Kortlægning af socialt entreprenørskab og social innovation i NordenSosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

 

Nordisk ministerråd har netop udgivet rapporten ”Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon : Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden".

 

De nordiske lande står over for store udfordringer i forhold til at udvikle den sociale velfærd.
På den baggrund besluttede Nordisk Ministerråd i 2013 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle kortlægge indsatser i forhold til socialt entreprenørskab og social innovation i de nordiske lande.

 

I rapporten præsenteres arbejdsgruppens kortlægning og anbefalinger til videre opfølgning.
Blandt anbefalingerne til opfølgning er bl.a. forslag om:
At arbejde på fælles definitioner for begreberne socialt entreprenørskab og social innovation i de nordiske lande.
At afholde en fælles nordisk konference for at udveksle viden på området.
Og at oprette et fælles nordisk center for videns indsamling og videns deling på området.

 

Kortlægningen er blevet gennemført i maj og juni 2014. Der er udsendt spørgeskemaer til i alt 193 respondenter, og 131 af de inviterede har svaret.

 

Danmark har i arbejdsgruppen været repræsenteret af professor Lars Hulgård, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet og fuldmægtig Ulrik Boe Kjeldsen, Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, Socialstyrelsen.

 

Læs Rapporten her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981