Inklusion Midt - stort EU-projekt i Region Midt

 

LO Midtjylland, foreningen Code of Care og Huset Venture gennemføre et stort EU-projekt i Region Midtjylland om beskæftigelse af udsatte.

 

Region Midtjylland vil i de kommende tre år 2016-18 give virksomhederne særlige muligheder for at trække udsatte borgere ind i medarbejderstaben. Derved kan virksomhederne både øge deres egen konkurrenceevne og være med til at løse en af samfundets store udfordringer.

 

Regionsrådet for Region Midtjylland har besluttede at støtte projektet Rummelig imidt. Projektet får 10 mio. kroner fra de regionale erhvervsfremmemidler, og Vækstforum Midtjylland supplerer med 19.5 mio. kroner fra EU's Socialfond. Rummelig imidt består af en række konkrete initiativer rundt i hele Region Midt, som kan give midtjyske borgere en ekstra chance for at komme i job, selv om de i dag er meget langt væk fra arbejdsmarkedet.

 

Et af initiativerne er eksempelvis et indslusningsforløb, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver ansat i virksomheder med menneskelige og økonomiske ressourcer til at tage hensyn til en borgers særlige udfordringer.

 

Et andet initiativ er at skabe flere socialøkonomiske virksomheder, der ansætter folk, der ikke kan arbejde på fuld kraft pga. enten sygdom, ulykke eller handicap.

 

Som en del af projektet er det også planen at samle socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med social forståelse i netværk – et for hver af regionens syv arbejdsmarkedsområder. Her vil de få forskellige tilbud, der sigter mod at gøre dem mere overlevelsesdygtige, og de vil samtidig blive opfordret til at inspirere andre virksomheder til at få gang i socialøkonomien.

 

Flere oplysninger om projektet fås hos:
• Bent B. Mikkelsen, afdelingchef Regional Udvikling, Region Midtjylland Telefon: 78 41 15 00
• Karen Elsgaard, udviklingskonsulent Regional Udvikling, Region Midtjylland Telefon: 78 41 15 12
• Søren Larsen, projektleder, LO Aarhus Telefon: 21 66 04 29  

 

Læs mere: Klik her!

 

Kilder: Region Midt, Huset Venture, LO-Midt 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981