Forsøget med lempelse af rimelighedskravet forlænget til udgangen af 2015

 

Siden oktober 2013 har Beskæftigelsesministeriet iværksat et forsøg, hvor lokale beskæftigelsesråd kan give tilladelse til, at socialøkonomiske virksomheder må fravige rimelighedskravet.

 

Rimelighedskravet betyder, at der højst må være én person ansat med løntilskud for hver fem ordinært ansatte i en virksomhed - dog altid mindst en. En lempelse af dette krav vil betyde, at socialøkonomiske virksomheder kan ansætte flere udsatte mennesker.

 

En nyligt nedsat arbejdsgruppe skal derfor undersøge mulighederne for at lempe rimelighedskravet for socialøkonomiske virksomheder.
Dette arbejde har nu resulteret i at dispensationsmuligheden for socialøkonomiske virksomheder for anden gang er forlænget – denne gang til udgangen af 2015.

 

Da de lokale beskæftigelsesråd er nedlagt januar 2015 er det nu de regionale arbejdsmarkedsråd, der fremover kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
Socialøkonomiske virksomheder kan altså fortsat få dispensation for rimelighedskravet, hvis de vil ansætte førtidspensionister i løntilskud (tidligere kaldet skånejob).

 

Læs mere om job på særlige vilkår job med løntilskud, fleksjob mm.: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981