Nyhedsbrev fra Sociale Entreprenører i Danmark

August 2015

 

 

Nyt fra foreningen

Arrangementer

 

LOKALE NETVÆRKSMØDER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG SOCIALE IVÆRKSÆTTERE

Der afholdes pt. lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder og socaile iværksættere i Aarhus, København, Vejle og Nordjylland
SED står for møderne i Aarhus (kontakt Per Bach per@timebank.dk) og København (kontakt Annette Willig  email. annettewillig@yahoo.dk)
I Vejle afholdes netværksmøderne af Vejle Kommune (kontakt Jens Altbertsen jenal@vejle.dk).
I Nordjylland afholdes møderne af Foreningen Socialøkonomi Nordjylland (kontakt Inger Steen Møller im@hv-nord.dk)

 

 

Roundtable om socialøkonomiske virksomheder i den Baltiske Region
Roundtable on Social Enterprises in The Baltic Sea Region 

Torsdag den 13. august 2015 afholdt Sociale Entreprenører i Danmark sammen med Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder Roundtable møde om socialøkonomiske virksomheder i landene omkring Det Baltiske Hav.
Mødet foregik på VerdensKulturCentret på Nørrebro i København.
Læs referat fra mødet her

 

SED StartUp vejledning

Tid: Torsdag d. 10. september 2015 kl. 15.00-17.00 
Sted: MarselisborgCentret, P. P. Ørumsgade 11, Bygning 4, 1. Sal 
Tilmelding: Hos Per Bach på email per@timebank.dk eller tlf. 40 11 86 40
Læs mere: Klik her!

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Vejle

Tid: Torsdag d. 24. september kl. 15.00 – 17.00
Sted: Spinderihallerne i Vejle
Pris: Gratis
Tilmelding hos: Jens Bjørn-Albertsen, Mobil: 20 34 99 55 E-mail: jenal@vejle.dk

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 

Tid:  Torsdag d. 24. september 2015 kl. 14.00-17.00
Sted: Andelssamfundet i Hjortshøj
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Om forskellige virksomhedsformer med udgangspunkt i Andelssamfundet i Hjortshøj, den socialøkonomiske virksomhed VimByLandsforeningen for Økosamfund og Vækstudfordringen.
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@timebank.dk
Læs mere: Klik her!

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Tid: Onsdag d. 30. september 2015 kl. 13:00 – 16:00 
Sted: Ikke fastsat
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Connect Denmarkog fundraising
Tilmelding hos: Inger Steen Møller email im@hv-nord.dk

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København

Tid: Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 18.00-21.00 
Sted: 
Foreningshuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S
Tema: 
Socialt iværksætteri med og for børn og unge - opstart på SED temagruppe
Tilmelding: 
Til Gitte Kirkeby tlf. 21 82 22 68 email. gittekirkeby@gmail.com
Læs mere: Klik her!

 

Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Odsherred  

Tid: Fredag d. 20. november 2015
Sted: Odsherred
Pris:  Oplyses senere
Tilmelding hos: Maria Christiansen tlf. 60 17 02 13 email. mariaslarisdal@outlook.dk
Læs mere: Klik her!

 

Crowdfunding til SED´s IT værktøjer
SED har stort behov for nye IT værktøjer for at kunne følge med det stigende aktivitetsniveau og foreningen forsøger nu at crowdfunde midler til disse.

  

Socialt iværksætteri med og for børn og unge
Arbejder du med socialt iværksætteri med og for (udsatte) børn og unge, og vil du gerne møde andre? - så vær med til SED’s første netværksmøde om emnet.

 

 

Facebookside for Sociale Entreprenører i Danmark 
Følg os på facebook og bidrag gerne på siden med information, spørgsmål og debatindlæg mm. om socialt entreprenørskab, social innovation, samskabelse og socialøkonomisk virksomhed. 
På siden deler vi lidt flere ukommenterede nyheder, som ikke er med på hjemmesiden og i vores nyhedsbreve.
Se facebookside for Sociale Entrepenører i Danmark: Klik her!

 

 

Andre Nyheder

Global Value Exchange
Global Value Exchange er en open source database for alle der er interesseret i documentation og evaluering af social værdi. Platformen har netop lanceret en service , der kan hjælpe mennesker med at male den sociale værdiskabelse i det projekt, de arbejder med.

 

Socialøkonomiske virksomheder i breddeidræt i Storbritannien
Svend Elkjær, grundlægger af Sports Marketing Network, England fortæller i denne artikel om socialøkonomiske virksomheder som drivkraften bag innovation og iværksætteri i breddeidræt i Storbritannien

 

100 millioner euro til finansiering af socialøkonomiske- og lokalsamfundsaktiviteter i Irland
Irlands minister for socialøkonomiske virksomheder Ann Phelan har netop lanceret "Community Finance (Ireland)", som er det største finansieringstilbud i Irland til lokalsamfundsorganisationer, socialøkonomiske virksomheder og den frivillige sektor i de sidste 20 år.


Ny undersøgelse om kendskab til socialøkonomiske virksomheder 
Ny undersøgelse viser, at socialøkonomiske virksomheder er kendte og opfattelsen af dem positiv – ikke mindst kommunerne ser positivt på potentialerne.


European Social Innovation Week 2015 
Tredje udgave af European Social Innovation Week (ESIW15) afholdes d. 14.-18. September 2015 i Tilburg i Holland.

 

Forbes Under 30 $1M Change the World Competition 2015 
Forbes Under 30 $1M Change the World Competition 2015 er den største konkurrence nogensinde for unge sociale entreprenører under 30. Konkurrencen søger forstyrrende og skalerbare ideer, der har potentiale til at forandre verden.

 

30 semi-finalister til European Social Innovation Competition 2015 er fundet 
Expert juryen for European Social Innovation Competition 2015 har udvalgt 30 semi-finalister ud af de 1.408 indsendte forslag med sociale innovationer fra 40 forskellige lande.

 

Roskildes sociale iværksætterpris 2015 
Roskilde Kommune uddeler for første gang nogensinde en socialøkonomisk iværksætterpris på 10.000 kr.

 

Ny video om socialøknomisk virksomhed 
"Socialøkonomisk Virksomhed - Erfaringer med opstart og drift af socialøkonomisk virksomhed" er en ny video er produceret af Sociale Entreprenører i Danmark i forbindelse med Projekt ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”.

 

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder flytter ressortområde
I forbindelse med folketingsvalget er Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder flyttet til Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

 

Portrætter af socialøkonomiske virksomheder og sociale entreprenører

SisterWorks 
SisterWorks er en australsk socialøkonomiske virksomhed, der hjælper og underviser immigranter og flygtninge, så de får styrket deres forretningskompetencer og selv kan starte virksomhed.

 

Et liv som ordblind 
Et liv som ordblind er en blog med masse viden og historier om ordblindhed. Bag bloggen står Jesper Sehested Jensen, der selv er ordblind.

 

UngXit 
UngXit er et norsk socialt entreprenørskab, som laver forebyggende arbejde i forhold til børn og unge.

 

 

Se SED´s liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark
-  Klik her!

 

 

Nye bøger, rapporter og læsestof for sociale entreprenører 

Ny guide i social værdiskabelse for fagfolk i den almene boligsektor i England 
"Communities Count: A practical guide to unlocking social value" er en ny guide, som skal give fagfolk og indkøbere i den almene boligsektor bedre mulighed for at skabe varig social værdi i deres lokalsamfund i forbindelse med indkøb og aktiviteter.

 

Social Effektanalyse Håndbog 
Social Effektanalyse Håndbog er en ny lille publikation som viser, hvordan socialøkonomiske virksomheder, forandringsagenter og sociale organisationer kan udvikle en forandringsteori, der kan anvendes til at dokumentere den sociale effekt af deres arbejde.

 

How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise  
”How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise”er en nyt undervisningsmateriale for alle, der ønsker at starte socialøkonomiske virksomhed.

 

Relevante artikler juli-august 2015 
Vi har samlet en liste over relevante artikler for sociale iværksættere og andre interesseret i feltet.

 

 

Konferencer og arrangementer 

Netværksdag for socialøkonomiske virksomheder  
Frederikshavns Kommune inviterer d. 20. august 2015 til netværksdag for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland, hvor temaet udover at skabe netværk også vil være finansiering. Der vil være oplæg fra professionel fundraiser og fra den finansielle verden.

 

Workshop om Det Samfundsnyttige Landbrug 
Det Samfundsnyttige Landbrug kan blive en løsning på nogle af de udfordringer som landbruget og samfundet står overfor. En workshop i Aarhus d. 26. august sætter fokus på nogle af de konkrete arbejdsopgaver og løsninger, der er relevante at tage fat på, og diskutere hvordan de kan gennemføres.

 

Informationsmøde om registreringsordningen
Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder inviterer til informationsmøde om registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder den 28. august 2015 i Lyngby.

 

Et mere fleksibelt og socialt finansieringsmarked i Danmark
Et EU-projekt har indsamlet erfaringer fra England og Italien med henblik på at skabe et mere fleksibelt og socialt finansieringsmarked i Danmark. Erfaringerne præsenteres ved en konference i Lyngby den 28. august 2015.

 

TAG UDFORDRINGEN OP 
Velfærdsfabrikken invitere virksomheder og fageksperter til meetup for at co-create sammen med unge og finde løsninger på nogen af de udfordringer unge handicappede oplever i deres dagligdag. Arrangementet finder sted torsdag d. 3. september 2015 på Teknologisk Institut i Aarhus.

 

The SEED Africa Symposium 2015 
The SEED Africa Symposium er et internationalt forum for vidensdeling og erfaringsudveksling, etablering af partnerskaber og udvikling af løsninger, der kan stimulere vækst i socialt- og økologisk entreprenørskab. Afholdes, og  d. 9.-10. september 2015 i Nairobi i Kenya.

 

Frivillighed i Norden 
Forskernetværket CiFri inviterer til den nordisk konference "Frivillighed i Norden - status og udviklingstræk, forskelle og ligheder”, som præsenterer ny forskning fra Danmark, Norge og Sverige. Konferencen afholdes d. 25. september 2015 på Frederiksberg.

 

SIX Nordic– The Future of  Social Innovation 
Den finske partner i SIX Nordic netværket, Sitra, er vært ved en nordisk event om fremtiden for social innovation d. 29.-30. september 2015.

 

 

Andre arrangementer i juni-august 2015

KL's Erhvervskonference 2015 - Aarhus - d. 24. august 2015

ICSE 2015 : International Conference on Social Economy - Paris - d. 27.-28. august 2015

Info-møde om registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder - Lyngby - d. 28. august 2015

Frivillighed 2015 - konference om social velfærd i kommunerne - Vejen - d. 2. september 2015

Fremtidens læring for frivillige i det sociale arbejde - Odense - d. 8. september 2015

Kommunens samarbejde med socialøkonomiske virksomheder - København - d. 15. september 2015

LEVENDE LOKAL OG SOCIAL ØKONOMI - Vig - d. 18.-20. september 2015 

Frivillig Fredag - hele Danmark - d. 25. september 2015 

Frivillighed i Norden - Frederiksberg - d. 25. september 2015

DesignCamp2015: BusinessConference - Kolding - d. 29. september 2015

SIX Nordic - The Future of Social Innovation - Helsinki - d. 29.-30. september 2015

 Se SED´s liste over konferencer i hele verden i 2015-16 
Læs mere: Klik her!

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Sociale Entreprenører i Danmark kan du afmelde dig her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981