Genudmelding af Udviklingspuljen

 

Puljen er en genudmelding af puljen ”Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter”, som første gang blev udmeldt i februar 2014.

 

Genudmeldingen skyldes at partierne bag satspuljeaftalen for 2014 har besluttet at indgå en tillægsaftale til satspuljeaftalen for 2014, for at præciserer de politiske intentioner bag aftalen om at afsætte midler til puljen målrettet udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter også kaldet ”Udviklingspuljen”.

 

Puljens formål er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af frivillige organisationer, private aktører, NGO’er mv.
Det er puljens mål, at hjælpe med til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats. De projekter, der kan modtage støtte fra puljen, skal medvirke til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen og/eller medvirke til at skabe gode forhold for mennesker med handicap.

 

Der er afsat 72,4 mio. kr. over fire år. Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2014, 27,8 mio. kr. i 2015, 19,7 mio. kr. i 2016 og 21,5 mio. kr. i 2017.
Midlerne skal anvendes i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2018.

 

Der er ansøgningsfrist d. 5. september 2014.

 

Læs mere om puljen: Klik her!

 

Læs tillægsaftale til satspuljeaftalen for 2014: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981