Verdensmål i praksis - kursus for socialøkonomiske virksomheder

 

Tid: onsdag d. 3.oktober, d. 31. oktober og d. 21. november kl. 14.00-17.00
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København
Tema: Kursusrække med tre hovedtemaer - Hvordan kan socialøkonomiske virksomheder 1) prioritere de verdensmål der er relevante for dem 2) udvælge hvilke konkrete handlinger i forhold til de delmål og indikatore virksomheden vil arbejde med 3) afrapportere og dokumentere inderes indsats i forhold til FN´s verdensmål.  
Pris: 200 kr for medlemmer af SED 300 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding hos: på Billetto eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk - maksimum 10 deltagere.
Kurset afholdes i samarbejde med KPH Projects og Stonemark Consulting.

 

FN´s 17 verdensmål 

 

Ønsker du som leder eller medarbejder i en socialøkonomisk virksomhed at arbejde med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, og at se på hvordan du konkret kan være med til at indfri dem, og hvordan verdensmålene kan være med til at skabe muligheder for din socialøkonomiske virksomhed?

 

Hvordan arbejder socialøkonomiske virksomheder konkret med verdensmålene? er et forløb på 3 workshops, hvor der har mulighed for at går lidt mere i dybden med verdensmålene og se nærmere på, hvordan de er relevante for din socialøkonomiske virksomhed. Samtidig ser vi også på, hvordan arbejdet med verdensmålene kan anvendes aktivt i din kommunikation og i forhold til at opbygge partnerskaber og samarbejder.

 

1. Workshop: Her laver vi en mapping af din virksomhed og får afklaret hvilke af de 17 mål, der er relevante for din virksomhed samt på hvordan værdikæden for din virksomhed indgår i at prioritere hvilke verdensmål du vil arbejde med. 

 

2. Workshop: Her ser vi nærmere på, hvordan du kan omsætte de verdensmål du har valgt at arbejde med til konkrete handlinger. 

 

3. Workshop: Her ser vi på hvordan du kan dokumentere dit arbejde med verdensmålene.

 

Baggrund 
De danske sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder bidrager til at løse mange typer samfundsudfordringer og dermed også til at skabe en mere bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk udvikling. Men meget få er opmærksom på deres rolle i forhold til at indfri FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og næsten ingen dokumenterer og afrapporterer på deres aktiviteter i forhold til verdensmålene. Samtidig ser vi i Danmark og resten af verden en stigende interesse fra traditionelle virksomheder i forhold til at inkorporere indfrielse af verdensmålene i deres drift og kommunikationsaktiviteter. Det sker bl.a. i gennem initiativer som Global Compact. Derfor er det oplagt, at de socialøkonomiske virksomheder, der jo i forvejen tager et socialt ansvar, også løfter deres indsats ind i en global kontekst ved hjælp af verdensmålene. 
Sociale Entreprenører i Danmark og konsulentvirksomheden Stonemark, ser begge verdensmålene som et naturligt sigtepunkt for deres arbejde, hvorfor begge er interesserede i at bidrage til en indsats, der kan fremme sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheders engagement i forhold til at indfri FN´s verdensmål og afrapportere derom.

 

Hvad får man ud af at deltage? 
Socialøkonomiske virksomheder som har gjort et stykke basisarbejde for at kunne redegøre for og dokumentere deres indsats i forhold til FN´s verdensmål står stærkere i forhold til: 
- at tiltrække finansiering fra fonde og private virksomheder 
- at redegøre for virksomhedens sociale værdi skabelse.
- at knytte partnerskaber og samarbejder med virksomheder og kommuner.

 

Vi håber at disse workshops på længere sigt kan være med til at lægge grunden for at den socialøkonomiske sektor som sådan kan lave en mere fælles afrapportering i forhold til, hvordan de bidrager til at indfri FN´s verdensmål.

 

Facilitatore:
Kimi Hebri Pedersen, Stonemark
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981