Hertha Bofællesskaber og Værksteder søger administrativ leder

 

Den socialøkonomiske virksomhed Hertha Bofællesskaber og Værksteder søger administrativ leder. Ansøgningsfrist d. 29 . maj 2017.

 

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er en selvejende institution skabt af en gruppe forældre, socialterapeuter og andre med mod på opgaven: at skabe et sted, hvor unge og voksne udviklingshæmmede sammen med en gruppe helt almindelige borgere kan bo, arbejde og leve et almindeligt moderne samfundsliv med de udfordringer og kvaliteter et handicap giver.

 

Nu efter 21 års pionertid er der skabt et levefællesskab mellem 26 udviklingshæmmede og 120 almindelige borgere – beliggende 20 km vest for Aarhus. Organisatorisk består Hertha Levefællesskab af tre organer: Hertha Bofællesskaber og Værksteder, Landsbyfonden og grundejerforeningen. Det er Hertha Bofællesskaber og Værksteder, der søger en administrativ leder til at koordinere og facilitere de beslutninger, der bliver truffet af de 40 medarbejdere og bestyrelsen gennem dialog og samarbejde. Hertha forvalter 20 mio. kr. om året – hvoraf hovedparten går til medarbejderløn og videre udvikling af organisationen.

 

Værdierne – bag den værdibaserede, medarbejderdrevne, socialøkonomiske virksomhed – er Rudolf Steiner’s menneskebillede, inklusion af vores målgruppe i samfundet og tilstræbt bæredygtig adfærd på alle planer: økonomisk, miljømæssigt, socialt og kulturelt.

 

Hertha søger et menneske, som vil afløse stedets nuværende leder, der går på pension ved årets udgang. Et menneske, der skal anerkende stedets værdigrundlag og bidrage til at videreudvikle de sociale ydelser Hertha leverer til samfundet i form af ”støtte i egen bolig” (Servicelovens § 85) og ’beskyttet beskæftigelse’ (Servicelovens § 103).

 

Er du interesseret? Yderligere informationer om job og personprofil findes på www.hertha.dk . Uddybende spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Grethe Harrebye, 60917620 eller administrativ leder Ole Uggerby, 51311629
Ansøgning sendes til ole.uggerby@hertha.dk – senest den 29. maj 2017.

 

Forventet tiltrædelse 1/9 2017.

 

Stillingen kan tilpasses til mellem 30 og 37 timer ugentligt.

 

Læs mere om stillingen her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981