Hvad bruger socialøkonomiske iværksættere deres tid på?

 

Signe Rørup er specialestuderende på faget Arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitet, og hun gerne vil undersøge socialøkonomiske iværksætteres arbejdstid.

 

Signe Rørup vil gerne i kontakt med socialøkonomiske virksomheder, der vil bidrage til hendes undersøgelse.
Redaktionen har modtaget dette brev fra hende, som vi bringer uredigeret.

 

 

Kære iværksættere,

 

Jeg skriver til jer, fordi jeg som specialestuderende på faget Arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitet, gerne vil undersøge socialøkonomiske iværksætteres arbejdstid.

 

Er I en socialøkonomisk virksomhed, som kunne være interesseret i at fortælle om hvad I bruger jeres arbejdstid på, og bidrage til at der kommer mere konkret viden om socialøkonomiske iværksætteres arbejdstid?

 

Når jeg læser de seneste års iværksætterundersøgelser, lavet af Dansk Iværksætterforening, viser tallene blandt andet at iværksættere bruger unødig tid på at opfylde administrative krav og savner politisk fokus på deres arbejdsforhold. Desværre findes der ikke konkret viden om iværksætteres arbejdstid til at kunne konkretisere overfor politikere og dem selv, hvilke initiativer kan bløde op for de oplevede udfordringer og gøre deres arbejdstid mere effektiv. Og det er her I kommer ind i billedet.

 

Hvad kan værkstederne gøre for jer?
Jeg kan forsikre jer om, at min specialeundersøgelse ikke bare bliver et spørgeskema som I skal udfylde og aldrig høre mere om. Jeg vil gerne gennemføre et kombineret historie- og fremtidsværksted, fordi jeg ved at I har rigtig travlt med at udføre jeres arbejde, og skal kunne bruge undersøgelsens konkrete viden til jeres eget arbejde.

 

Jeres deltagelse i værkstedet er relevant for jer, fordi I bliver klar over hvilke begivenheder, personer og udfordringer har haft betydning for jeres arbejdstid, og med den viden får I udarbejdet konkrete fremtidsplaner, som kan styrke jeres arbejdsforhold. Jeg er kompetent til at gennemføre værkstedet effektivt sammen med jer, fordi jeg fik karakteren 12 i den antologieksamen, hvor jeg havde gennemført et kombineret værksted.

 

Kort fortalt om værkstederne som jeg kombinerer:
Historieværkstedet består af to hoveddele, hvor første del orienterer sig bagud i tid og omfatter selve historieskrivningen, mens anden del prøver at lære af historien og pege fremad på forhold man på arbejdspladsen gerne vil styrke fremover. Fremtidsværkstedets formål er at I kan få udviklet handlingsorienterede fremtidsplaner gennem tre faser: kritik, utopi og realisering.

 

Til værkstedet bør der minimum deltage 6 personer, som kan repræsentere jeres socialøkonomiske virksomhed. Der vil være mulighed for anonym besvarelse. Værkstedet varer op til 6 timer og afholdes den dag, som passer jer bedst i uge 41 (mandag d. 5.- fredag d. 9. Oktober). Jeg kommer selvfølgelig ud til jer, hvis det passer jer bedst.

 

Hvis du sidder med spørgsmål inden du kan sige ja til om I gerne vil være med, så ring endelig til mig på:
tlf. 30 20 06 27 eller kontakt mig på følgende mail: sroerup@ruc.dk

 

Håber at høre fra jer.

 

De bedste hilsner
Signe Rørup

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981