Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Ella Hilker Smedevej 66
4180 Sorø
Tlf. 23734711
Email. emh@ellahilker.dk
www.sociale-entreprenører.dk

 

Titel:  "Haverefugiet socialt og bæredygtigt entreprenørskab".

 

Foredragsholder: Ella Hilker er master i socialt entreprenørskab og bestyrelsesmedlem i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Har været sygeplejerske i 38 år og social entreprenør, der nu arbejde med civilsamfundet som base. Er lokal aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, Lynge menighedsråd, formand for Haverefugiet og butiksrådsformand i SuperBrugsen i Sorø.

 

Foredragets indhold: Foredraget er fortællingen om en udvikling af Haverefugiet fra et stort projekt på et gods til et socialt og bæredygtigt entreprenørskab mellem en forening, ejere og en psykoterapeut opstået i et krydsfelt mellem fagforeninger, marked, privat og lokalsamfundet med et ønske om at skabe en vedvarende helbredelse gennem rehabilitering af arbejdsbetingede stress. Der fokuseres både på fortællingen og nødvendigheden af det personlige incitament som sygeplejerske og social entreprenør til at gøre en synlig forskel i form af tilbagevenden til et aktivt og balanceret liv mellem på baggrund af forståelse for naturen som ramme for at leve et meningsfyldt liv. Det tages udgangspunkt i en helhedsforståelse af mennesket.i Oplægget vil lægge op til de samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, f.eks. med hensyn til bevarelsen af natur og respekt for menneskes psykiske grænser for ydre og indre krav. Her kan socialt entreprenørskab spille en væsentlig rolle for at få styringen i egne liv tilbage.

 

Foredragets varighed: 2-3 timer ved at gå og samtale med den foreliggende natur som ramme eller som dialogbaseret oplæg. Foredraget kan også etableres i forbindelse med en studietur til Haverefugiet, som normalt finder sted sidste fredag i hver måned 13-15.

 

Pris: (+ transport): Ude: 3000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale. Overskuddet tilfalder Haverefugiet eller foreningen sociale entreprenører i Danmark

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark

 

Hælpemidler: Natur planter, dyr og natur

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981