Nyhedsbrev fra Sociale Entreprenører i Danmark 
April 2014

 

 

Nyt fra foreningen    

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt sammen med forfatterne reception for bogen "Sammen om velfærd" torsdag den 3. april 2014 på Kofoeds Skole i Aarhus
Læs referat fra arrangementet: Klik her!

 

Café og Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 

Tid: Mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00-18.00
Sted: Askovfonden Kbh.+, caféen, Ragnhildgade 1, 2100 København Ø
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding hos: Annette Willig  email. annettewillig@yahoo.dk 
Læs mere: Klik her!

 

Café og Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt 

Tid: d. 8. maj kl. 15.00-17.00
Sted: BOAS Specialisterne, Hermodsvej 5A, st. + 1., 8520 Åbyhøj
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Forretningssamarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@timebank.dk 
Læs mere: Klik her!

 

Future Battles København 

Tid: Lørdag d. 10. maj 2014
Sted: København
Deltagere: 
Pris: 
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@timebank.dk
Arrangør: 
Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem 
Cultura21 Nordic
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) 
og Foreningen for Social Innovation ( FFSI)
Læs mere: Klik her! 

 

Future Battles Aarhus

Tid: Tirsdag d. 13. maj 2014
Sted: København
Deltagere: 
Pris: 
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@timebank.dk
Arrangør:
 Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem 
Cultura21 Nordic
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) 
og Foreningen for Social Innovation ( FFSI)
Læs mere: Klik her! 

 

Facebookside for Sociale Entreprenører i Danmark 
Følg os på facebook og bidrag gerne på siden med information, spørgsmål og debatindlæg mm. om socialt entreprenørskab, social innovation, samskabelse og socialøkonomisk virksomhed. 
På siden deler vi lidt flere ukommenterede nyheder, som ikke er med på hjemmesiden og i vores nyhedsbreve.
Se facebookside for Sociale Entrepenører i Danmark: Klik her!

 

 

Andre Nyheder

Learning Innovation in Public Sector Environments 
Learning Innovation in Public Sector Environments LIPSE er et forskningsprojekt finansieret af EU´s 7. Rammeprogram. Projektet skal se på, hvad der hæmmer og fremmer succesfuld social innovation i den offentlige sektor i 11 lande og 7 forskellige policy områder.


Fra traditionel entreprenør til social entreprenør 
Læs Allen White fra Tellus Institutes interview med brasilianske Oded Grajew, som har været succesfuld traditionel iværksætter, men i dag arbejder mere betragter sig som social iværksætter. Grajew er medstifter af World Social forum.

 

Center for Socialøkonomi lukker 
Bestyrelsen i Fonden Socialøkonomi har besluttet at lukke den del af sin aktivitet, der foregår i regi af Center for Socialøkonomi.

 

Canadiske provinsregeringer støtter socialøkonomiske virksomheder
Regeringen i den canadiske provins British Columbia har netop udråbt april 2014 til at være Socialøkonomisk Virksomheds Måned og i New Brunswick investerer regeringen i et kontor og udviklingsfællesskab for socialøkonomisk virksomhed.

 

Partnerskabsaftaler gælder også for socialøkonomiske virksomheder 
I følge juridisk konsulent hos Kooperationen, Uffe Bech, kan Jobcentret også indgå partnerskabsaftaler om f.eks. virksomhedspraktik, vejlednings- og opkvalificeringsforløb mm. med socialøkonomiske virksomheder på samme vis som med andre virksomheder.

 

Wikiprogress 
Wikiprogress er en global platform, hvor man kan udveksle information om hvordan man kan evaluere social, miljømæssig og økonomisk fremskridt.

 

Millennium-generationen kræver innovation og samfundssind af kommende arbejdsgiver 
Ny undersøgelse foretaget af Deloitte viser at fremtidens arbejdsstyrke vil arbejde for organisationer, som sætter innovation, udvikling af medarbejdere og ansvar for det omgivende samfund højt.

 

SoCentral 
SoCentral er en norsk såkaldt "samfundsinkubator" beliggende i centrum af Oslo. Her tilbydes sociale entreprenører kontorplads i et unikt arbejdsfællesskab.

 

Socialøkonomisk cirkus 
Mange steder rundt om i verden bruges cirkus som middel til at hjælpe dårligt stillede unge, til at oplære grupper fællesskaber og til at forbedre lokalområder.

 

Udarbejd en plan for dit sociale projekt 
Social+ har på basis af Business Model Generation udviklet en model, som kan hjælpe iværksættere med at udarbejde en plan for, hvordan deres sociale idé kommer til at hænge sammen strategisk og økonomisk.

 

72 millioner til Den Sociale Kapitalfond 
Bevillingerne fra VELUX FONDEN og TrygFonden til Den Sociale Kapitalfond skal være med til at styrke arbejdet med at kompetenceudvikle sociale iværksættere og styrke allerede eksisterende sociale virksomheders vækst. Det skal bl.a. ske gennem det nye iværksætterprogram Social StartUp

 

Projekt Frivillig inviterer til fyraftensmøder 
Projekt Frivillig inviterer i løbet af foråret til fyraftensmøder flere steder i landet. Møderne harfokus på at styrke det lokale, frivillige samarbejde.

 

Generation Awake 
Generation Awake er en kampagne, som gennemføres af Europa-Kommissionen for at belyse, hvad vi hver især kan gøre i vores dagligdag for at spare på vand, energi og andre naturressourcer og for at nedbringe affaldsmængden.

 

Localfunded 
Localfunded er en ny engelsk belønningsbaseret crowdfunding platform, der focuserer på lokale projekter og iværksætterier, som har en positiv effekt på deres lokalsamfund.

 

B Corp Best for the World List 
B Lab har for nylig offentliggjort sin "B Corp Best for the World List". Her kan man finde de 92 sociale virksomheder, der skaber den største sociale og miljømæssige effekt, ud af de 1000 certificerede B Corporations, der findes i øjeblikket.

 

Masser af Offentlig-privat innovation 
En oversigt udarbejdet af KORA i samarbejde med Roskilde Universitet viser at der i Danmark er mindst 250 offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI), hvor offentlige og private samarbejder eller har samarbejdet om at udvikle de offentlige velfærdsydelser til borgerne.

 

Schwab Foundation Social Entrepreneurs of the Year 2014 
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship har netop belønnet 37 sociale entreprenører fra hele verden for deres arbejde.

 

Social Entrepreneurs Ireland Awards 2014 kan nu søges 
Social Entrepreneurs Ireland kører hvert år et stort prisprogram for sociale entrerenører med samlede priser på op til 420.000 euro. Ansøgningsrunden for 2014 programmet er nu åben.

 

UnLtd’s 2014 Webinar Serie 
UnLtd er den ledende organisation i forhold til at støtte sociale entreprenører i England. Og organisationen har et af verdens største netværk for disse. UnLtd har netop lanceret deres 2014 webinarserie for sociale entreprenører.

 

Skattelettelse for sociale investeringer i England 
I forbindelse med den engelske skatteministeren aflevering af årets budget til parlamentet d. 19. marts (budget) annonceredes the Social Investment Tax Relief, der er en skattelettelse på 30 procent til sociale investorer.

 

Australsk professor fortæller om skabelse på CBS 
Professor John Alford fra "the Australia and New Zealand School of Government" (ANZSOG), holder torsdag d. 24. april foredrag på CBS om hvordan regeringen kan inddrage borgere og klienter i samskabelse af offentlige serviceydelser.

 

Indisk Socialøkonomisk vækstfond fordobler antal af investeringer 
Den indiske vækstfond Villgro har i år investeret i 60 socialøkonomiske virksomheder mod 29 sidste år ifølge The Economic Times.

 

Pulje til sommerferiehjælp for udsatte familier 
Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2014 er der afsat 5,0 mio. kr. til en sommerferiepulje i 2014/2015 til udsatte familier.

 

 

Portrætter af socialøkonomiske virksomheder

Portræt af Growing Trees Network
Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål at rejse folkeskove i Danmark for at sikre rent drikkevand i fremtiden og renere luft via konceptet folkeskoven.dk På Skovens Dag søndag d. 4. maj er EU`s Klimakommissær Connie Hedegaard gæst i forbindelse med plantningen af Fløng Folkeskov i Fløng ved Høje-Taastrup.

 

Haverefugiet i Sorø 
Haverefugiet i Sorø arbejder med at hjælpe mennesker med stress. Refugiet arbejder på sigt på at blive en regulær socialøkonomisk viksomhed.

 

 

Nye bøger, rapporter og læsestof for sociale entreprenører 

Frivilligrådets årsrapport 2013  
Frivilligrådet har netop udsendt sin årsrapport for 2013. Her kan man bl.a. læse om Frivilligrådets faglige og økonomiske resultater, målrapportering samt økonomi og regnskab.

 

Tema om frivilligt arbejde
Merkur Andelskasses blad, Pengevirke nr.1. 2014, har denne gang tema om frivilligt arbejde.

 

Ny bog om ledelse af frivillige
”Sådan leder du frivillige i forskellige situationer” er en håndbog med praktiske redskaber til at håndtere forskellige situationer, man som leder af frivillige kan komme ud for. Den udkommer i maj 2014.

 

Socialøkonomiske virksomheder i Marokko 
Ifølge en ny rapport fra Social Entreprise UK (SEUK) er der stor interesse i at arbejde for at styrke i socialøkonomiske virksomheder i Marokko.

 

Barometer for socialt entreprenørskab 2014 
Tænketanken Convergences har netop udgivet sit 2014 Barometer of Social Entrepreneurship i samarbejde med KPMG, Ashoka and Mouves ("Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux" i Frankrig).

 

 

Konferencer og arrangementer

Minikonference om shared value partnerskaber 
Social Business Club afholder i samarbejde med Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Minikonference om shared value partnerskaber Onsdag d. 30. april 2014 i København.

 

 

Andre arrangementer i april-maj 2014

Earth Day 2014 - hele verden - d. 22. april 2014

Pay It Forward Day - hele verden - 24. april 2014

MINIKONFERENCE: SHARED VALUE PARTNERSKABER - København - d. 30. april 2014

fairventure Kongress 2014 - Berlin - d. 2.-4. maj 2014

Mind the Gap. Bridging the Gap - Christiansborg, København - d. 5.-6. maj 2014

Social Business Week Sweden - Lund - d. 12.-16. maj 2014.

The 2nd European Social Franchising Network Conference - Göteborg - d. 13. maj 2014

The European Social Business Forum 2014 - Lund, Sverige - d. 15. maj 2014

European Social Innovation Competition 2014 Awards Ceremony - Brussel - d. 19.-20. maj 2014

Matchpoint Seminar - Aarhus Universitet - d. 22.-24. maj 2014

Inklusion på arbejdspladsen - København - d. 27. maj 2014

 

Se SED´s liste over konferencer i hele verden i 2014 - 2015 . 
Læs mere: Klik her!

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Sociale Entreprenører i Danmark kan du afmelde dig her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981