Let us Together

 

Let us Together er et socialt networking site, der ønsker at minimere isolation og at forbedre menneskers mulighed for livskvalitet og socialt inkludere.

 

Formålet med sitet er at skabe mulighed for, at ligesindede kan mødes over fælles interesser.
På sitet kan man søge nye bekendtskaber ud fra interesser, demografi og geografi. Let us Together håber, sitet kan være til at øge interaktionen mellem mennesker, skabe nye relationer og højne livskvaliteten for den enkelte gennem et styrket interessefællesskab.

 

Det hele skal foregå via et socialt website, der er under udvikling og forventes at være klar til go to markedet - lancering i år 2016. Udviklingen og udformningen af sitet bunder i psykologiske, sociologiske, kulturelle og samfundsmæssige refleksioner.
Mennesker er grundlæggende et socialt skabt væsen, og derfor ønsker vi at understøtte interaktionen og samværet mellem mennesker gennem troen på at interesser er fællesskabende. Formålet er også at skabe arbejdspladser for særlig udsatte.

 

Missionen Let us Together arbejder på at understøtte det sociale liv, som, meget forskning tyder på, har en afgørende betydning for menneskets generelle trivsel. Sitet er en hjælp til selvhjælp for både almindelige og socialt udfordrede mennesker skabt ud fra intentionen om, at brugerne opnår højere livskvalitet og livsglæde gennem et styrket socialt liv.

 

Let us Together betragter sig selv som et inkluderende socialt initiative, der ønsker at give alle typer af mennesker muligheden for at mødes online gennem et interessefællesskab og der etablere en medmenneskelig kontakt, som efterfølgende kan dyrkes i det virkelige liv. I starten vil målgruppen være være begrænset til unge mellem 15 – 30 år.
Projektet arbejder således på at understøtte det sociale liv, som, meget forskning tyder på, har en afgørende betydning for menneskets generelle trivsel.
Let us Togetherss mission er at forebygge og bryde det individualiserede livsmønster samt den isolation, ensomhed og fremmedgørelse, der i stigende grad hersker i alle sociale lag i samfundet. Eksempelvis siger statistikken, at hver fjerde ung i Danmark er ramt af ensomhed. Hvor ensomhed generelt set er ved at udvikle sig til en folkesygdom.
I dag lever vi i en travl tid, hvor der stilles store krav til læring og udvikling, hvor vi ofte lever i små og splittede familier, og hvor store dele af den sociale interaktion klares gennem digitale medier. Derfor har vi i dag mere end nogensinde brug for en platform, der giver os muligheden for at stifte nye bekendtskaber med ligestillede.
Gennem øget social interaktion og livsglæde, tror Let us Together på, at der kan genereres viden, vækst og en bedre (meningsgivende og vedkommende) social kapital.

 

Let us Together er netop blevet godkendt som en registreret socialøkonomisk virksomhed, der ønsker at gøre en forskel, og har to overordnet formål med virksomheden: 1) At forbedre vilkårene for social interaktion i samfundet. 2) At beskæftige udsatte grupper af samfundet med et job i en rummelig virksomhed.

 

Læs mere om Virksomheden på linkene herunder:
Letustogether.dk
Letustogether.eu
Letustogether.com

 

Dansk Facebook  
International Facebook
International LinkedIn Let us Together 

 

Film med missionen  
Film med interviews  
Let us Together  
Let us Together sang med Jørgen Rye Jensen 

 

Let us together søger frivillige - se mere på annoncerne herunder:


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981