New CITYzens

 

Af: Nicolas Le Berre medstifter af New CITYzens

 

This article is available in english here

 

New CITYzens er en fransk organisation etableret i 2011, der har som formål at være katalysator for social innovation og aktivt medborgerskab i byområder for at give inspiration og idéer til samt at skabe projekter med positiv effekt for byer.

 

New CITYzens blev stiftet for tre år siden som et modtræk mod den pessimisme og håbløshed der let opstår, når man oplever de voksende økonomiske , sociale og miljømæssige udfordringer.
Organisationen ønsker at sende et positivt signal til borgere og specielt til unge mennesker, ved at vise dem hvordan de kan være positive medspillere, løse samfundsmæssige udfordringer og bidrage med innovative løsninger i deres nabolag og byområder.
For at opnå det mål og for at booste borgerdeltagelse har New CITYzens udviklet to komplementære aktiviteter.

 

Et community af ikke professionnelle rapportere, som identificerer eksempler på innovation i byer over hele verden. New CITYzens
For det første mobiliserer CITYzens et community af unge ikke professionnelle rapportere, der er parate tilat forsvinde ind i de største byer i verden og lave multimedie rapportager om inspirerende forandringsagenter, der arbejder med løsninger, som skaber mere inklusive og humane byer.
Det er f.eks. Lejligheder der deles mellem generationer i Paris, et interaktivt kort for kørestolebrugere i Berlin, Mobile skoler i Manilas slumkvarterer eller systemer til indvinding af vand i Mexico – alt sammen projekter støttet af disse byers indbyggere (som vi kalder New CITYzens), der er innovative, konkrete og viser hvordan iværksætteri og aktivt medborgerskab kan have en reel effekt i både lille og stor skala.

 

Et dedikeret program for unge baseret på de ovennævnte rapportager, som skal inspirere fremtidige forandringsagenter. New CITYzens
Efter at have været priviligerede vidner til mange meningsfulde projekter er New CITYzens reporterne klar til at fungere som et «Positivt medie» ved at dele deres rapportager, ikke bare online, men også gennem et specielt ungdomsprogram, der udgør den anden af New CITYzens aktiviteter. På basis af deres multimedia rapportager udvikler medlemmerne af New CITYzens forskellige værktøjer og kreative workshops, som er rettet mod unge for at udveksle erfaringer med dem omkring medborgerskab, iværksætteri og engagement.
De organiserer forskellige former for udveksling på gymnasier, universiteter og ved specielle ungdoms events.
De arbejder også med byer og deres forskellige « Ungdomsstrukturer » for at fremelske lokalt medborgerskab og skabe bæredygtige projekter ledet af unge.
Ved at lave stadig flere af den slags interventioner med unge arbejder New CITYzens målrettet på at fremme opblomstringen af en ny generation af forandringsagenter.

 

Mere engagement og innovation i nærmeste fremtid ? New CITYzens
New CItyZens er overbeviste om at de nye modeller, der i øjeblikket dukker op som f.eks socialøkonomiske virksomheder, deleøkonomi, collaborative economy mm. Kan bruges som pragmatiske værktøjer og som inspiration til at løse udfordringer i verdens byer.
I det lys er New CITYzens i færd med at udforske en tredje dimension for sit projekt, der går ud over at involvere unge og involverer virksomheder, offentlige aktører og alle andre borgere.
Ideen er at lære fra disse nye modeller rundt omkring i verden for på den baggrund at udvikle nye værktøjer og metoder, der kan fremelske lokal innovation og aktivt medborgerskab og muliggøre opblomstringen af "New CITYzens områder".

 

Læs mere om New CITYzens:
Website: www.newcityzens.com
Facebook: www.facebook.com/association.newcityzens
Twitter: https://twitter.com/NewCITYzens
YouTube: www.youtube.com/user/NewCITYzens

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981