Forskningsrapport om socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune Socialøkonomi i Silkeborg - Livskvalitet, deltagelse og demokrati

 

04.01.2018

 

VIA UC har igennem et forskningsprojekt fulgt den socialøkonomiske indsats i Silkeborg Kommune siden 2016, og har nu udgivet en rapport med resultaterne af fra første runde af projektet.

 

Silkeborg kommune vedtog i november 2015 ”Strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg 2015-2020 - vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst” (se strategien her).
Målsætningen i strategien er at etablere 150 arbejdspladser til borgere med andre problemer end ledighed i socialøkonomiske virksomheder inden 2020.

 

Forskningsprogrammet Socialt Entreprenørskab i VIA UC’s Forskningscenter Samfund og Socialt Arbejde iværksatte i 2016 en undersøgelse som følger den socialøkonomiske indsats i Silkeborg Kommune.
Fokus for undersøgelsen har været at få viden om, hvilken betydning det har for borgerne, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed.

 

Gennem spørgeskemaundersøgelse og interviews er der spurgt ind til medarbejdernes trivsel og livskvalitet, og til deres demokratiske deltagelse og engagement i virksomheden og i lokalsamfundet. Herudover har forskningsprojektet fulgt det Socialøkonomiske Netværk, som har en vigtig funktion i implementeringen af strategien.

 

Forfatterne bag rapporten er Maja Juul-Olsen, Esben Hulgård og Elof Nellemann Nielsen

 

De væsentligste resultater af undersøgelsen er opstillet i punktform nedenfor:
• Sundhedstilstanden forbedres, når man er ansat i en socialøkonomisk virksomhed
• Livskvaliteten bliver markant bedre, når man er ansat i en socialøkonomisk virksomhed
• Stress nedbringes i påfaldende grad i forbindelse med afklaring og ansættelse i socialøkonomisk Virksomhed
• Der opnås jobidentitet også ved få timers ansættelse
• Medarbejderne har et stort engagement i den socialøkonomiske virksomhed
• Gennem ansættelsen udvikles et begyndende engagement i civilsamfundet
• Bred politisk og administrativ opbakning til socialøkonomiske virksomheder i kommunen
• Det socialøkonomiske netværk er en central aktør i forhold til udrulningen strategien
• Det socialøkonomiske netværk kan ses som et governance- styrings eller samskabelses-netværk

 

Læs hele rapporten her

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981