Inklusion – et socialpolitisk indsparkInklusion – et socialpolitisk indspark

 

”Inklusion – et socialpolitisk indspark” er en ny bog, som ser på begrebet inklusion gennem konkrete beskrivelser af projekter der arbejder med inklusion og en lang række artikler om begrebet. Bogen udkommer d. 1. September 2014.

 

Begrebet inklusion er for alvor kommet på dagsordenen efter FN´s handicapkonvention fra 2006 forpligtiger alle medelmslandene til at skabe lige muligheder for alle uanset fysiske eller psykiske handicaps. Danmark ratificerede konventionen i 2009, og det betyder, at både nuværende og fremtidige regeringer et forpligtiget til at implementerer inklusion i den danske lovgivning.

 

Men det er imidlertid ikke så enkelt at sætte ord på, hvad god inklusion er, og det kan også være svært at finde forskning, der kan give et præcist svar på det spørgsmål.
Aarhus Amt satte for nogle år siden fokus på ”omvendt integration” gennem et par konferencer med titlen LEV GODT 1 og 2.
Inspireret af disse konferencer synes en lille gruppe ildsjæle fra Levefællefællesskabet Hertha, der selv arbejder med omvendt integration og inklusion af udviklingshæmmede, at der var behov for at se nærmere på, om der var forskning, der kunne fortælle noget om, hvad der er god inklusion.

 

Derfor besluttede man i 2012 at inviterer engagerede mennesker fra den offentlige, private og frivillige sektor konferencerne til en arbejdskonference under titlen LEV GODT 3.
Her arbejdede man sammen med forskere videre med spørgsmålet og nedsatte efterfølgende lavet en redaktionsgruppe, som skulle forsøge at arbejde videre med de resultater og ideer der kom op på arbejdskonferencen.
Det arbejde er nu blevet til bogen ”Inklusion – et socialpolitisk indspark”. Projektet har fået støtte fra Helsefonden og en række andre fonde.

 

Forfattergruppen består af mennesker fra både den offentlige, private og civile sektor med lang erfaring og viden indenfor ”inklusion”, som fra hver deres udsigtspunkt over vores fælles velfærdssamfund kommer med indsigtsfulde og yderst aktuelle indspark om temaet.

 

Det er en overskuelig og let læst bog, som er inddelt i 3 dele .
I første del beskrives 16 innovative inklusionsprojekter fra forskellige steder i Danmark, som på forskellig vis arbejder med inklusion af svage og udsatte grupper. Flere af disse er socialøkonomiske virksomheder.
I anden del findes 12 artikler, hvor forskere, kommunalpolitikere, praktikere og erhvervsfolk giver forskellige perspektiver på inklusion af udsatte. Her er bl.a. artikler af Johannes Bertelsen fra Frivilligt Forum, Niels Aagård fra Landsforeningen for Økosamfund, Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune og Ole Uggerby fra Herta.
I tredje del har redaktionsgruppen lavet en sammenfatning af centrale træk og problematikker samt en perspektivering med spørgsmål til den videre debat. Disse er rettet mod forskere, fagprofessionelle og beslutningstagere – men er aktuelle for alle med interesse i feltet.
Til sidst indeholder bogen en kort skematisk beskrivelse af eksempelstedernes organisations- og ejerformer og en liste over udvalgte aktører på det sociale område i Danmark.

 

Både beskrivelser og artikler sætter på en rigtig fin måde ord på mange af de ideer, tanker, argumenter og koncepter, som mennesker interesseret i feltet beskæftiger sig med, og den er et godt udgangspunkt for selv at tage del i den vigtige debat om, hvordan vi skaber et inkluderende samfund.

 

FAKTA:
Titel: Inklusion – et socialpolitisk indspark
Forfattere: Niels Aagaard, Lis Holm Petersen, Søren Hansen, Ole Uggerby, Jens-Otto Andersen, Per Clauson-Kaas, Mette Kræmmer og Allan Elm (red.)
Forlag: Frydenlund
Udgivelsesdato: d. 1. september 2014
Bogen er på 364 sider og kan købes i boghandlen eller hos forlaget

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981