Introduktion til FN´s Verdensmål

 

 

Tid: Tirsdag d. 13. nobember 2018 kl. 15.00-17.00 
Sted: Folkestedet, lokale 0.3, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis 
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk 
Arrangementet afholdes i samarbejde med FN-Forbundet

FN´s verdensmål

Til dette arrangement kan du få en grundlæggende introduktion til FN´s verdensmål baggrunden for at vi har fået dem og, hvordan de er relevante for os hver især.
Herudover vil vi se på, hvordan FN´s verdensmål er relevante for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, der i særlig grad har en forpligtigelse i forhold til at hjælpe med at indfri verdensmålene. 

 

FN´s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere d. 25. september 2015 på FN topmødet i New York.
Der er tale om en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og frem mod 2030 er det verdensmålene, der afstikker kurssen mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og den planet, vi bor på.
Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, og alle FN’s 193 medlemslande har forpligtiget sig til at arbejde for at indfri målene, der bl.a. er at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
Du kan læse mere om FN´s verdensmål på: www.verdensmaalene.dk

 

 

Program

 

15.00-16.00
Introduktion til FN´s verdensmål og FN Forbundets arbejde
v/ Finn Reske-Nielsen, FN-Forbundet

 

16.00-16.20
Hvordan er FN´s verdensmål relevante for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder
v/ Per Bach Sociale Entreprenører i Danmark

 

16.20-16.50
Spørgsmål og debat om, hvordan man kan bidrage til indfrielsen af verdensmålene

 

16.50-17.00
Opsamling og afslutning

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981