Netværksdagsdag for sociale entreprenører

 

Tid: Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 15.00-18.00
Sted: Sølystvej 2, 4450 Jyderup 

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Netværksdag for sociale iværksættere d. 24. februar 2015 på Jyderup Højskole.
Der var 5 deltagere til arrangementet.

 

Det blev et godt møde på tværs af Åmosen i Vestsjsælland. Åmosen har århundrede skilt det Vestsjællandske område i nord og syd for Åmosen.
Det er i dag en cykel og vandre Jyderupstien som binder området sammen.
På mødet blev det bl.a. diskuteret, hvad de tilstedeværende kunne gøre langs stien i form af samskabelse? Hordan kan Jyderup højskole, Danmarks Naturfredningsforening, Haverefugiet og Verdenskoret kan få glæde af hinanden.

 

Der blev skrevet en mail og telefonliste. Når der er noget vi kan bruge hinanden til tages der kontakt.
Konkrete tiltag prioriteres højt på listen - uden for mange møder fremadrettet.

 

Programmet så ud som følger:

15.00
Velkomst til Jyderup Højskole
• Kort præsentation af SED (foreningen Sociale Entreprenører i Danmark) v/ bestyrelsesmedlem Ella Hilker. 
• Præsentationsrunde af netværksdeltagere

 

15.30
Inspirationsoplæg ”Samskabelse: Hvad er det og hvordan gør man det”
Oplæg og diskussion ved Helle Hygum Espersen, Seniorprojektleder KORA

 

16.30
Inspirarionsoplæg v. Niels Borup, tidl. Højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole, en af producenterne på Farmers Market, Sorø.

 

17.30
Snak om fremtidige muligheder for netværk og samarbejde
Samt præsentation af Jyderup Højskoles linjefag Tag Del

 

Jyderup Højskole

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981