MAPPING AF BOLIGOMRÅDETS RESSOURCERMAPPING AF BOLIGOMRÅDETS RESSOURCER

 

20.11.2017

 

"Mapping af boligopmrådets ressourcer - En rapport om kortlægning som arbejdsredskab i det boligsociale arbejde" er en ny rapport fra CFBU, som de mest anvendte mapping-metoder, gevinsterne af kortlægningen samt konkrete eksempler på at anvende mapping som redskab.

 

Mapping er en kortlægningsmetode, hvor man systematisk opsporer, får viden om og mobiliserer frivillige og professionelle ressourcer i et geografisk afgrænset område.

 

Ifølge CFBU kan systematisk mapping giver boligsociale medarbejdere bedre muligheder for at styrke de tværfaglige samarbejder til gavn for boligområdets udvikling. Rapporten bygger på konkrete erfaringer med at kortlægge og engagere lokale aktører i udsatte boligområder, bl.a. CFBU’s egen mapping af netværksdannelsen omkring et nyt medborgercenter på Nordens Plads på Frederiksberg.

 

Rapporten kan downloades her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981