Huset Zornig starter nyt integrationsprojekt med sociale obligationer

 

15.03.2016

 

Tænketanken Social Innovations Forum (SIF), der er en del af Huset Zornig, iværksætter et innovationsprojekt der har til formål at nytænke integrationen, bidrage til at effektivisere integrationsprocessen og sikre trivsel og selvforsørgelse for flygtninge i Danmark.

 

SIF har som formål at udvikle initiativer, der kan forny og løfte indsatsen over for socialt udsatte mennesker i Danmark. Bag projektet står Lisbeth Zornig Andersen, der er formand for SIF og stifter af Huset Zornig, som arbejder med social innovation målrettet udsatte borgere.

 

Hensigten med SIFs nye initiativ er at lære af de mange eksempler på vellykkede indsatser og eksempler på "best practice", og derfra systematisere indsatsen og samarbejdet mellem de mange aktører, som er involverede i at støtte flygtningene – private, frivillige og det offentlige.
Projektet samler en bred gruppe eksperter og praktikere der skal formulere et samlet forslag som bliver fremlagt i sommeren 2016.

 

SIFs initiativ bliver også nyskabende ved at undersøge om socialt innovative integrationsprojekter i det offentlige kan finansieres gennem ekstern kapital i form af sociale obligationer, det vil sige via investeringer fra fonde og private investorer.
Denne finansieringsform, på engelsk kaldet 'social impact bonds', bliver brugt i udlandet til at finansiere offentlige projekter der har til formål at løfte sociale opgaver, med i Danmark er der hidtil ingen erfaringer med sociale obligationer.
Fordelen ved sociale obligationer er dels at der ikke bruges skattekroner på at afprøve nye projekter hvis effekt er ubekendt, dels at der fra starten skal regnes effektivt på økonomien i den indsats der iværksættes, da indskyderne skal betales tilbage i tilfælde af overskud. Derved skabes der, ud over den sociale værdi, en merværdi for både den private og den offentlige sektor.

 

Kilde: Huset Zornig

 

Læs mere om Huset Zornig her

 

Læs mere om Social Innovations Forum (SIF) her

 

Læs mere om Social Impact Bonds her

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981