Gruppen for projekt Bæredygtige Flygtningelandsbyer

 

Sociale Entreprenører Danmarks Gruppen for projekt Bæredygtige Flygtningelandsbyer, arbejder for at udvikle et koncept for bæredygtige flygtningelandsbyer gennem en bæredygtig og social økonomisk tilgang.

Koncept oplægget er orienteret mod at kunne etablere stabilitet i uafhængighed af statslig eller mellemstatslig styring og finansiering. Konceptet retter sig mod en bæredygtig finansiering og mellemmenneskelig organisering gennem brug af internet løsninger og åbne produkt licenser. Som koncept oplægget allerede nu udfolder sig, viser bæredygtigheds begrebet sig egnet til at kunne skabe omfattende stabilitet, der peger på løsninger der ikke alene kan være til gavn for flygtninge.
Det er målsætningen at reetablere stabilitet for flygtninge i videst mulige udstrækning, hvilket tolkes som bæredygtighed.
Projektet ønsker konkret at realisere produktions- og bo enheder samt energi løsninger, der kan samvirke som uafhængige selvkørende løsninger. Dette kan grundlæggende ændre hvad vi forstår ved en flygtninge lejr. 
Den midlertidige ”opbevaring” af mennesker i samme midlertidige indkvartering er på alle måder en afhængig løsning og en fastholdelse af ustabilitet. Hvis flygtningelejrenes fokus ændres mod øget stabilitet må løsningsmodellerne tænkes om. 

 

Gruppen for projekt Bæredygtige Flygtningelandsbyer har allerede knyttet samarbejde med andre danske tiltag inden for flygtningebosætninger.

 

Se hele den foreløbige konceptbeskrivelse her

 

I forbindelse med Det Fælles Bedste i Vejle i maj 2018, lavede vi en workshop  om "Bæredygtig økonomi i bosætninger" - med specielt fokus på spekulationsfrihed.
Beskrivelse af konceptet kan ses her  

 

Medlemmer

Niels Johan Juhl-Nielsen
tlf. 30 95 29 26
email. nielsjohan@socialeentreprenorer.dk

 

Jørgen Olesen
tlf. 52 93 33 47
email. jorgen@socialeentreprenorer.dk

 

Per Bach
tlf. 40 11 86 40
email. per@socialeentreprenorer.dk

 


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981