First Book - bøger til udsatte børnFirst Book

 

Billige bestsellers gør en forskel i USA og Canada. Projektet "First Book" har siden opstarten i 1992 distribueret mere end 130 millioner bøger til udsatte børnefamilier i USA og Canada.

 

Børn og voksne med ringe læsefærdigheder har ofte udsigt til begrænset uddannelse, ringe jobmuligheder og øget sandsynlighed for varige sociale problemer - og den største læse-barriere for familier med lav indkomst er mangel på adgang til bøger. I USA vokser omkring 44% af alle børn (dvs. omkring 32 millioner børn) op i lavindkomst-familier.
Bogpriserne i USA ligger på et niveau der gør, at familier som ligger i den nederste tredjedel af indkomstgrupperne enten slet ikke har råd til at købe bøger, køber undtagelsesvis, eller køber billigbøger med ringe eller uddateret kvalitetsindhold.

 

Dette behov for billigere og bedre adgang til undervisningsmaterialer imødekommer ”First Book”-projektet ved at tilbyde forskellige typer af bøger, digitale undervisningsprogrammer og andre undervisningshjælpemidler gratis eller med 50-90 %'s rabat.
”First Book” målretter sit program mod skoler og daginstitutioner i udsatte boligområder, væresteder og sociale hjælpecentre, og omfatter aktuelt mere end 190.00 modtager-projekter.

 

Win-win samarbejde med bogindustrien
”First Book” samarbejder praktisk med det nationale uddannelsesministerium, men modtager ingen offentlige økonomiske midler. Projektet samarbejder tæt med bog- og forlagsbranchen, og er desuden baseret på samarbejdsaftaler, sponsorater og donationer fra private, firmaer, NGO’er og privatpersoner.

 

”First Book” har fra starten valgt at opbygge en solid forretningsmodel ved at finde og udnytte en betydelig niche på det nordamerikanske bogmarked. De laveste indkomstgrupper i USA og Canada har særdeles begrænsede ressourcer til bogindkøb, hvorved denne gruppe udgør et potentielt marked for bøger der er efterspørgsel efter, men som ikke kan sælges på de normale markedsvilkår. ”First Book” udnytter denne niche ved at løbende at aftage forlagenes overskud af bøger der ikke kan afsættes til den normale pris og ellers vil blive kasseret og tælle som tab i regnskabet. Projektet opkøber disse ’overskudsbøger’ i stort antal til favorabel pris eller får dem som donationer, og målretter dem herefter som gratistilbud eller med kraftigt reduceret pris til lavindkomst-familier. På denne måde får udsatte familier ikke bare bedre adgang til bøger som sådan, men til bøger med samme kvalitet og aktualitet som resten af befolkningen har mulighed for at købe.

 

Læs mere: Klik her! 

 

Kilder: www.firstbook.org, https://agenda.weforum.org

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981