Kompendium med politikforslag vedr. socialøkomiske virksomheder

 

OECD og Europa-Kommissionen har iværksat et projekt omkring inklusion og socialt entreprenørskab. Som en del af dette projekt skal der udformes et kompendium, som kan vise succesrige nationale og regionale initiativer og politikker, der støtter socialøkonomiske virksomheder.

 

Det er tanken at projektet skal kaste lys over opstart og udvikling af socialøkonomiske virksomheder i EU-medlemsstater og regioner. Som en del af dette projekt skal der udformes et kompendium, som kan vise succesrige nationale og regionale initiativer og politikker, der støtter socialøkonomiske virksomheder.

 

Det er hensigten, at kompendiet skal inspirere medlemsstaterne og regionerne og til at tilbyde vejledning om implementering af relevante initiativer og politikker i nationalt, regionalt eller lokalt sammenhæng.
Hvis man har eksempler, man gerne vil bidrage med, kan man hente retningslinier for bidrag her

 

Der er deadline for bidrag d. 30. oktober 2015

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981