Ny håndbog om at starte socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder 
CFBU og BL- Danmarks Almene Boliger har netop udgivet en lille håndbog med en række gode råd, regler og forhold, man skal tænke over, hvis man vil hjælpe socialøkonomiske virksomheder i gang.

 

Ny bog om “De Grønne Giganter”
Bogen “Green Giants: How Smart Companies Turn Sustainability into Billion-Dollar Businesses” fortæller hvordan en række firmaer, der arbejder med afsæt i social bæredygtighed, har fundet effektive og profitable forretningsmetoder, der overhaler store internationale virksomheder både i vækst og i resultatet på bundlinien.

 

Relevante artikler i september-oktober 2015  
Vi har samlet en liste over relevante artikler for sociale iværksættere og andre interesseret i feltet.

 

 

Konferencer og arrangementer 

Halvdagskonference om deleøkonomi 
Aarhus Universitet afholder i samarbejde med Hildebrandt & Brandi, Aarhus BSS Alumni og School of Business and Social Sciences konferencen ”Hvad kan du lære af Airbnb, Flex Funding, Netflix og Uber?”. Det sker d. 21. oktober 2015 på Aarhus Universitet.

 

Relationel velfærd - fra servicestat til deltagerstat  
Frivilligt Forum afholder seminaret ”Relationel velfærd… fra servicestat til deltagerstat” d. 27. oktober i København.

 

Konference om NGO-faglighed 
Frivilligt Forum afholder i samarbejde med Frivilligcenter Kolding konference om NGO-faglighed d. 11. November 2015.

 

Kom og vær med til at sætte Spotlight på Social Iværksætteri
KPH afholder sammen med Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder "Spotlight på Socialt Iværksætteri" d. 20. november 2015 i København.

 

Andre arrangementer i oktober-november 2015

Mål din virksomheds sociale værdi - Aarhus - d. 21. oktober 2015

Deleøkonomi - Hvad kan du lære af Airbnb, Flex Funding, Netflix og Uber? - Aarhus - d. 21. oktobr 2015

To Care or Not - Den sociale tankegang i virksomhederne -  Odense - d. 21. oktober 2015

MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE - Skanderborg - d. 22. okotber 2015

Seminar om Relationel Velfærd - Fra Servicestat til Deltagerstat - København - d. 27. oktober 2015

JOINT MEETUP | DIGITAL WORKERS & MAKESENSE - København - d. 28. oktober 2015

Roskilde Sociale Iværksætteridé 2015 - Roskilde - d. 30. oktober 2015

Social Innovation Summit 2015 - Zürich - d. 31. oktober 2015

DISRUPTIVE INNOVATION FESTIVAL - online event - 2.-20. november 2015

EUROCITIES 2015 - København/Malmø - d. 4.-6. november 2015

To Care or Not Giv de unge en chance - Holstebro - d. 5. november 2015

Mål din virksomheds sociale værdi - Aarhus - d. 5. november 2015

Child 10 Stockholm 2015 - Stockholm - d. 8.-10. november 2015

Konference om NGO faglighed - Kolding - d. 11. november 2015

Unge og stress - København - d. 11. november 2015

Slush 2015 - Helsinki - d. 11.-12. november 2015

RE-DESIGN INNOVATION JAM - København - d. 14.-15. november 2015

Flere levedygtige socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland - Aalborg - d. 16. november 2015

Frivilligrådets Årsmøde - Af banen - På banen - København - d. 18. november 2015

Social Innovation 2015: “Pathways to Social Change” - Wien - 18.-19. november 2015

Danish Entrepreneurship Award 2015 - Fredericia - d. 19. november 2015

Spotlight på Socialt Iværksætteri - København - d. 20. november 2015

Social Innovation Summit - Malmö - 24.-25. november 2015 

 

Se SED´s liste over konferencer i hele verden i 2015-16 
Læs mere: Klik her!

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Sociale Entreprenører i Danmark kan du afmelde dig her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981