Konsulenter til etablering af socialøkonomiske virksomheder

 

I forbindelse med, at Slagelse Kommune har besluttet at prioritere arbejdet med socialøkonomiske virksomheder, søger Jobcenter Slagelse to konsulenter.

 

Konsulenterne skal udgøre en enhed, der har til formål at opbygge viden og hjælpe virksomheder i idé- og opbygningsfasen, når de har interesse for at etablere en socialøkonomisk virksomhed.

 

Stillingen og opgaven er ny, og man vil derfor få stor indflydelse på udviklingen af sine arbejdsopgaver.
Enheden bliver en del en samlet strategi, der håndteres af en projektorganisation, og det er derfor vigtigt, at du formår at samarbejde tværsektorielt og understøtte projektorganisationen i dens prioritering af indsatser.  

 

Man skal være opsøgende overfor virksomheder, der viser interesse for socialøkonomi.
Jobcentret ønsker i første omgang at koncentrere indsatsen omkring ledige, der er visiteret til fleksjob.
Derfor skal rådgivningen af virksomhederne udover lovgivning om socialøkonomiske virksomheder også tage sit udgangspunkt i at arbejde med borgere med reduceret arbejdsevne.

 

Stillingerne ønskes besat pr. 1. december 2014 - meget gerne før.
Ansøgningsfrist for stillingen er onsdag den 22. oktober 2014 kl. 14.00. 

 

Hvis man vil vide mere om stillingerne, er man velkommen til at kontakte afdelingschef Marja Elverhøi på mail marja@slagelse.dk 

 

Læs hele jobopslaget: Klik her! 

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981