Frivillighed 2014

 

Konferencen Frivillighed 2014 sætter fokus på, hvordan man i praksis skaber et endnu bedre samarbejde mellem kommunerne og civilsamfundet til årets konference om frivillighed.

 

Hvordan sparker vi samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige i mål? Der er gennem de seneste års fokus på frivillighed lavet flere undersøgelser og skrevet en række anbefalinger om, hvordan vi skaber det gode samarbejde. Men hvordan gør vi det i praksis? Til Frivillighed 2014 vil der være optimale rammer for videndeling af, hvordan man kan facilitere det frivillige samarbejde i praksis.
Der vil være inspirerende oplæg på hovedscenen samt mulighed for at deltage i workshops, som er rammesat som samarbejdslaboratorier.

 

Der er fire samarbejdslaboratorier, som hver fokuserer på mulighederne for at facilitere det gode samarbejde.
De forskellige spor består af Politikersporet, Ledelsessporet, Medarbejdersporet og Foreninger-, organisationer- og frivilligesporet, hvor en vidensperson og en facilitator er med til at lægge fundamentet til den fælles dialog om det gode samarbejde. På politikersporet kan du eksempelvis få inspiration og konkrete idéer til, hvordan du kan blive bedre til at samarbejde med politikere.
De fire samarbejdslaboratorier er programsat à to runder, så du som deltager får mulighed for at følge to spor og derved få masser af sparring og input.
Konferencen rundes af med en paneldebat bestående af videnspersonerne fra de fire samarbejdslaboratorier.


Målgruppen for konferencen er politikere, ledere af frivillige i kommunale organisationer, ledere af frivillige i frivillige foreninger og organisationer samt konsulenter og medarbejdere i foreninger og organisationer som arbejder med frivillige. Til Frivillighed 2014 får du en unik mulighed for at deltage i en praksisnær konference, hvor vi sætter fokus på videndeling og networking gennem en deltagende læring.

 

Frivillighed 2014 afholdes torsdag d. 4. september 2014 kl. 9.00 - 16.00 Torvehallerne i Vejle.

 

Læs mere: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981