Iværksætterunge et nyt projekt: skal styrke unge i udsatte boligområder

 

13.10.2017

 

Et samarbejde mellem otte skoler i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner, skal i løbet af de næste to år drive projektet iværksætterunge. Målgruppen for projektet er socialt udsatte unge, der ikke interesserer sig for de traditionelle skolefag.

 

Visionen for projektet er, at man igennem iværksætteri kan motivere disse unge til at lære og engagere sig i lokalområderne.

 

På de otte skoler skal undervisere på efteruddannelse, der ruster dem til at undervise i et iværksætter valgfag. Derudover bliver boligsociale medarbejdere samt det lokale erhvervsliv inddraget, med henblik på at kunne omsætte den teoretiske læring til praksis.

 

Forskning viser, at iværksætterundervisning øger elevers lyst til at blive iværksættere og de får større tiltro til deres egne kompetencer. Derfor vil dette projekt også blive fulgt af forskere for at vurdere hvilken effekt projektet har på de deltagene unge.

 

Læs mere her 

 

Kilde: Det Boligsociale Fællessekretariat 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981