Fødevarerbanken indleder nyt samarbejde med døgnNetto

 

Fra d. 10. april indledte døgnNetto et samarbejde med fødevareBanken om at donere overskydende mad til organisationer, der hjælper socialt udsatte.

 

I følge regionschef Tonny Jensen, glæder døgnNetto sig over aftalen, som betyder, at overskudsvarerne fra døgnNettoerne ikke ender som madspild, men i stedet kommer nogle mennesker til gode, som ellers ikke har råd til sunde, varierede madvarer.
Overskudsvarerne kan f.eks. være frugt og grønt, som har fået mærker, og derfor ikke kan sælges eller brød, som ofte er i overskud, fordi døgnNetto har så strenge kvalitetskrav. Ellers kan overskudsvarerne være al form for mad inden for sidste holdbarhedsdato undtagen frostvarer. 

 

For døgnNetto er det helt grundlæggende, at der ikke bliver gået på kompromis med kvalitet, smag og fødevaresikkerhed, hverken når maden sælges eller gives væk.
Det går fint i tråd med samarbejdet med fødevarerBanken, der også stiller så høje krav til egenkontrol og hygiejne og jævnligt bliver kontrolleret af fødevaremyndighederne. Samtidig sørger fødevareBanken for, at døgnNettos varer kommer ud til en meget bred vifte af organisationer og på den måde tilgodeser mange forskellige mennesker, som har brug for støtte eller hjælp.

 

Det er i første omgang døgnNetto på Utterslevvej, Tomsgårdsvej, Lygten og to døgnNettoer på Frederikssundsvej, som donerer overskudsvarer gennem fødevareBanken.

 

Læs mere: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981