Ligeværd samler sig

 

23.01.2018

 

DHI er blevet en integreret del af den nye forening Ligeværd Fagligt Forum. Ligeværd er dermed gået fra 6 til 3 organisationer i det NYE LIGEVÆRD – organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov.

 

Ved DHIs generalforsamling 10.november anbefalede bestyrelsen, at DHI fusionerede med Ligeværds skoler og uddannelsessteder i en ny forening Ligeværd Fagligt Forum. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i både den ordinære generalforsamling 10. november og i den ekstraordinære d. 19.december. Ved den stiftende generalforsamling og ved første bestyrelsesmøde i LIGEVÆRD FAGLIGT FORUM blev 3 bestyrelsesmedlemmer af det gamle DHI indvalgt i den nye bestyrelse og DHI formand Jørgen Christensen blev næstformand og kommer sammen med formanden Claus Tobler fra Vestjysk Erhvervsskole til at være Fagligt Forums repræsentanter i det nye LIGEVÆRDS bestyrelse.

 

Sammenlægningsprocessen har som tidligere beskrevet været i gang det sidste års tid sammen med Ligeværds sekretariat. Målet har været at give Ligeværd (og DHI) større synlighed og gennemslagskraft overfor meningsdannere og beslutningstagere. De igangværende indsatser vil fortsætte i den nye forenings regi, hvor fagpolitiske arbejdsgrupper skal arbejde konkret og mere slagkraftigt for bedre uddannelses- og et rummeligt arbejdsmarked for unge med særlige behov.
Medlemsvilkårene fortsætter uændrede i den nye forening, således at medlemmer af de 3 ”gamle” foreninger nu er medlemmer i LIGEVÆRD FAGLIGT FORUM til samme kontingent. 4 fagpolitiske udvalg/arbejdsgrupper skal varetager indsatser indenfor skole- og uddannelse, sociale, bolig og beskæftigelsesforhold. Desuden vil der blive etableret en række netværk og fora, der skal styrke indsatserne på tværs af medlemsinstitutioner og interessefelter. Netværk og fora kommer til at bestå af faste og ad hoc medlemmer i bl.a. lederfora, socialrådgiverforum, værkstedslærerfora, netværk omkring socialøkonomi og andre indsatsområder.

 

FAGLIGT FORUMs beskæftigelsespolitiske gruppe forventes at fortsætte i DHI´s spor i indsatsen omkring læring i praksisfællesskaber og socialøkonomi. Dette vil bl.a ske ved at udbygge samarbejdet med tidligere og nye partnere: Social entreprenører i Danmark, Koorporationen, Havredals Parktiske Landbrugsskole, Vestjysk Erhvervsskole, PMU-Sindal, Grennesminde planlagte socialøkonomiske kraftcenter, Gladfonden, kommuner, Det nye råd for virksomheders samfundsansvar, projekter som ViVirk´R, KLAP og Klar-til-Start og andre interesserede aktører.

 

Læs mere om Ligeværd på: www.ligevaerd.dk

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981