Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

 

Herunder finder du en geografisk opdelt liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Hvis du kender til en socialøkonomisk virksomhed, som ikke står på listen, så kontakt os på mail@socialeentreprenorer.dk

RSV=Registreret socialøkonomisk Virksomhed  

 

 

 

Flere steder i landet
Huset Venture
 (RSV)
Socialøkonomisk virksomhed der bl.a. har mange handicappede ansatte i flex- og skånejobs.
Huset Venture har afdelinger i Viby J, Haderslev, Ringkøbing, Nr. Sundby og Ballerup.

 

Glad Fonden (RSV)
Glad Fonden er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Ringsted, Aabenraa, Esbjerg, Vejen og Kolding. Udover Glad Fagskole, der udbyder en 3-årig STU, driver Glad Fonden virksomheder inden for medier, teater, zoologisk have, køkken og service. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Glad Fonden tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.

 

Blindes arbejde (RSV)
Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond - stiftet i 1929. Fonden er samtidig en landsdækkende produktionsvirksomhed ledet af direktør Kristin Espedal. Fondens hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af håndgjorte børster og koste, vævning, håndfletning af kurve og stolesæder samt butiksarbejde. Blindes arbejde har afdelinger i København, Aarhus, Horsens og Odense.

 

4plus
4plus er en socialøkonomiske virksomhed der hjælper udsatte ved at tilbyde arbejde eller frivilligjob - og ved at skaffe penge til at hjælpe udsatte.
4plus er etableret af Blå Kors Danmark men drives som selvstændige virksomheder, der efter en indkøringsperiode skal være økonomisk selvbærende. De tre første afdelinger ligger i Midtjylland (Herning), Sydjylland (Vorbasse) og Sønderjylland (Aabenraa) – men man vil meget gerne udbygge til flere byer.

 

TUC Socialøkonomisk Virksomhed ApS (Tørring UddannelsesCenter) (RSV)
TUC Socialøkonomisk Virksomhed har som formål at skabe beskæftigelse for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet således, at denne gruppe bliver opkvalificeret med en helhedsorienteret indsats, og kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Virksomheden har hovedsæde i Tørring i Midtjylland og har afdelinger i Aabenraa, Horsens, Vejle, Fredericia, Hedensted, Holte og København.

 

AktivIndsats ApS (RSV)
AktivIndsats ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der yder specialrådgivning til kommuner vedr. arbejdsmarkedsindsatsen, med beskæftigelsesmæssigt fokus på inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. AktivIndsats ApS har afdelinger i København, Vig, Holbæk, Roskilde og Kastrup.

 

Virksomhedsporten A/S  (RSV)
RSV Virksomhedsporten A/S har afdelinger i Ikast, Svendborg, Kolding, Kerteminde, Tønder og Odense. Virksomheden er underleverandør indenfor service, industri, upcycling og logistik. Hvor andre ser en lukket dør, ser virksomheden muligheden for at åbne en port. Det gør RSV Virksomhedsporten ved at arbejde visionært og innovativt med at skabe nye arbejdspladser for mennesker med særlige vilkår, både i egne afdelinger og i virksomhedens store netværk af private samarbejdspartnere. Virksomheden har nu nået de første 100 arbejdspladser for medarbejdere på særlige vilkår og ser frem til at skabe den næste 100.

 

DropUd (RSV)
DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år. DropUd har fire afdelinger beliggende i henholdsvis Køge, Taastrup, samt på Statsfængslet Søbysøgård og Statsfængslet Ringe på Fyn.

 

Jobbanken
Jobbanken er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus og Herning, som har en vision om at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder struktureret og målrettet mod en succesfuld integration og et aktivt arbejdsliv for denne gruppe mennesker gennem et flerstrenget koncept. 

 

Tella Consultants IVS (RSV)
Tella Consultants er en socialøkonomisk integrations-virksomhed der udfører services inden for tolkning/oversættelse, mentorkorps og kulturformidling, samt undervisning, der bidrager til integrationsprocessen. Virksomheden har afdelinger i København og i Tranbjerg ved Aarhus.

 

Contra (RSV)
Contra er en af landets førende aktører inden for beskæftigelsesindsatsen. Virksomheden har 60 medarbejdere og har afdelinger i København, Århus og Frederikssund. Siden 2016 er Contra registreret som socialøkonomisk virksomhed, hvor overskud reinvesteres til gavn for socialt udfordrede, i et beskæftigelses-, sundheds- og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond (RSV)  
Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og erhvervsdrivende fond med ekspertise i arbejdet med udsatte ledige. Virksomhedens formål er at bane vejen til et liv med job og uddannelse for de udsatte ledige i Danmark. Væksthuset samarbejder med jobcentre over hele Danmark, og har afdelinger i København, Odense, Viborg og Horsens.

 

Social Foodies
Social Foodies er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper socialt udsatte gennem relevante projekter både i Afrika og Danmark. Virksomheden sælger bla. is, chokolade og nødder og for at skabe overskud til investering i projekter, som sikrer uddannelse og arbejdspladser. Virksomheden involverer sig i hele værdikæden fra små bøndernes arbejde til de færdige produkter. 
Social Foodies´ har butikker beliggende på Frederiksberg og Østerbro samt i Lyngby, Hellerup, Ordrup, Vedbæk og i Aarhus. 

 

Den Sociale Udviklingsfond (SUF)
Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger i Danmark her i blandt de socialøkonomiske virksomheder special minds og Café Frida. Fondens ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb. 

 

Den Sociale Udviklingsfond (SUF)
Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger i Danmark her i blandt de socialøkonomiske virksomheder special minds og Café Frida. Fondens ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb. 

 

 

København

Place de Bleu
Place de Bleu er en systue hvor etniske minoritetskvinder tilbydes opkvalificering indenfor syning og andre håndarbejdsteknikker såsom strik, hækling og broderi. Endvidere får kvinderne undervisning i arbejdsmarkedsdansk. Efterfølgende tilbydes kvinderne ansættelse på fleksible vilkår. Place de Bleu bliver på sigt en socialøkonomisk virksomhed.

 

Kofoeds Skole i København
Kofoeds Skole i København har siden 1928 hjulpet arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det gør Kofoeds Skole bl.a. gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning og praktisk hjælp. Kofoeds Skole vil udvikle sig i en socialøkonomisk retning, bl.a. ved at skabe socialøkonomiske butikker, som netop kan danne ramme for mødet mellem Kofoeds Skole og omverden.

 

Comeback (RSV)
Comeback er en innovativ, professionel socialøkonomisk virksomhed, der hjælper marginaliserede unge mænd i alderen 16-35 år til at tage ansvar for egen, andres og samfundets udvikling. Det kan være på en uddannelse, i et job eller i en virksomhed, som vi starter sammen. 

 

Foreningen Hus Forbi (RSV)
Hjemløse avis Hus Forbi er en socialøkonomisk virksomhed i KØbenhavn med et dobbelt formål: 1) At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. 2) At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Indholdet i Hus Forbi produceres af både socialt udsatte og professionelle freelancejournalister og fotografer. 

 

Incita (RSV)
Incita er socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked - ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Incita, der er det tidligere revacenter i København, beskæftiger i dag cirka 90 medarbejdere: psykologer, socialrådgivere, læge, konsulenter med speciale i det rummelige arbejdsmarked, konsulenter med speciale i uddannelse.

 

Send flere krydderier
Send flere krydderier i København er en cateringvirksomhed der producerer lækker, anderledes og økologisk mad til virksomheder og privatpersoner. Virksomheden har til formål at skabe arbejdspladser og integrere etniske minoritetskvinder langt fra arbejdsmarkedet på det danske arbejdsmarked.

 

Amager Skovhjælpere
Amager Skovhjælpere er en socialøkomomisk virksomhed på Vestamager. Virksomheden beskæftiger sig med naturpleje, anlægsarbejde, dyrehold og publikums service. Det er en rummelig arbejdsplads, som inkludere mennesker, der af forskellige årsager befinder sig på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. 

 

SocialGoodStories
SocialGoodStories var et dansk initiativ, som arbejdede for at finde produkter fra hele verden, der kombinerede høj kvalitet med en unik fortælling om socialt engagement. 
Her kunne man købe gaver af høj kvalitet og samtidig tage et socialt ansvar.
Virksomheden lukkede i 2017.

ACTIONTANK
ACTIONTANK er en socialøkonomisk designvirksomhed, der hjælper organisationer med at skabe sociale og miljømæssige forandringer gennem nye produkter, services og strategier.

 

Socialøkonomisk cykelkompagni (RSV)
Socialøkonomisk cykelkompagni er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som driver virksomhederne Cykelven og Buddha Bikes 
Cykelven Cykelven vil gøre det lettere at være cyklist i byen, ved at tilbyde ansatte på udvalgte arbejdspladser reparationer i arbejdstiden. Virksomheden arbejder via cykelfremme for et grønnere miljø, mere sundhed og glæde i hverdagen og skønnere byer. Cykkelven reinvesterer sit overskud, men bruger også mange midler på Afrikanske engagementer. Virksomheden ligger i København Ø.
Buddha Bikes
Buddha Bikes i København Ø er en socialøkonomisk virksomhed, som reparerer og sælger billige brugte cykler og skaber arbejdspladser til kriminalitetstruede unge. 

 

Givrum.nu
Givrum.nu rådgiver ejere af tomme bygninger i administrative og praktiske problemstillinger forbundet med at tage bygninger i brug til mere eller mindre midlertidige aktiviteter. Virksomheden fungerer desuden som bindeled mellem ejere af tomme bygninger og brugere, der mangler plads. Givrum.nu samarbejder med alle, der har interesse for området, heriblandt kommuner, ejendomsselskaber, foreninger og virksomheder. Virksomheden ligger i København. 

 

Allehånde 
Allehånde er et socialøkonomisk cateringfirma, der give døve en mulighed for at komme i praktik eller arbejde inden for restaurationsbranchen. 
Allehånde driver også Allehånde Café i København S. 
Læs portræt af Allehånde: Klik her!  

 

LOGIK & CO (RSV)
LOGIK & CO er et prisbelønnet københavnsk byggefirma, som laver alt fra ophængning af hylder til totalrenoveringer.

 

Props & Pearls 
Sundhedslounge for kvinder, der har særlige behov for hjælpemidler og rådgivning.

 

SPECIALISTERNE 
Specialisterne er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer.

 

Muhabet 
Værested for psykisk syge indvandrere på Vesterbro i København.

 

Fødevarebanken RSV)
er en non-profit humanitær organisation, hvor godt 35 frivillige medarbejdere er med til at videredistribuere overskudsfødevarer fra samarbejdspartnere i fødevarebranchen til en lang række hjælpeorganisationer i København.

 

Københavns Madhus (RSV)
Københavns Madhus er en socialøkonomisk virksomhed Vi arbejder for en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum.

 

Café Exit
Café Exit i Saxogade 5 er en café på Vesterbro i København er en aktivitet under foreningen Exit, der arbejder for indsatte og ex-indsatte. 

 

Baisikeli
Baisikeli er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer cykeludlejning og cykelrelaterede oplevelser i København. Baisikeli blev tildelt FDBs Socialøkonomiske årspris 2009.

 

Cafe Retro
Cafe Retro var en nonprofit café i København, hvor overskuddet blev brugt til humanitære projekter i tredjeverdenslande.Virksomheden ophørte i 2017.

 

Media Now
Media Now var en københavns socialøkonomiske virksomhed indenfor webudvikling, brugervenlighed og grafisk design. 
Virksomheden lukkede i juni 2016.
Media Now drev også portalen Køb Socialt DK, som fortsat  vil væretilgængelig.

 

Schwung 
Schwung er en socialøkonomiske virksomhed på Nørrebro, som har specialiseret sig i TV-produktion, oversættelse og tolkning på tegnsprog. Virksomheden beskæftigre døve og har som formål at skabe mulighed for at døve får adgang til flere informationer.

 

Jobberiet 
Jobberiet er et socialt initiativ under Center Nørrebro, der er en enhed under socialpsykiatrien i Københavns Kommune. VIrksomheden ønsker at  give udsatte borgere mulighed for aktivt medborgerskab gennem engagerende og bæredygtige produktionsopgaver i en socialt orienteret virksomhed. Jobberiet er i første omgang en virksomhed etableret i regi af Center Nørrebro, men det klare klare mål er at etablere en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, når omsætningen tillader det.

 

HKI - Hans Knudsen Instituttet (RSV)
HKI - Hans Knudsen Instituttet HKI er en socialøkonomisk virksomhed med selskabstype som en erhvervsdrivende fond. Alle midler, som genereres gennem virksomheden, anvendes til metodeudvikling og øget indsats for at give alle mennesker en plads på arbejdsmarkedet.
Virksomhedn arbejder med mennesker med komplekse problemstillinger, hvor en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er kombineret med andre problematikker i forhold til bolig, misbrug, økonomi eller andet.

 

Multitaske
Multitaske var en socialøkonomiske virksomhed beliggende på Nørrebro i København, som producerer tasker af cykelslanger.
Læs portræt af Multitaske: Klik her!

KlarKurs
KlarKurs arbejder med social inklusion i forhold til arbejdsmarkedet. Overskuddet fra virksomheden bruges bl.a. til drift af ‘Café Sygemeldt’ og til højskoleophold for sygemeldte. Virksomheden ligger i København.

 

mormor.nu
mormor.nu er en strikkevirksomhed på Frederiskerg som beskæftiger langtidsledige og udsatte kvinder. Virksomheden sælger hjemme- og maskinstrik til hele verden.

 

Plyssky
Plyssky er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiskberg, som støtter Mødrehjælpen og Home-Start (internat, hjælpeorganisationer til småbørnsfamilier). Det er Danmarks eneste web-shop med upcyclet og brugt børnetøj.

 

Foreningen Det Europæiske Hus (RSV)
Foreningen Det Europæske Hus er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, virker for integration af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner.

 

LivaRehab (RSV)
LivaRehab er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg og det første nordiske rehabiliteringscenter, der rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå pga. seksuelle overgreb og kønsrelateret vold og undertrykkelse og har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør at de er langt uden for arbejdsmarkedet. Liva driver også LivaCreation, der er en RSV-godkendt socialøkonomisk designvirksomhed, der producerer og sælger interiørprodukter.

 

Caféen Cadeau
Caféen Cadeau er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, der drives af Frederiksberg Integrationsforening (FIF) og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Overskuddet af driften går til humanitære og integrationsprojekter i ind- og udland. Café Cadeau danner ramme for et Drop-in-Center, med formålet at tilbyde nydanskere rådgivning på områder som økonomi, jura og sundhed samt at give mulighed for fortrolige individuelle samtaler.

 

Godt i Gang (RSV)
Godt i Gang er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg hjælper danskerne med at få arbejdet fra hånden, og får flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden ønsker at få så mange flygtninge som muligt ud på arbejdsmarkedet – så hurtigt som muligt.

 

All Ears TM
All Ears er en virksomhed med en mission om at levere Danmarks bedste fundraising ydelser ved at uddanne og ansætte mennesker med synshandicap.

 

Bybi (RSV)
Bybi er et københavnsk projekt som kombinere biavl med hjælp til socialt udsatte. ByBi vandt Socialøkonomisk Årspris i 2013.

 

YouMe Shopping 
er en 100 % non-profit forening drevet af frivillige, hvis formål er at samle penge ind til danske hjælpeorganisationer. 
Gennem YouMe Shopping kan man købe kvalitetsvarer med attraktive rabatter - samtidig gør en del af beløbet automatisk til et velgørende formål. 
YouMe Shopping donerer 75 % af alle indtægter til danske hjælpeorganisationer. De sidste 25 % går til at drive foreningen.

 

Help2HelpPilot
Help2HelpPilot er en anmeldelses- og jobportal for frivilligt arbejde. Help2helpPilots vision er at fremme frivilligheden i det danske samfund ved at nedbryde de barrierer, som foreninger, organisationer, selvejende institutioner og frivillige oplever. 
Læs portræt af help2help: Klik her!

 

E-BRO
Den socialøkonomiske virksomhed E-BRO udvikler software til beskæftigelsesindsatsen.VIrksomhedens formål er at øge borgerens medproduktion omkring egen sag og skabe mulighed for et meningsfuldt arbejde selvom der er behov for flere pauser eller en fleksibel medmenneskelig tilgang. 

 

tiny gardens
tiny gardens er en socialøkonomisk virksomhed, der producerer og sælger vindueshaver. Virksomhedens formål er at give alle mennesker muligheden for at dyrke sin egen mad og opleve glæden herved samt at bidrage til at skabe arbejdspladser til folk, der står udenfor det normale arbejdsmarked.
Tiny gardens tilbyder en gennemtænkt og æstetisk løsning, der er udviklet på et bæredygtigt grundlag i alle henseender, som tager afsæt i genbrug, økologi samt social ansvarlig produktion og arbejdskraft. 

 

Jobrotationsservice
Jobrotationsservice er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at skaffe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og synliggør værdien af vedvarende kompetenceudvikling for de virksomheder, som Jobrotationssercice samarbejder med.

 

2ACT
Er en socialøkonomisk virksomhed med base i Urbanplanen i København S. Virksomheden vil gerne vinde licitationer i forhold til trappevask og rengøring i Urbanplanen og vil på sigt forsøge at skabe flere arbejdspladser til arbejdsløse i området.

 

Commerce & Culture
Commerce & Culture er en københavnsk socialøkonomisk virksomhed, som forbinder kreative mennesker fra den sydlige halvkugle med et globalt marked med det formål at forbedre deres muligheder væsentligt.

 

Center for Konfliktløsning
Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og en socialøkonomisk virksomhed (non-profit) beliggende på Frederiksberg.

 

Gadens Stemmer (RSV)
Gadens Stemmer er en socialøkonomisk virksomhed i København for mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. Gadens Stemmer tilbyder guidede byvandringer/kanalrundfarter og foredrag med fokus på guidens personlige historie fra et liv på kanten af samfundet.

 

FDC PLUS
FDC PLUS er en event og rådgivningsvirksomhed, der aktivt arbejder socialt innovativt med netværksstrategier i nytænkende partnerskaber, som imødekommer sociale udfordringer hos udsatte børn og unge i alderen 6-30 år.

 

Horisont-amba
Horisont-amba er en socialøkonomisk virksomhed i København, der har til formål at understøtte skabelse af arbejdspladser for marginaliserede mennesker. Virksomheden fungerer som videns- og udviklingsfacilitatorer inden for socialpædagogisk, socialpsykiatrisk og omsorgsarbejde ledelse og organisationsudvikling og projektledelse.

 

Rub & Stub (RSV)
Rub & Stub er en socialøkonomisk madkulturvirksomhed i København, der kombinerer teori og praksis for at skabe en mere bæredygtig madkultur og for at styrke sociale (mad)fællesskaber.

 

Frugtplukkerne
Frugtplukkerne er en socialøkonomisk virksomhed i København med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for sårbare unge mellem 18 og 30 år. Virksomheden arbejder for at udnytte den overskudsfrugt, som hvert år går til spilde i de danske haver, til most og andre produkter. Derfor har virksomheden kontakt med over 150 haver på Amager, som er æbledonorer, når deres træer bærer frugt.

 

Kompostbudene
Kompostbudene er et grønt socialøkonomisk initiativ i København, der sætter fokus på nogle af de sociale udfordringer i samfundet som ledighed i blandt socialt udsatte. Kompostbudene har en vision om at gøre kompostering let og tilgængelig og ikke mindst sjovt for mennesker i byen og tilbyder i den forbindelse boligforeninger, etageejendomme og institutioner om at få hjælp til at komme i gang med affaldssortering af husholdningsaffaldet, kompostering, vedligeholdelse og hjælp til at bruge komposten lokalt. 

 

Hotweb
Hotweb er en socialøkonomisk virksomhed i København, der tilbyder hosting. 

 

Commerce & Kultur
Commerce & Kultur er en social virksomhed i København, der forbinder kreative mennesker fra det globale syd til det globale marked. Virksomheden samarbejder med udvalgte partnere og arbejde med en række projekter, der skal stimulere indkomstskabelse og fremme interkulturel dialog.

 

Pilot Film
Pilot Film er et produktionsselskab og en socialøkonomisk virksomhed i København, og flere af virksomhedens projekter, har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål og er “non-profit” projekter for Pilot Film, hvor et evt overskud vil blive geninvesteret i formålet/virksomheden.

 

Fountain House
Fountain House er et rehabiliteringstilbud til mennesker fra 18-60 år med psykiske problemer i København. Stedet tilbyder psykisk sårbare borgere et sted, hvor de kan genfinde og udvikle deres evner og ressourcer i deres helt eget tempo ved at indgå i en meningsfuld hverdag med fokus på uddannelse, arbejde og netværksrelationer, men der er i høj grad også fokus på sociale aktiviter.

 

WeShelter
WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden 1893. Indtil december 2014 hed virksomheden "Missionen blandt Hjemløse". Virksomheden består af herbergene Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover drives værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center Amager.

 

Plan B 
Plan B er en privat socialfaglig organisation i Valby, som siden 1999 har arbejdet med og i familier med en bred vifte af udfordringer, samt marginaliserede og utilpassede unge, der ikke kan rummes i det etablerede system. Plan B hjælper også kommunerne med at løfte den sociale opgave til gavn for samfundet. 

 

Hellebro
Hellebro er en non-profit forening og et værested for unge hjemløse i Valby, som også indeholder en socialøkonomisk del, hvor unge hjemløse skal styre udlejning af lokaler mm.. Hellebro skal efter planen også indeholde kontorhotel, ungdomsboliger og herberg.

 

Bike & Bloom
Bike & Bloom er en socialøkonomisk virksomhed i Valby, som tilbyder flygtninge en vej ind på det danske arbejdsmarked.
Virksomheden har et stort blomsterværksted på det gamle grønttorv i Valby og sælgere buketter via mobilt gadesalg fra virksomhedens ladcykler i Kbh. og på Frederiksberg. Virksomhedens overskud bruges til at skabe nye arbejdspladser, indkøb af ressourcer samt opkvalificering af de ansatte. 

 

Det Sociale Vaskeri (RSV)
Det Sociale Vaskeri er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, hvis overskud støtter Kirkens Korshærs sociale arbejde, såsom varmestuer, herberger, samt meget mere.

 

Halmøhus 
Halmøhus i København tilbyder familiebehandling til afsonere og deres familier for at forebygge sociale problemer og den negative sociale arv hos de dømtes børn. Ligeledes støttes familierne i inklusion i samfundet.

 

SydhavnsCompagniet
SydhavnsCompagniet i Sydhavnen i København har som formål at sikre sociale- og beskæftigelsesfremmende lokale indsatser samt at arbejde for at fremme netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet.

 

Cirkelines Æske
Cirkelines Æske er en genbrugsbutik der henvender sig til børn fra 0 - 14 år. Overskuddet fra Cirkelines Æske går til at hjælp hjemløse og misbrugere på fode igen.

 

One Funky Furniture
One Funky Furniture producerer konceptdesignede møbler, som specialfremstilles efter kundens ønsker og behov. Virksomheden tager socialt ansvar ved at  anvende genbrugstræ og ved at give en chance til mennesker, som ellers har svært ved at passe ind på arbejdsmarkedet.

 

I tråd med verden (ITMV)
"I tråd med verden" er startet i 2010 af KEA – Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors som et integrationsprojektet, men visionen er at skabe en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder i Danmark. ITMV fungerer som et produktionsværksted for virksomheder, designere og kunstnere, der ønsker at få tilgang til gamle håndarbejdsteknikker som strik, hækling og broderi.

 

Huset DeltagerDanmark
Huset DeltagerDanmark i København er etableret som 100% uafhængig og selvstændig socialøkonomisk konsulent-, rådgivnings- og undervisningsvirksomhed. Virksomheden er startet af en række medarbejdere med en fortid i Tænketanken Cevea.

 

Ligaia (Registreret Socialøkonomisk Virksomhed)
Ligaia er en socialøkonomisk virksomhed i København og et website, hvor man kan donere til/investerer i en bæredygtig fremtid ved at støtte indsatser i forhold til f.eks. fattigdom og klimaeffek.

 

Fritidsakademiet (FRAK) (RSV)
Fritidsakademiet er en socialøkonomsik virksomhed i København, som arbejder for på at give unge på kanten af samfundet en vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder tæt sammen med kommunale samarbejdspartnere om at brobygge unge til faste fritidsjobs.

 

LevAs Aps
LevAs er en privat socialøkonomisk virksomhed i København, der af kommunerne hyres til at tilrettelægge mentorordninger, bo-tilbud, § 107, § 104, ressourceforløb og ungdomsuddannelse (STU) til unge med udfordringer inden for autismespektret, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser. Virksomheden har bl.a. Mediehus, Kreativ Butik og en Café.

 

Fryshuset Danmark (RSV)
Fryshuset Danmark er en non-profit organisation i København, der arbejder med unge, som gerne vil forandre og forbedre deres egen livssituation og forandre verden gennem deres passioner. Fryshuset Danmark er en del af Fryshuset, som er Nordeuropas største ungdomsorganisation. Fryshuset består i dag af 50 socio-økonomiske virksomheder og 6 aktivitetshuse i Sveriges største byer, samt afdelingen i Danmark. 

 

SIVIL (RSV)
SIVIL er et socialøkonomiske kommunikationsbureau i København, som ønsker at skabe værdi for samfundet ved at opdyrke nye, sociale og bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer.

 

Nørrebro Spisehus (RSV)
Nørrebro Spisehus er en socialøkonomisk virksomhed, hvor der skabes nye inkluderende arbejdspladser, overenskomster overholdes og en del af overskuddet går til socialt arbejde i lokalområdet. Ambitionen er at social bevidsthed, kulturelle og positive oplevelser samt god mad er i højsædet.

 

MadMobilen
MadMobilen er en socialøkonomisk virksomhed i Tingbjerg ved Købehavn, hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk laver mad fra fjerne himmelstrøg, som sælges som streetfood til gadefester og andre events og som catering til større arrangementer.

Impact Roasters
Hos Coffeeprint-impact roasters kan kaffen spores direkte tilbage til de træer, kaffen er vokset på. Kaffen importeres direkte uden mellemmænd, dermed er der garanti for at kaffen ikke støtter korrupte systemer og strukturer.

 

Fonden Settlementet på Vesterbro (RSV) 
Settlementet er en registreret sociaøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København. Organisationen blev grundlagt i Saxogade på Vesterbro allerede i 1911, men arbejder i dag for at skabe håb, udvikling og meningsfulde (arbejds)fællesskaber, ved at sikre at det enkelte menneske kan udfolde sit potentiale i et fællesskab, ud fra en tanke om at alle har værdi og noget at bidrage med. Settlementet driver flere socialøkonomiske butikker i Saxogade – den sociale handelsgade. De er beskrevet herunder.

 

Café Sonja
Café Sonja er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Caféen producerer god og billig mad, gerne af økologiske råvarer. Samtidig er Caféen arbejdsplads for flere udsatte borgere.

 

Heidi & Bjarne
Heidi & Bjarne er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden har fokus på børnetøj og tilbehør og sælger genbrug og redesign baseret på bæredygtighed til priser, hvor alle kan være med. Heidi & Bjarne er samtidig en rummelig arbejdsplads for mennesker, som af forskellige årsager befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Normas
Normas er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden sælger redesignede/upcyclede/vintage møbler, der er istandsat på eget værksted. Der er lagt vægt på bæredygtige materialer, uden at der er gået på kompromis med design og funktion. Normas sælger også nøje udvalgte produkter/accessories fra de bedste brands, både helt nye kollektioner og demovarer/samples. 

 

Plantula
Plantula er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden sælger alt indenfor urban gardening og organiserer desuden workshops, samt tilbyder hjælp til havearbejde, etablering og vedligeholdelse af grønne områder.

 

De Grønne Fingre
De Grønne Fingre er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. De Grønnefingre er en bygartner- og gårdmandsservice, med opkvalificering og beskæftigelse for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er at gøre Vesterbro mere grøn og mere bæredygtig, og gerne gøre det socialt ansvarligt ved at skabe nye rummelige arbejdspladser.

 

Fredes Woodshop
Fredes Woodshop er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Fredes Woodshop fungerer som et bemandet kreativt arbejdsrum med fokus på træarbejde. Brugere fra værestedet Gang i Gaden, samt Saxogades virksomhedspraktikanter og frivillige får her muligheden istandsætte genbrugsmøbler og designe bæredygtige boligartikler, som efterfølgende sælges i Normas.

 

Gang i Gaden
er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Gang i Gaden fungerer som et aktivt værested, hvor man bliver mødt som et helt menneske. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange daglige arbejdsopgaver i det omfang, som man har overskud og ressourcer til. I Gang i Gaden har man mulighed for at få personlig vejledning i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, aktivering og sundhed. 

 

C:NTACT (RSV)
C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som arbejder for at sætte fokus på sociale og kulturelle problemstillinger gennem professionalisering og formidling af menneskers virkeligheder på scenen, radio og film. Vi giver mennesker, særligt unge, en stemme og en mulighed for at skabe nyt billede af sig selv og en ny relation til hinanden og samfundet.

 

Aktiv Integration ApS (RSV) 
Aktiv Integration er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København, hvis primære formål er at skaffe etniske minoriteter job og uddannelse. Såvel borgere i det 3 årige integrationsprogram som etniske minoriteter med langvarig ledighed.

 

Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (RSV) 
Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (Nordeco) er en registreret social virksomhed i København, der ejes fuldt ud af Nordic Foundation for Development and Ecology. Virksomheden gennemfører forskning, opbygger kapacitet, forbinder mennesker og støtter interventioner på stedet - og rådgiver i international udvikling.

 

AFUK´S Produktionsskole (RSV) 
AFUK produktionsskole er en socialøkonomisk virksomhed i Købehavn og del af Akademiet For Utæmmet Kreativitet, et utraditionelt uddannelsesmiljø, hvor mennesker mødes i et eksperimenterende arbejdsfællesskab der handler om kultur-projekter, mennesker, mad, krop, kunst og formidling.

 

The Kayole Project (RSV)
The Kayole Project er en socialøkonomisk virksomhed i København og blev født ud fra ønsket om at ville gøre en synlig forskel for nogle konkret mennesker – at hjælpe nogen som kan sættes ansigt på og opretholde det personlige aspekt ved at give tilbage. 
Da The Kayole Project er en lille forening hvor alle arbejder frivilligt og ikke har nogen hovedsæde går 100% af de bidrag projektet modtager fra private direkte til børnehjemmene.

 

Indvandrer Kvindecentret (RSV)
Indvandrer Kvindecentret er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, som er et netværks- og kompetencecenter for etniske minoritetskvinder og deres familier. Som tilbyder en lang række aktiviteter, der dels har til formål at styrke netværk og opbygge fællesskaber dels udvikle realkompetencer ud fra de livssituationer kvinder og børn befinder sig i.

 

Fonden Morgencafé for Hjemløse (RSV) 
Morgencafé for Hjemløse er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, der arbejder for at nedbringe hjemløshed samt forbedre livsvilkårene for socialt udsatte. Morgencaféens værdigrundlag bygger på empati, solidaritet og omsorg. Morgencaféen serverer mad, uddeler tøj og soveposer samt tilbyder lægehjælp, fysioterapi, fodterapi, klipning og juridisk rådgivning.

 

EtGodtLivNu
Et Godt LIv Nu er en socialøkonomisk Virksomhed i København, hvis ønske at bidrage til at mennesker der mangler et godt fodfæste i deres liv, kan få hjælp til at skabe sig et godt liv. Gennem uddannelse certificerer ET Godt Liv Nu fagprofessionelle i anvendelse af Tilværelsespsykologi (TP) med henblik på at give en veldokumenteret, enkel og jordnær måde at bistå mennesker - som mangler et fodfæste til - at skabe sig et godt liv. Det socialøkonomiske formål er at bidrage til, at frivillige organisationer kan få glæde af at inddrage tankegangen og samtale redskaberne fra TP i deres arbejde med at hjælpe børn, unge og voksne til at skabe sig en bedre tilværelse.

 

Fonden The Lake (RSV) 
Fonden the lake er en Registreret  Socialøkonomisk Virksomhed i København hvis formål er udvikle og udbrede alternativ kultur på såvel lokalt, nationalt og internationalt plan. Fonden skal arbejde for, at den alternative kultur får mulighed for at udvikle sig, vækste og få øget eksponering og tilgængelighed. Dette er gjort ved at sende radio med eksperimenterende, grænsesøgende, overset, glemt, radikalt, nyt og gammelt musik samt lydkunst 24 timer i døgnet, alle årets dage på The Lake Radio.

 

Life Changes 
Life Changes er en socialøkonomisk virksomhed i København og et helhedsorienteret tilbud for borgere, der lever på kanten af samfundet. Det er for borgere der skal socialiseres eller resocialiseres, fordi det er virksomhedens overbevisning, at  man for at opnå varig selvforsørgelse, skal have de mest basale kompetencer som er en forudsætning for succesfuldt og indgå i uddannelse samt samfunds- og arbejdsmarkedsmæssige sammenhænge.
Læs portræt af Life Changes her 

 

Global Education Denmark (RSV)
Global Education Denmark er en socialøkonomisk virksomhed i København, som har særlig ekspertise inden for alle områder i forbindelse med rekruttering, indvandring og rekruttering af internationale studerende og giver repræsentation og rådgivning til danske og udenlandske statsborgere, der søger at få studiebevis, Greencard, arbejdstilladelse visum , permanent og midlertidig opholdstilladelse.

 

Københavneravisen (RSV)
Københavneravisen er en socialøkonomisk virksomhed og en avis som udkommer i indre københavn. Virksomheden skaber plads til personer, som er udenfor arbejdsmarkedet og give dem reel mulighed for en ny tilværelse på en rummelig arbejdsplads, hvor opgaverne er tilrettelagt efter medarbejdernes behov.

 

Elderlearn
Elderlearn er en ny socialøkonomisk virksomhed i København, som gennem deres platform matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge som har brug for nogen, som de kan øve sig i at tale dansk med. Ved at matche de to grupper er Elderlearn med til at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. 

 

 

Sjælland

Helsenettet
Helsenettet i Brønshøj er en miljø og socialøkonomisk virksomhed, som arbejder på at skabe vækst, livskvalitet og sundhed.

 

EnergiCenter Voldparken
EnergiCenter Voldparken er en socialøkonosmisk virksomhed i Brønshøj for alle – unge såvel som ældre – der vil deltage i aktiviteter indenfor idræt, natur og kultur gennem mere end 50 frivillige foreninger.

 

Socialøkonomisk Mediehus
Socialøkonomisk Mediehus er en registreret socialøkonomisk virksomhed, Der er  er grundlagt af en gruppe af entusiastiske bladmagere, mediefolk og IT-nørder med ”Avis” i blodet. Virksomheden har en mission om at involvere udsatte personer og personer indenfor faggrupper med særligt vanskelige vilkår i sit virke gennem beskæftigelse og særlige opkvalificerende forløb. 

 

Nær & Fjern (RSV)
Nær & Fjern er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder helhedsorienterede opkvalificeringsforløb til flygtninge og indvandrere. Nær & Fjern vil lade nye og gamle danskere mødes om dyrkningen af jorden, tilberedningen af maden og omkring spisebordet.

 

ClearVision
ClearVision er en socialøkonomisk virksomhed i Rødovre, der arbejder med coaching og kommunikation. Virksomheden har speciale i coaching af mennesker med særlige udfordringer.

 

U:point (RSV)
U:point er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Ballerup, og et socialfagligt tilbud til kommunerne om støtte og behandling til udsatte unge og forældre. Gennem meningsfulde fællesskaber arbejder virksomheden med at styrke sociale kompetencer og skabe personlig udvikling hos unge, der er udfordret af psykiske og sociale udfordringer.

 

Powerjobsøgerne (RSV)
Powerjobsøgerne er en Social Økonomisk virksomhed, som driver et mangfoldigt jobsøgningsnetværk, hvor jobsøgere får jobsøgningsglæde, fællesskab og kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder med at forebygger ensomhed, ledighedsstress og langtidsledighed. Netværket er landsdækkende med sekretariat i Rødovre, og virksomhedebn har pt. fysiske afdelinger i Ballerup, Rødovre, Frederiksberg, Bryggen (Amager) og Køge. 

 

Young Global Pioneers (RSV)
Young Global Pioneers er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Hellerup, der arbejder for at skabe netværk og indsigter for livet for unge mellem 18 og 22, der er nysgerrige på verden. Virksomheden arrangerer 3-ugers rejser til Indien, Kina eller Tanzania, hvor unge rejser sammen med jævnalderne fra en bred vifte af lande for at interagere, inspirere og blive inspireret samt at engagere sig i en varig globalt netværk.

 

Fonden Grantoftegaard (RSV)
Fonden Grantoftegaard er siden 1991 blevet brugt af Ballerup kommune, som forsøg på at drive en social økonomisk virksomhed på markedsvilkår.
Virksomheden består af økologisk landbrug og gårdbutik.

 

Egebjerg Landsbyvirksomhed
Egebjerg Landsbyvirksomhed er en socialøkonomisk virksomhed, som vil agere fødselshjælper for iværksættere og ildsjæle i Egebjerg og omegn. Foreningens formål er at skabe et jobmæssigt fundament for arbejdsløse, handikappede, eller på anden vis besværede grupper, eller blot skabe arbejdspladser til gode for Odsherred generelt.

 

CanAlt Redesign
CanAlt Redesign  var en socialøkonomisk virksomhed i Odsherred, der samarbejdede med forskellige virksomheder om at aftage deres kasserede materialer, som redesignes til nye produkter. Virksomheden var kendetegnende ved kreative ideer, kvalitet og rummelighed og arbejdede for at skabe gode og trygge rammer i arbejdslivet og give nye muligheder til mennesker og materialer. Virksomheden ophørte i september 2017.

 

People Like Us
Bryggeriet People Like Us er en socialøkonomisk virksomhed i Brøndby, som skal skabe beskæftigelse til mennesker med en autismediagnose og andre sårbare.

 

Grennessminde (RSV)
Grennessminde i Taastrup støtter, huser, uddanner og kvalificerer unge med særlige behov til et aktivt og bidragende samfundsliv i samarbejde med det øvrige arbejdsmarked. Virksomheden har flere små industrivirksomheder, hvorfra der leveres ydelser af højeste kvalitet med fokus på økologi og bæredygtighed: Det Nye Køkken: Mad ud af huset med guldmærke i økologi (90-100%), herunder frokostordninger og mad til events. Det Økologiske Gartneri: Engrossalg, særbestillinger og salg af planter til private. Bageriet: 100% økologisk. Caféer: 2 caféer på Vestegnen, Væksthuset og AlbertineGrøn Service: Ejendomsservice, fx græsslåning og vedligehold for boligforeninger og virksomheder. Grøn Transportservice: Kørsel af varer fra A til B – gerne i elbiler. Smede- og tømrerværksted: Skræddersyede løsninger til private, fx havemøbler, samt større ordrer fra virksomheder. 

 

DropUd (RSV)
DropUd i Taastrup er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år.

 

LOBPA (RSV)
LOBPA er en brugerstyret organisation - drevet som en socialøkonomisk virksomhed. Organisationen arbejder for at bevare og udbygge muligheden for, at mennesker med handicap kan leve et liv på samme vilkår som andre ved hjælp af borgerstyret personlig assistance (BPA).

 

Dorthe Mariehjemmet (RSV)
Dorthe Mariehjemmet er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Hjemmet er en selvejende institution fra 1969 med 90 moderne plejeboliger. Dorthe Mariehjemmet er dannet med udgangspunkt i Mariehjemmenes ”ideologi” - nemlig at man ikke skal lave institutioner! Man skal lave hjem!

 

Foreningen Børns Trivsel (RSV)
Foreningen Børns Trivsel i Herlev er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme trivsel og sundhed for børn, unge og deres familier 

 

Unges Uddannelsescenter (RSV)
Unges Uddannelsescenter er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Værløse. Virksomheden er stiftet af bl.a Landsforeningen Autisme med det mål, at skabe et højt specialiseret autismetilbud i Danmark med uddannet personale, der besidder den nyeste viden og skaber innovation på området.

 

Elleslettegård
Elleslettegård er et selvejende dag- og døgntilbud beliggende i Vedbæk. Den primære målgruppe er borgere i alderen 16-30 år med kognitive og socialkognitive vanskeligheder.Stedet driver en række værkstedstilbud, der fungerer som små socialøkonomiske virksomheder, hvor de unge arbejder som et led i deres uddannelse – bl.a. en blomsterbutik, et ridecenter og en montageafdeling.

 

Dansk Graverings Center 
Dansk Graverings Center er en socialøkonomisk virksomhed i Karlslunde, som siden grundlæggelsen i 1999 har udviklet sig til et af de største servicecentre for påsætning af logoer i Danmark. Virksomheden giver bl.a. gennem arbejdsprøvninger plads til mange af de mennesker, som ellers har haft svært ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom o. lign. 

 

PakHuset
PakHuset er en socialøkonomisk virksomhed i Lyngby-Taarbæk, som indsamler og sælger gode ting, der kan genbruges. Drivkraften bag virksomheden er at sætte uudnyttede ressourcer i spil, både menneskeligt og miljømæssigt.

 

FA Stillads
FA Stillads i Lynge nord for København leverer stillads-løsninger til både private, virksomheder og større entreprenører og tager samtidig et stort socialt ansvar ved at løfte mennesker gennem praktikpladser og uddannelse i samarbejde med AMU, jobcentre og fængsler.

 

INSP! (RSV)
INSP! står for ‘inspi­ra­to­rium’. Det, at insp’e — og er en foren­ing, der arbe­jder på at skabe et oplevelse­shus og cateringvirksomhed midt i Roskilde som en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger inden for medier, musik, mad, opkvalificering m.m.

 

Institut for Telemarketing (IFT)
IFT er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, der har som sit ubetingede mål at udvikle, uddanne og skaffe fast arbejde til personer, der i dag er arbejdsledige.

 

Dankbar
Dankbar er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, som arbejder for at give unge med psykisk sårbarhed en ny chance. Virksomheden rummer både skole for psykisk sårbare, café, tøjforretning og blomsterbutik.

 

Gensalg
Gensalg i Roskilde kombinerer social og grøn ansvarlighed på flotteste vis. Virksomheden, der drives på socialøkonomiske vilkår, giver vi borgere mulighed for jobprøvning og erhvervspraktikforløb med henblik på at gøre dem klar til at vende tilbage til eller træde ind på arbejdsmarkedet.
Samtidig er virksomheden med til at sætte affald på dagsordenen som en værdifuld ressource.

 

Sct. Hans Have (RSV)
Sct. Hans Have er en forening, der bygger på principperne om socialøkonomisk virksomhed. Foreningen arbejder gennem cafedrift, koncerter, kunstudstillinger, plantesalg m.m. med rehabilitering, recovery og afstigmatisering af udsatte grupper (psykiatriske patienter, udsatte ledige borgere og flygtninge). 

 

SOVI
SOVI er en social økonomisk virksomhed i Søborg, der beskæftiger voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

 

Nautic Marine
Nautic Marine er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejer med at integrere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet gennem et forretningsmæssigt fokus på kursusvirksomhed.

 

Grandhøjen
Granhøjen i Nykøbing Sjælland er arbejder med en bred vifte af pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, heriblandt botilbud med fokus på forskellige problematikker, som f.eks. spiseforstyrrelser, autisme, skizofreni, borderline og stofmisbrug. Institutionen har 4 socialøkonomiske virksomheder, som omdrejningspunkt for sit arbejde: Nygårdens Gårbutik, Tjørneparkens køkken, Håndværkerteam og Hotel du vest. 

 

Kilden
Den socialøkonomiske virksomhed, Kilden, har adresse på Esrum Kloster & Møllegård og tilbyder i tæt samarbejde med oplevelsesattraktionen særligt tilrettelagt uddannelse og beskyttet beskæftigelse.

 

Café Chaplin
Café Chaplin er en socialøkonomisk café beliggende i det gamle Helsingør. Udover at fungere som café og spiserestaurant er Café Chaplin et beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske og/eller fysiske handicaps og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som ønsker større livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse. 

 

Kadetten
Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed i Helsingør, som skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige behov bl.a.menneske,der er diagnosticeret med ADHD, autisme/asperger og OCD. Virksomheden tilbyder en kombination af pædagogiske læringsforløb og moderne virksomhedsdrift.

 

Active Creative Team 
Active Creative Team er en registreret socialøkonomisk virksomhed i boligområdet Nøjsomheden i Helsingør. Virksomheden er organiseret som en forening, hvis formål er, at aktivere medlemmerne fysisk og socialt i et forpligtende fælleskab og at gøre Nøjsomheden til et bedre sted.

 

Haverefugiet
Haverefugiet i Sorø arbejder med naturen som ramme for rehabilitering af stress. Refugiet har både have, skov og eng til rådighed og tilbyder haveterapiforløb til sygemeldte med arbejdsbetinget stress. 

 

Nye Rødder (Registreret Socialøkonomisk Virksomhed)
Nye Rødder er en socialøkonomisk virksomhed i Ringsted, som arbejder for at flygtninge og indvandrer i Danmark kan skabe sig et bæredygtigt livsgrundlag helbredsmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt. Det sker gennem havearbejde og dyrkning af økologiske grøntsager.

 

Oringegartneriet
Oringegartneriet ved Vordingborg producerer frugt, grønt, most og blomster, og er smatidig en social arbejdsplads, som har været en del af Vordingborg Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse siden 1997.

 

SPROUTZ
SPROUTZ er en socialøkonomisk cafe i Køge, som tilbyder borgere, der har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet en hverdag med masser af glæde og fokus på styrker i stedet for begrænsninger.

 

Møntvaskeriet i Rengegade 
Møntvaskeriet i Rengegade er en socialøkonomisk virksomhed i Store Heddinge, som arbejder for at skabe arbejdspladser til udsatte borgere, sikre offentlige vaskemuligheder for beboere omkring Store Heddinge, hjælpe ældre med vaskeservice samt tilbyde vaskefaciliteter til turister, campister og sejlere.

 

Danhostel Faxe
Danhostel Faxe er en socialøkonomisk virksomhed, der primært drives af mennesker med særlige behov. Udover overnatning (85 pladser) tilbyder Danhostel Faxe også faciliteter til afholdelse af konferencer og kurser og selskabslokaler. 

 

Kulturhuset Leopold
Kulturhuset Leopold i Karise er en socialøkonomisk virksomhed, som skal drives sammen med unge mennesker, der på grund af betydelig nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

 

Knithouse Denmark  
Knithouse Denmark i Haslev ønsker at være Danmarks største socialøkonomiske webshop, der forhandler garn og strikkeopskrifter. Virksomheden vil samtidig gerne skabe arbejdspladser til flygtninge og indvandrere og inspirere andre små og mellemstore virksomheder til at ansætte mangfoldigt.

 

Café Havehuset
Café Havehuset Socialøkonomisk café i Frederiksborg Slotshave ved Hillerød. Café Havehuset drives af drives af Mette Schou Hansen i samarbejde med Jobcenter Hillerød. Målgruppen for medarbejdere i Café Havehuset er borgere, som har brug for afklaring, opkvalificering og/eller støtte til at komme i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

 

PixiBiksen
PixiBiksen er ensocialøkonomisk virksomhed med udspring i Kongelyset, og KFUM´s sociale arbejde i Slagelse. Produkterne er salg af tøj og ting til børn og deres familie.

 

Legehytten.dk
Legehytten.dk i Slagelse Legehytten.dk sælger danskproduceret kvalitetshåndværk til børnefamilierne. Virksomheden ønsker at tage et socialt ansvar og vil gerne være med til at gøre en forskel. Derfor samarbejder man med sociale værksteder og en produktionsskole omkring produktionen af udvalgte dele til virksomhedens legehuse.

 

SYMB!
SYMB! er en foreningsdrevet upolitisk netværksorganisation og en socialøkonomisk virksomhed under opbygning i Kalundborg. SYMB! er en netværksplatform for tværgående frivilligmiljøer og sociale fællesskaber på tværs af klassiske interessegrupper.

 

Landliv
Landliv er en socialøkonomisk virksomhed i Holeby på Lolland, og fungerer som et partnerskab mellem Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Maglemølle Erhvervspark (Næstved Egnens Udviklingsselskab) og bp-u holding a/s, hvor direktøren kan inddrage medarbejdere fra disse virksomheder til løsning af opgaverne. 

 

Forkanter
Forkanter er en socialøkonomisk virksomhed, med hovedsæde i Maribo, og derfor med en naturlig interesse i at skabe forkanter i Lollands og Falsters lokalsamfund.
Virksomheden er særligt optagede af børn og familier og hvordan man kan inddrage ALLE samfundets borgere i en meningsfuld hverdag. 

 

SUMAK
SUMAK er en socialøkonomisk virksomhed i Korsør, som producerer mad inspireret fra mange forskellige verdensdele og fra vores egen mormor mads kultur. Kundegruppen er private og virksomheder. Sumak arbejder også med at integrere socialt udsatte kvinder på arbejdsmarkedet – gennem forløb/job.

 

Musholm Sport, Ferie & Konference (RSV)
Musholm Sport, Ferie & Konference er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Kørsør, hvor et eventuelt overskud bruges på at understøtte et socialt formål om at tilbyde ferie- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap.

 

KulturCosmos
KulturhusCosmoser et mindre kulturhus midt i den lille stationsby Viby Sj., som skaber fællesskab på tværs af alder og interesser gennem aktiviteter med en kunstnerisk værdi i form af teater, livemusik og billedkunst. Huset har et socialt sigte, der favner de unge, som har brug for hjælp til kompetenceafklaring i forbindelse med uddannelse og arbejde.


Tværsam
Tværsam er en forening i Stege på Møn, der arbejder med genbrug af brugs-gave- og smykketing fra foreningens værksted. Som NGO har Tværsam arbejdet med Agenda 21 i 25 år og har således til formål at tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag, lokalt og globalt. Foreningen har i den forbindelse været involveret i adskillige lokale projekter samt i projekter i Afrika og Sydamerika. Tværsam har faste aftaler om at støtte fra bl.a. Amnesty og Mellemfolkeligt Samvirke.

 

WeBoard IVS 
WeBoard er en socialøkonomisk virksomhed i Jyllinge og er et netværk af engagerede erhvervsaktive profiler, som ønsker at gøre en forskel ved at tilbyde gratis Advisory Boards til forandringsparate virksomheder med vækstpotentiale.
Virksomheden repræsenterer forskellige brancher, fagområder og diversitet. Men vigtigst af alt, lysten til at gøre en forskel og skabe vækst. WeBoards mål er at give noget tilbage og sætte virksomhedens erfaringer i spil. 

 

Urd & Co ApS (RSV)
Urd & Co er socialøkonomisk virksomhed i Mern på sjælland. 
Hos Urd & Co får børn og voksne et "eget rum" til personlig udvikling. Mennesker mødes hvor de er, i rolige og behagelige omgivelser. Der formidles kærlighed til heste, og lærer af dem med nærvær og nonverbal kommunikation . Det er en invitation til at komme ned i kroppen og mærke. Alle kan opnå at mærke positive forandringer i arbejdet med hestene. Dette har især hjulpet mange børn med traumer og depressioner samt voksne stressramte. Find dem på her Facebook.

 

Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter (RSV)
Magleby Skolecenter er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Skælskør. 
Magleby Skolecenter praktiserer den anerkendende og inkluderende pædagogik. som tager afsæt i den enkelte unges ressourcer og tilrettelægger undervisningen individuelt således, at den unge hurtigt får succesoplevelser. Samtidig bliver den unge inkluderet og mærker at være en del af et fællesskab.

 

Slagelse Kloster Beboerrepræsentation (RSV)
Slagelse Kloster er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed placeret midt i Slagelse centrum.
Fondens formål er at stille boliger til rådighed for personer, der har behov for at have betryggende forhold, og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i Klostret medfører.

 

BEVAR IVS (RSV)
BEVAR er en registreret socialøkonomisk virksomhed med kontor i Roskilde og værksted i Korsør. BEVAR har mange års erfaring med at re-designe brugte tekstiler og samtidig involvere forskellige socialt marginaliserede grupper.
Virksomheden har fokus på at retningen er mere bæredygtighed og med respekt for mennesker og miljø.
BEVAR har et syværksted i et boligsocialt område, og de ansatte består i dag af fleksjobvisiterede.

 

Proces ApS (RSV)
Proces er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Roskilde. Virksomheden arbejder målrettet på at hjælpe borgere med faglige-, sociale- eller psykiske udfordringer til at skabe en tilværelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være førtidspensionister, fleksjobbere eller blot mennesker, der efter en svær periode i livet har brug for at komme tilbage på sporet i et ordinært job. Målgruppen er indstillet på forandringer og at arbejde med sig selv personligt og fagligt, for at sikre: 'En proces til selvforsørgelse'

 

 

Bornholm

Grennessminde Bornholm
Grennessminde Bornholm er en fondsbaseret, socialøkonomisk virksomhed, som driver dagtilbud som STU, ressourceforløb, praktikforløb og misbrugsbehandling samt højt specialiserede døgntilbud til særlige målgrupper. Grennessminde producerer også bornholmske fødevarer og laver bæredygtige produkter af bl.a. træ og metal. Grenesminde følgende dag- og døgntilbud: LyspunktetAspehusetSpringbrættet og Pilevang.

 

Bornholms Middelaldercenter (RSV)
Bornholms Middelaldercenter er et videnpædagogisk oplevelsescenter, der arbejder med levende formidling af bornholmsk, dansk og europæisk middelalder. Oplevelsescentret er på 15 ha beliggende 500 meter fra Østerlars Rundkirke i den smukke bornholmske natur med skov, åløb og klippeløkke.

 

Bornholms Mosteri
Bornholms Mosteri fremstiller økologisk saft og most, og skaber samtidig jobs til socialt udsatte. Virksomheden sætter en ære i at rendyrke råvarens originale smag samt fremelske potentialet – naturligt såvel som menneskeligt. Produkterne sælges til førende restauranter i Norden.

 

​​Kærbygård
​​Kærbygård i Rønne er et privat socialøkonomisk virksomhed (RSV), som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov.

 

Fonden Vores Folkekøkken (RSV)
Fonden Det Levende Køkken er en socialøkonomisk virksomhed i Østermarie på Bornholm, som har til formål formål, gennem undervisning og kursusvirksomhed, at højne kvaliteten af den mad og de måltider, der tilberedes for børn og voksne hjemme i familierne. Ud over at arbejde tilbud arbejder virksomheden også med andre sundhedsfremmende tiltag for udsatte børn og børnefamilier på Bornholm.

 

 

Fyn

Blomster Cafeen
Blomster Cafeen er en selvejende institution i Svendborg, hvis formål er at være et alternativt spisested for pensionister m.fl., et alkoholfrit tilbud til borgerne, et omsorgssted for mennesker med sociale, psykiske og fysiske problemer samt en arbejdsplads og et samlingssted for en bred kreds af frivillige medarbejdere. Blomster Cafeen drives i dag i samarbejde med KFUM's sociale Arbejde og Fredens Sogns menighedsråd. 

 

Superwerk A/S (RVS)
Superwerk er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed som sælger, restaurerer og redesigner genbrugstøj, møbler og kostumer i en charmerende fabriksbygning i Odense. Målet for virksomheden er at få udfordrede unge ud på arbejdsmarkedet. Virksomheden har Ramsdal Gruppen som hovedaktionær og KFUM's Sociale arbejde som medejer.

 

Cyke(l)Dellen
Cyke(l)Dellen er en socialøkonomisk virksomhed der er opstået gennem et arbejdsmarkedsprojekt under KFUM’s Sociale Arbejde i Odense, og fungerer som en underafdeling af Cafe Paraplyen i Odense. Projektet har til formål at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

 

Flexfolket
Flexfolket er en socialøkonomisk virksomhed i Odense som tilbyder haveservice og rengøring til en overkommelig pris. Virksomheden har stor fokus på at hjælpe folk i arbejde - på gode vilkår - og tilegne dem en række gode kompetencer, så de får et godt udgangspunkt for fremtiden. Derfor er de fleste af ansatte i flexjob.

 

GLASVÆRKET ved Odense Havn ApS.
GLASVÆRKET ved Odense Havn ApS. startede i august 2016 og vil på sigt gerne blive til en socialøkonomisk virksomhed, der ønsker at integrere udsatte eller “skæve” borgere i virksomheden.

 

Gamle Mursten
Gamle Mursten er en socialøkonomiske virksomhed ved Svendborg, som renser mursten og genbruge dem.

 

Café WØ
Café WØ er en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, der både rummer en brætspils­café og et læringscenter. Virksomheden arbejder for at skabe fællesskab og hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Det Gamle Værft
Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter er en socialøkonomisk virksomhed, der har formål er at fremme beskæftigelsen for unge med særlige læringsforudsætninger, samt at give folk, der har været borte fra arbejdsmarkedet i længere tid, en mulighed for at komme tilbage. Værket arbejder med at restaurere bevaringsværdige skibe, og forsøger at bevare og videreføre gamle håndværk. 

 

Poppelgården
Poppelgården er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Ærø. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor landbrugsområdet, det grønne område og hestebranchen.
Poppelgården købte  i september 2012 Teglgården, der drives som økologisk landbrug.

 

DanskSimulatoren (RSV)
DanskSimulatoren er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Odense. Virksomheden har udviklet DanskSimulatoren, der er et interaktivt online spil , som bruger en talegenkendelse til at analysere brugerens udtalevanskeligheder, og rette dem. Samtidig lader den brugeren øve sine færdigheder inden for konversation og kulturel viden.

 

Fix´n Bike (RSV)
Fix´n Bike er en nyetableret virksomhed i Odense, som tilbyder cyklister et sikkerhedsnet, hvis uheldet rammer. Fix´n´Bike er sagt med andre ord cyklisternes svar på autohjælp. Virksomheden uddanner og ansætter medarbejdere med forskellige former for autisme.

 

Carlos`Kitsch`en (RSV)
Carlos`Kitsch`en er en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, der har til formål at støtte indsatte til en bedre løsladelse og minimere risikoen for at de vende tilbage til kriminalitet. Virksomheden vil gerne hjælpe disse mennesker til en bedre tilværelse og at skabe mere tryghed i samfundet.

 

Historicum (RSV)
Historicum er en socialøkonomisk virksomhed i Asperup på Fyn, der arbejder med historiske aktiviteter og emner inden for perioden fra bronzealderen til nyere tid, og samtidig skaber jobmuligheder for udsatte borgere. Virsomheden beskæftiger sig bl.a. med produktion af historiske dragter, salg af historisk stof, sytilbehør og historiske mønstre, afvikling af pædagogiske projekter, kurser, foredrag samt vejledning, rådgivning og konsulentvirksomhed. 

 

Byens Højskole 
Byens Højskole er en bæredygtig socialøkonomisk højskole i Odense med fokus på mad- og livsglæde og det samfund, vi sammen skaber og deltager i.

 

DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (RSV)
Den Sociale Udviklingsfond er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Odense. 
I samspil med kommuner, sundhedsvæsen og andre relevante offentlige myndigheder skaber SUF bedre livsvilkår for unge og voksne, som er belastet af betydelige personlige og sociale problemstillinger. SUF udbyder og organiserer støtte-, læring- og udviklingstilbud efter såvel Serviceloven som Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB).

 

At danse med livet ApS – et brobyggende fællesskab (RSV) 
At danse med livet er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Odense og​ ​er en non profit lokal forankret organisation, som består af en frivillig forening og en socialøkonomisk virksomhed. Vision er at skabe et innovativt og kreativt fællesskab, hvor det gode liv er i fokus. Et sted for alle, der bor i Odense Kommune, og er udfordret i dansen med livet.​

 

 

Aarhus

ChangeMakers (RSV)
er en socialøkonomisk virksomhed i Århus, der tilbyder opkvalificerende praktik-og kursusforløb til psykisk sårbare unge inden for en bred vifte af arbejdsområder.

 

Cafe Kaffegal (RSV)
Cafe Kaffegal er en socialøkonomisk virksomhed i Århus, hvis mission er at skabe et bedre samfund for psykisk sårbare mennesker igennem faglig og social opkvalificering.

 

ØKOgal
Økogal var en socialøkonomisk frokostkantine og cateringvirksomhed og søstervirksomhed til Café Kaffegal. Virksomheden, som var bygget op omkring 100% økologi og 100% hjemmelavet mad, virksomheden arbejdede ligeledes for at skabe jobs til psykisk sårbare mennesker. ØKOgal lukkede i maj 2017.

 

Social Business House
Social Business House er et væksthus og rådgivningscenter i Århus, med speciale i udviklingen af det danske civilsamfund og den socialøkonomiske sektor.

 

fairbar
fairbar er cafe i Århus, hvor overskuddet går til humanitære projekter over hele kloden. Caféen er non-profit, og drives af frivillige.

 

KlosterCaféen 
KlosterCaféen er en anderledes café i hjertet af Aarhus, hvor klassisk mad lavet fra bunden, serveres af frivillige.

 

Kulturgyngen (RSV)
Foreningen 'Kulturgyngen' er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der beskæftiger sig med netværksarbejde for arbejdsløse.  

 

FO-Aarhus 
FO-Aarhus er et oplysnings forbund, en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet..
Se også : www.folkeoplysningensby.dk

 

PixVision
PixVision er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der sælger professionelle ydelser indenfor grafisk design og webudvikling.

 

Sager der Samler
Sager der Samler er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som arbejder for at understøtte hverdagsaktivismen. Virksomheden fungerer som et fællesskab af borgere, der bakker hinanden op i at start initiativer (sager) der er med til at løse konkrete hverdagsproblemer. Sager der Samler organiserer også strøre events og har bl.a. stået for Rethink Activism Festivalen 2017

 

Vi er grønne
Vi er grønne er en grøn kontorforsyning i Aarhus, der leverer kontorartikler til virksomheder og private i Danmark. 

 

RespektRum
RespektRum er en Almennyttig Socialøkonomisk Forening i Aarhus, som henvender sig til mennesker der har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid og som gerne vil i arbejde igen. RespekRum er startet op med afsæt i en ny helhedstænkende praksis omkring at få fleksjob-visiterede i arbejde, og projektet omfatter en bred vifte af samarbejdende aktører: det offentlige, private firmaer, socialøkonomiske virksomheder, voksenuddannelses-institutioner og frivillige foreninger.

 

Center for Konfliktforebyggelse
Center for Konfliktforebyggelse er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der har som primært fokusområde at forebygge konflikter i miljøer med stor social og kulturel forskellighed. Virksomheden investerer i projekter, som skaber positiv forandring i menneskers adfærd over for hinanden og har bl.a. investeret i at udvikle en metode til at øge skole- og læringsmotivationen i folkeskolen samtidig med, at det faglige niveau skal øges.

 

Café Frida (RSV)
Café Frida er en socialøkonomisk café i Aarhus med fokus på økologi og fairtrade. Målgruppen for caféens arbejde udsatte og marginaliserede unge kvinde i alderen 18-30 år, der ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

 

special minds (RSV) (tidligere BOAS Specialister)
special minds er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Viby ved Aarhus. IT-virksomheden beskæftiger mennesker med en autisme profil/aspergers syndrom, der har haft vanskeligt ved at finde fod, der har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked på trods af deres mange styrker som høj intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og deres unikke sans for detaljer, genkendelse af mønstre og deres strukturerede, logiske og kreative tankegang. Virksomheden har afdelinger i Silkeborg, Kolding og Aalborg.

 

SOUL SHINE 
SOUL SHINE er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus Midtby. Soulshine sælger vintagetøj og driver caféen SoulKitchen. Formålet er at skabe arbejdspladser til folk, der har været ramt af stress, depression eller anden psykisk sårbarhed.
Læs portræt af Soul Shine: Klik her! 

 

BISTAD (RSV)
er en forening som gennem drift af bistader i byen forsøger at genskabe den naturlige balance i økosystemet, en forening som producerer og sælger honningen fra biavlen lokalt, og en forening som ved at tilbyde fleksibelt og meningsfuldt arbejde for byens udsatte borgere udviser social ansvarlighed.

 

Teknologi i Praksis (RSV)
Teknologi i Praksis er etableret som en almennyttig forening, med tilbud om rådgivning i forbindelse med valg og implementering af kommunikations- og velfærdsteknologiske løsninger til borgere i alle aldre. Virksomheden ligger i Aarhus.
Læs portræt af Teknologi i Praksis: Klik her! 

 

Center for Digital Pædagogik (RSV)
Center for Digital Pædagogik er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som beskæftiger sig med socialt arbejde i nye medier. Centret formidler viden om digital pædagogik og indgår bl.a. i samarbejdsprojekter med bl.a. kommunerne. Centerets formål er at sikre børn og unges tryghed og trivsel digitalt. Det sker gennem høj brugerinddragelse.Overskuddet investeres i det socialpædagogisk arbejde for udsatte børn og unge, med henblik på geninvestering i det digitale socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

 

ANTV (RSV)
ANTV er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er idealistisk, ikke-kommercielt og med udgangspunkt i en journalistisk praksis, der er såvel fair som debatskabende og nuanceret.  Virksomhedens primære aktivitet er at producere tv med fokus på fordybelse og eftertanke, hvor de primære interesseområde har været sundhed, psykiatri og handicapområdet.

 

Fundamentet
Fundamentet er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der tilbyder konsulentydelser – som webdesign og misbrugsbehandling til hjemløse.
Fundamentet står bag en række projekter og events, alle sat i værk med ønsket om at give udsatte en bedre tilværelse.

 

Vanebrudspalæet
Vanebrudspalæets i Aarhus udlejer lokaler til organisationer til strategi- og udviklingsseminarer, kurser og mini-events m/u facilitator. Overskuddet fra virksomheden går til aktiviteter i non profit forening GIVISME.

 

Verdens mest berejste pølsevogn
Verdens mest berejste pølsevogn er et eksempel på et socialt entreprenørskab, som har rejst verden rundt og skabt social forandring. Ellers tilbyder virksomheden Verdens mest berejste pølsevogn også CSR- og iværksætterrådgivning, projektledelse og procesledelse, konceptudvikling, foredrag, bøger og leje af Verdens mest berejste Pølsevogn.

 

Borups Pakkeri
Borups Pakkeri i Skødstrup ved Aarhus er en familievirksomhed, som tager et særligt socialt ansvar i forhold til at ansætte mennesker med nedsat arbejdsevne. Borups Pakkeri udfører både store og små opgaver inden for pakning, montering og distribution.

 

Let us Together
Let us Together er en registreret socialøknomisk virksomhed bygget op omkring et socialt networking site, der ønsker at minimere isolation og at forbedre menneskers mulighed for livskvalitet og socialt inkludere.

 

Flexjob.nu 
Flexjob.nu består af flere forskellige socialøkonomiske HR-virksomheder, som primært arbejder med arbejdstagere, der er visiteret til fleksjob.
Virksomheden har afdelinger i Aarhus, Kolding og Esbjerg.

 

Kantinen på Lær Dansk
Kantinen på Lær Dansk er en socialøkonomisk virksomhed, der ligger på Danmarks største sprogcenter i Aarhus. Kantinen drives af Integrationsnet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp. Kantinen tilbyder god mad lavet fra bunden til de ca. 5000 kursister, som årligt er tilknyttet og leverer også mad ud af huset. Køkkenet dufter af alverdens krydderier og emmer af mangfoldighed, fordi der er mange forskellige borgere i opkvalificerings- og afklaringsforløb indenfor køkken-/kantinearbejde.  

 

Actura
Actura Robotcenter er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som vha. innovation, teknologi og kreativitet skaber arbejdspladser for unge med autisme.

 

Muhabet - Det multikulturelle værested
Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Værestedet bygger på gæstebuds tanken og er et tilbud om fællesskab og styrkende socialt samvær. Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær med plads til alle.

 

Café Parasollen (RSV)
Café Parasollen er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Viby J hvis formål er at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. 

 

Gallo Huset (RSV)
Gallo Huset arbejder for at fremme åbenhed og viden om psykiatri. Vi har fokus på at ændre samfundets holdning til psykiatribrugere og psykiatribrugeres holdning til sig selv. Gallo Huset er en del af Gallo organisationen, der siden 1980 har udviklet en række initiativer for psykisk sårbare mennesker: Gallo Huset, Gallo Skolen, Galleri Gallo, Gartneriet Gallo, Gallo Job, Gallo Genbrug og Gallo Kriserådgivning.

 

Gallo Gartneriet (RSV) 
Gallo Gartneriet er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Risskov nord for Århus centrum. I Gallo Gartneriet samles man om at dyrke økologisk have. Gallo Gartneriet er et åbent arbejdsfællesskab, hvor alle er velkomne til at tage del i arbejdet. Fællesnævneren for mange af gartneriets medarbejdere, er at man har en psykisk sårbarhed. Haven tænkes som et fristed, hvor alle der er optaget af at dyrke jorden, kan samles, udveksle erfaringer og deltage i havearbejdet.

 

KidUp
KidUp hjælper danske forældre med både at spare penge og tjene penge ved at leje og udleje børneudstyr igennem en proffesionel og vedkommende platform. 

 

Hjælperne.dk
Hjælperne.dk, der holder til i Aarhus og Skanderborg,er et serviceorgan, der formidler kontakt mellem studerende og ældre. Hjælperne løser opgaver, som strækker sig fra IT og rengøring, til havehjælp og indkøb.

 

Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede
Vaskeriet er en socialøkonomisk virksomhed i Brabrand ved Aarhus, hvor udviklingshæmmede kan få mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab og på den måde få en ”øvebane” i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Fonden Filmtalent (RSV)
Fonden Filmtalent udvikler nationale strategier for talentudvikling i film og relaterede medier. Vi arbejder for at styrke sammenhængen mellem initiativer og tilbud, der fremmer talenters udvikling, synlighed og vilkår i Danmark. Formålet er at skabe sammenhæng i dansk talentudvikling af filmskabere; fra rekruttering til markedsintroduktion. Filmtalent arbejder landsdækkende og er repræsenteret i København, Odense, Aarhus og Viborg gennem de lokale film- og animationsværksteder.

 

Livsværkstederne
Livsværkstederne er beliggende i Gellerup vest for Århus centrum som er en socialøkonomisk virksomhed og selvejende institution med egen bestyrelse og drives af 50 frivillige medarbejdere og personer i beskæftigelsesordninger, sammen med nogle få ansatte. De ansatte og frivillige løser i samarbejde de mange forskellige daglige opgaver som fx indkøb, madlavning, bagning, rengøring, oprydning, salg af mad og drikkevarer og ikke mindst samvær og samtale med gæsterne.

 

Gøglerskolen
Gøglerskolen tager udgangspunkt i gøgler- og håndværker traditionens filosofi om selvhjulpenhed og fokusering på muligheder frem for begrænsninger.
Fra cirkus- og teaterverdenen har vi hentet et pædagogisk udgangspunkt, der forener det legende og kreative med orden og disciplin.


Kofoeds Skole Aarhus 
Kofoeds Skole er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Århus centrum. Skolen er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, personer som modtager ledighedsydelse, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i Århus kommune.
Skolen tilbyder hjælp til selvhjælp til byens udsatte grupper: f.eks. ensomme, arbejdsløse, misbrugere eller nedslidte mennesker. Vi hjælper den enkelte ud af modløshed og stilstand og frem mod et liv som aktiv og selvhjulpen samfundsborger.

 

Skraldecaféen
Skraldecaféen er en socialøkonomisk forening i Aarhus, som med sit mobile pop-up køkken, forsøger at sætte fokus på nogle af samfundets vigtigste problemer. Foreningen fungere som et fællesskab af aktivister og frivillige, der de seneste år har stået bag hundredvis af pop-up arrangementer.

 

Topkærgaard
Topkærgaard er en socialøkonomisk virksomhed nord for Aarhus,  som driver økologisk jordbrug. Virksomheden hjælper borgere tilbage til et værdigt liv og rækker en hånd ud til de svageste.

 

 

Midtjylland

GROWING TREES NETWORK
GROWING TREES NETWORK arbejder med plantning af træer til sikring af rent drikkevand og renere luft.
Facebookside 
Youtube film om GROWING TREES NETWORK første spadestik
Youtubeklip om folkeskovskonceptet

 

Oplev Norsminde
Oplev Norsminde er en social virksomhed, der arbejder for at udvikle Norsminde via geninvestering i lokale projekter.

 

Madam Græskar
Madam Græskar er en socialøkonomisk virksomhed i Egå ved Aarhus, som importerer og sælger kunsthåndværk fra Madagaskar, og på den måde er med til skabe afsætningsmuligheder og derfor arbejdspladser for gassiske familier fra landet.

 

Kultur Bazaren IVS OPHØRT
Kultur Bazaren IVS er var socialøkonomisk virksomhed i Hinnerup, som havde til formål at omdanne gamle brugte møbler til unikke, specialdesignede, brugbare og forholdsvist billige kvalitetsmøbler. 

 

Hertha Bofællesskaber og Værksted (RSV)
Hertha er et socialt fællesskab og en registreret socialøkonomisk virksomhed i udkanten af Herskind, 20 km. vest for Århus. Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker.

 

Kafé Kolind
Kafé Kolind i Kolind på Djursland er et åbent socialt værested/en socialøkonomisk virksomhed, som drives af KFUM’s Sociale Arbejde. Caféens formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats, samt bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

 

Cre8toU
Cre8toU er en innovationsvirksomhed i Kolind på Djursland, der beskæftiger sig med design, udvikling og produktion af tøj til mennesker med handicap, både damer og herre.

 

Café Campus
Café Campus er en socialøkonomisk virksomhed i Rønde på Djursland, hvor personalet er unge er på kanten af arbejdsmarkedet. VIrksomheden tager hensyn til de unges handicaps, sociale- og kulturelle udfordringer. Café CampusUS indgår også som et studietilbud og samlingssted for de unge på uddannelses­institutionerne i Rønde. Caféen er drevet af PGU Rosenholm i samarbejde med lokale interessenter. Ungdomsskolen, Viden Djurs, Rønde Gymnasium, Rønde Skole og Arbejdsformidlingen Aps m.fl.

 

GRO I BYEN
GRO I BYEN er en socialøkonomisk virksomhed i Egens på Djursland, som arbejder for at gøre det nemt, sjovt og simpelt for alle i byen at gro noget af deres egen mad – direkte fra vindueskarmen.

 

GAIA Museum (RSV)
GAIA Museum i Randers er en kulturvirksomhed, der udstiller og formidler outsiderkunst uden forbillede, som indeholder en udsøgt café, et produktivt rammeværksted, en butik, et kreativt værksted og en kunstuddannelse under Særlig Tilrettelagt Uddannelse. GAIA Museum er et hus, med en medarbejderarbejderstab på 50 mennesker med særlige behov og et personale med vidt forskellige fagkundskaber.

 

Kronjyllands spisekammer
Kronjyllands spisekammer er et socialøkonomisk andelsselskab, med det formål at lette handlen med lokale fødevarer, samt skabe grobund for dialog om bæredygtige fødevarer.

 

GOGGS (RSV)
GOGGS er en socialøkonomisk virksomhed i Randers som istandsætter og sælger genbrugsting, og skaber jobs til mennesker med nedsat arbejdsevne. Bag virksomheden står Randers Bo- og Erhvervstræning, Jysk Børneforsorg/Fredhjem og Thor Trans A/S. 

 

Finderiet
Finderiet er en socialøkonomisk virksomhed og en genbrugsbutik i Randers, der er drevet af et ønske om at skabe fleksible arbejdspladser, værne om miljøet og give borgerne en genbrugsbutik med spændende fund til fornuftige priser. Den socialøkonomiske fond GOGGS driver Finderiet.

 

SE Randers
SE Randers er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, hvor målet er at skaffe job, indkomst og arbejdsidentitet til fleksjobbere.

 

FlexVirk (RSV)
FlexVirk er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, som sælger flex- og skånejobberes ydelser på timebasis. 
FLesVirk tilbyder til hjælp til praktiske opgaver som rengøring og havehjælp og til administrative opgaver som bogføring, kommunikation og regnskab til både private og virksomheder..

 

CSR gruppen
CSR gruppen i Randers arbejder for et rummeligt arbejdsmarked, hvor man udover at hjælpe virksomhedens kunder også giver plads til medarbejdere, der skal tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Brændpunktet
Brændpunktet er Viborgs første socialøkonomiske virksomhed. Caféen er etableret i Borgerhuset Stationen og er drives af et team af medarbejdere, ansat på særlige vilkår. Caféen Vi lægger stor vægt på service, kvalitet, hvor bæredygtighed er i fokus.

 

Nørremarken
Nørremarken er en socialøkonomisk virksomhed under Viborg Kommune, der giver plads til alle med udfordringer i livet!

 

Café Borgen
Café Borgen er en social-økonomisk virksomhed/café i Spøttrup, som hjælper mennesker, der gerne vil ud på arbejdsmarkedet og som har brug for særlig støtte til at komme i gang.

 

Tradehub 
Tradehub i Viborg er en socialøkonomiske virksomhed der hjælper forretninger til succes med deres online forretning. Vores tilgang er at rådgive omkring online forretning herunder, SEO, konverterings -optimering, Affiliate, webplatforme, video, foto, responsive web design, retention, rebranding, facilitering, programmering samt mange flere områder. Tradehub drives af de digitale viceværter som giver gratis rådgivning. 

 

FlexFabrikken
FlexFabrikken er en socialøkonomisk virksomhed i Viborg, som tilbyder forskellige ydelser indenfor administration, marketing, regnskabsassistance og HR, og samtidig søger at give flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at få en indholdsrig hverdag.

 

JEWA Skive
JEWA Skive er en socialøkonomisk virksomhed, som tager et stort socialt ansvar ved at ansatte flexmedarbejder. Virksomheden tager socialt ansvar overfor sit område og erhvervsliv, for at løfte både personerne og områdets erhvervsliv.

 

Handigood
Handigood i Skive opfinder og udvikler hjælpemidler til ældre og og mennesker med forskellige typer af handicap. Virksomheden har bl.a. udviklet Easy-Up, som er et apparat, der ved hjælp af vakuum kan fastholde genstande som f.eks. flasker og dåse, og derved gør det muligt at åbne f.eks. så mennesker der har få kræfter eller kun kan bruge en hånd har mulighed for at åbne dem.

 

Skelhøje Købmandsgaard (RSV)
Skelhøje Købmandsgaard er en socialøkonomisk virksomhed i Skelhøje der indeholder både købmandsbutik, café, galleri samt turistservice og information.

 

Havredal Have og Anlæg (RSV)
Havredal Have og Anlæg er en socialøkonomisk virksomhed i Karup, der er opstået, ved at uddannelsesinstitutionen Det ny Havredal har brug for en praktik, som er i tæt nærhed til skolens personale, men hvor eleverne alligevel kommer tættere på virkeligheden. Havredal er et samlet helhedsorienteret uddannelsessted for unge med særlige behov i alderen 16-25 år. De unge kan have boglige og specifikke indlæringsvanskeligheder.

 

Sundhedscafeen 
Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp – driver Sundhedscafeen, som ligger i Sundhedshuset i Horsens. Cafeen tilbyder a la carte mad lavet fra bunden til Sundhedshusets ansatte og besøgende. Langt de fleste medarbejdere er kommet til Danmark som flygtninge og har ofte svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Men i Sundhedscafeen får de mulighed for at få noget arbejdserfaring mens de træner deres danskkundskaber. Overskuddet går til at finansiere integrationsrelaterede indsatser i DK samt til indsatser i verdens brændpunkter; minerydning, genopbygning samt akut nød.

 

Fremtidens Miljø (RSV)
Fremtidens Miljø er en socialøkonomisk virksmhed i Gedved, som arbejder for færre giftstoffer i vores mad og drikkevand samt for et renere miljø for de kommende generationer.

 

Café Himmelblå
Café Himmelblå er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at skabe arbejdspladser for psykisk sårbare og mennesker med særlige behov. Caféen er ejet af OK-fonden

 

Skyhatt
Skyhatt er en socialøkonomisk virksomhed, der siden 2007 har serveret 100.000vis af hjemmelavede måltider og drikkevarer på de største kultur- og firmaarrangementer i Danmark.

 

Velling Koller Camping & Hotel
Velling Koller Camping & Hotel i Bryrup er omdannet til en socialøkonomisk virksomhed i april 2013. Udover det lille hotel med 13 værelser og campingpladsen driver virksomheden også Restaurant Velling Koller og Café  Berthel. 

 

Living by Heart ApS
Living by Heart ApS er et socialøkonomisk anpartsselskab i Ry stiftet i august 2013. Virksomheden har en social og en miljømæssig mission, og anpartsselskabets overskud geninvestere i udviklingen af det samfundsnyttige formål. Virksomheden Virksomheden fremstiller boliginteriør ud af rest- og affaldsmaterialer. Ved at genanvende materialerne i nye, lækre boligprodukter er Living by Heart med til at skåne miljøet for affald og forurening.

 

Himmelbjerggården
Himmelbjerggården, der ligger tæt på Himmelbjerget, er en socialøkonomisk virksomhed, som skal og være et et nordisk inspirationscenter indenfor helhedsorienteret sundhed, personligt lederskab og bæredygtig levevis. 

 

Liv i Landsbyen
Liv i Landsbyen er et socialøkonomisk projekt med deltagelse af landsbyerne Alken, landsbyer Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup.
Projektets formål er at forbedre livskvaliteten for udsatte borgere ved at lave meningsfulde aktiviteter og arbejdspladser, og samtidig skal projektet være et fundament for en ny udvikling i de fem landsbyer.
Købmandsbutikken i Alken er en del af projektet.

 

Sterk (RSV)
Sterk er en socialøkonomisk virksomhed baseret i landsbyen Salten uden for Silkeborg. Virksomheden er et beskæftigelsestilbud til udsatte og sårbare borgere, som har lysten til at sætte ting i værk og se, hvordan noget kan udvikles i fælleskab og med medansvar for andre. Via flere netværk udbyder Sterk løsninger inden for kantine, rengøring, haveservice og pedeltjeneste.

 

Base to Go
Base to Go er en socialøkonomisk virksomhed, der har til huse hos AOF Midtjylland i Silkeborg, som har til formål at integrere flygtninge i job og lokalsamfund.

 

Mentalt Sundhedscenter (RSV)
Mentalt Sundhedscenter er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg , som sælger kurser og temadage om mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom.

 

UPdesign Aps (RSV)
UPdesign ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, der laver bæredygtig indretning og redesign og søger at skabe arbejdspladser til psykisk sårbare mennesker. Virksomheden gør meget ud af samskabende processer. 

 

Assistanze
Assistanze er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som tilbyder virksomheder og foreninger, at varetage opgaver indenfor: økonomi/bogføring, telefonpasning, mødebooking, markedsføring, udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider samt pasning af sociale medier. Hovedparten af medarbejderne hos Assistanze er ansat i individuelt tilpassede fleksjob, med mulighed for progression i de enkelte job. Herudover arbejder Assistanze også på, at skabe jobåbninger eksternt i andre virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

 

DiiG & MiiG
DiiG & MiiG er en socialøkonomisk virksomhed i Bording. Virksomheden producerer AcerBike og løser vi også produktionsopgaver indenfor træindustrien helt ned i 50-100 stk. Virksomhedens produkter er lavet af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, det kan være flexjobbere, personer i jobtræning osv.

 

DSI Rosenbedet
Rosenbedet i Brande er en selvejende institution, der drives som socialøkonomisk virksomhed. Rosenbedet udfører pakke- og montageopgaver, samt mindre sy-opgaver for en række virksomheder.

 

Madtjansen
Madtjansen i Kibæk syd for Herning er en socialøkonomisk virkrsomhed, der leverer sunde og velsmagende måltider til hverdag og fest og samtidig skabe praktikpladser for en række mennesker på kanten af uddannelses– eller arbejdsmarkedet.

 

Skiftesporet
Cafe Skiftesporet er en socialøkonomiske virksomheder i Herning, som er inddragende og ansvarlig i sit virke, ved blandt andet at skabe arbejdspladser for personer, der er svagt tilknyttet og mere eller mindre marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Kamoon
Kamoon er en socialøkonomis catering virksomhed i Holstebros største almennyttige boligområde, som har til formål at skabe beskæftigelse og uddannelse for områdets udfordrede unge og voksne.

 

Daghøjskolen Sydvestjylland
Daghøjskolen Sydvestjylland i Esbjerg er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Daghøjskolen arbejder målrettet på at styrke deltagerens faglige og sociale samt fysiske og psykiske kompetencer, således at den enkelte øger sine muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 

 

Social Strik
Forening i Ry som laver strikkearbejde eller hæklearbejde til Mødrehjælpen. Deltag som frivillig med at strikke eller hækle. De holder til i Dover Kirke med arrangementer hver anden onsdag i ulige uger. Find datoer for arrangementer i Dover kirkes aktivitets kalender.

 

Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjylland (RSV)
Erhvervsskolen Vestjylland er specialskole for unge samt socialøkonomisk virksomhed, der hjælper udsatte mennesker videre i livet. Skolen tager udgangspunkt i et helhedsorienteret uddannelses- eller beskæftigelsesrettet forløb. Forløbene er individuelt tilrettelagt og baner vejen for livsglæde, udvikling og nye muligheder.

 

Møltrup Optagelseshjem (RSV) 
Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny.
I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag, og betragter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde.

 

JuelsmindeRunners (RSV) 
Løbeklubben i Juelsminde er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. For dig som har lysten til at løbe, har brug for hjælp til løbetræning på dit niveau, gerne vil løbe/træne sammen med andre eller vil deltage i motionsløb.

 

 

Syd Danmark

Pattern Like
Pattern Like er en socialøkonomisk virksomhed i Vejle, som har til formål at tilbyde beskæftigelse til folk med funktionsnedsættelse pga. psykiske problemstillinger og samt stress. Virksomheden arbejder med design og producere produkter i form af accessories og boliginteriør, og specialet er blevet alternativ julepynt.

 

Café Bonita
Café Bonita er en socialøkonomisk virksomhed i Billund, hvis mission bl.a. er at skabe jobs for personer med begrænsning i deres arbejdsfunktion.

 

Filskov Plejehjem (RSV)
Filskov Plejehjem er en socialøkonomisk virksomhed i Filskov ved Grinsted, som er etableret på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov.

 

Veganic
Veganic i Fredericia er Danmarks eneste 100 % veganske shop. Virksomheden har fokus på dyrevelfær, bæredygtighed, miljøet og sundhed.

 

Livslyst
Livslyst er en socialøkonomisk virksomhed, der er en del af Enghave Dyre- og Naturpark  i Gjerndrup. En del af virisomheden personale er udviklingshæmmede, som i forskellige praktikophold deltager i parkens daglige gøremål. Kontakt med dyr har vist sig at være at gavne de udviklingshæmmede, og ved at være i parken får de positive erfaringer med at være på en arbejdsplads.

 

BeeLiving
BeeLiving er en opstartende socialøkonomisk virksomhed i Kolding, der arbejder med biavl og honningproduktion, hvor man inddrager mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

 

Zendoo
Zendoo er en socialøkonomisk systue placeret i Kolding, som gennem produktion af designertasker giver kvinder muligheden for at blive klogere på sig selv og komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet.

 

SlotssøBadet 
Slotsbadet i Kolding byder på oplevelser for hele familien, varmvandstræning, events året rundt. Badet er borgercenter for Kolding Kommune, praktiksted for forskellige uddannelsesinstitutioner og har ansatte i flexjob og skånejob. 

 

Tape_7 Productions, Den Internationale Gyserskole & Filmværksted Kolding  
Tape_7 Productions er et filmproduktionsselskab, der driver socialøkonomisk virksomhed gennem sit arbejde med særligt arbejdsløse  unge mellem 15-29 år. 

 

Kolding Pak
Kolding Pak er i 2011 af undertegnede Hugo Kold med henblik på at blive en. Virksomheden arbejder for at integrere nogle af de unge og dårligst stillede borgere i det private arbejdsmiljø i K olding Kommune.  Kolding Pak giver disse borgere en vejledning og opkvalificering til, at kunne bestride et normalt job og et normalt arbejdsliv på lige vilkår med andre borgere. 

 

Temashop.dk  
Temashop er en online shop med base i Fredericia, som sælger kostumer, udklædning og tilbehør. Virksomheden beskæftiger 15 personer, herunder også udsatte medarbejdere. Temashop har pt. 2 døve ansat på lageret og 1 med gigtproblemer. 

 

De Sociale Innovations Entreprenører  
De Sociale Innovations Entreprenører i Fredericia er en erhvervsdrivende fond, som drives som en socialøkonomisk virksomhed. Fonden udvikler og drifter målrettede beskæftigelsesrettede indsatser med et socialt fokus for socialt udsatte mennesker, så de opnår en plads på arbejdsmarkedet. De Sociale Innovations Entreprenører tilbyder endvidere konsulent- og undervisningsopgaver for frivillige og kommunale organisationer, herunder puljeansøgninger.

 

Butik Unik
Butik Unik er en socialøkonomisk virksomhed i Haderslev. Den drives ved hjælp af frivillige, og overskuddet anvendes til socialt arbejde.
Butik Unik hører under Café Parasollen i Haderslev, der er en del af KFUM´s sociale arbejde.

 

Den Blå Oase
Den Blå Oase er en socialøkonomisk virksomhed i Aabenraa ejet af Blå Kors. Virksomheden beskæftiger sig med genbrug og har midlertidigt herberg i vintermånederne.  

 

Recoveryteamet
Recoveryteamet er en social økonomisk enkeltmands virksomhed i Esbjerg, som arbejder med recovery i fokus for unge og voksne psykisk sårbare.

 

KORN180
KORN180 er en socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg med fokus på at give nyt liv til gamle og brugte ting, som enten sælges direkte, i renoverede versioner eller i re-designs. Virksomheden er en del af KFUM´s sociale arbejde og udover at drive genbrugsvirksomhed hjælper KORN180 også børn, unge og voksne i udsatte livssituationer.

 

Café & Galleri Patricia
I Café & Galleri Patricia er en socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg, som serverer lette retter med et traditionelt strejf i en atmosfære indrammet af galleriets nutidskunst. Virksomheden er samtidig en arbejdsplads og et læringsmiljø for mennesker med udfordringer, som ønsker at være en del af en almindelig arbejdsplads.

 

Foreningen Koppen og Igenbrug 
Foreningen Koppen og Igenbrug er to registrerede socialøkonomiske virksomheder i Varde. Koppen er en ”coffee to go” butik med kvalitetskaffe og andre varme drikke til at tage med eller nyde på stedet. Igenbrug er en genbrugsbutik med salg af brugt tøj, møbler, bøger, pynteting m.m.. Virksomhederne, der hovedsagligs drives af frivillig arbejdskraft, er en del af KFUM´s sociale arbejde, og overskuddet går til socialt arbejde i Varde.

 

Café Skiftesporet - Kirko ApS
Café Skiftesporet - Kirko ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Bramminge, der har til formål at skabe arbejdspladser til social sårbare mennesker, herunder mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår samt andre grupper, der ikke umiddelbart kan inkluderes på det danske arbejdsmarked.

 

Dyrehøj Boergeder
Dyrehøj Boergeder er et gedebrug i nærheden af Herning, som arbejder på at blive en socialøkonomisk virksomhed for tidligere soldater og andre med PTSD (posttraumatic stress disorder), angst, depression, eller lignende sygdomme. Formålet med den socialøkonomiske del, er først og fremmest at hjælpe langtidssygemeldte med at komme tilbage til "livet" igen, og senere arbejdsmarkedet, samt at skabe interesse og nysgerighed for at kopiere konceptet andre steder i landet.

 

F.U.N.D.
F.U.N.D. er en socialøkonomisk virksomhed i Varde som arbejder med forløb for særligt udsatte kvinder, herunder hovedsaligt flygtninge som står langt fra arbejdsmarkedet. Virksomheden producerer tekstilprodukter som beklædning og boliginteriør i genbrugte eller bæredygtige materialer og istandsætter brugte møbler. Salget foregår fra egen lille butik i Varde. 

 

 

Nordjylland

Huset Venture Nordjylland (RSV)
Huset Venture Nordjylland i Nørresundby er en socialøkonomisk virksomhed som tilbyder arbejdspladser til mennesker, der af forskellige helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage almindeligt fultidsarbejde. Virksomheden løser bl.a. opgaver indenfor økonomi & administration, IT & grafisk arbejde og kompetenceudvikling i form af afklaring og kurser.


Skovsgård Hotel (RSV)
Skovsgaard Hotel er en socialøkonomisk virksomhed, som driver hotel- og restaurationsvirksomhed i Skovsgård i Nordjylland. Skovsgård Hotel blev tildelt FDBs Socialøkonomiske årspris 2011. Skovsgaard Hotel er en af de socialøkonomiske virksomheder bag "Skovsgård-modellen".

 

Råd & Dåd (RSV)
Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, udfra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ”ræset” på arbejdsmarkedet. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag "Skovsgård-modellen".

 

Købmandsgården (RSV)
Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Den ligger tæt på Brovst i Nordjylland. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag "Skovsgård-modellen"

 

Attrup Camping
Attrup Camping er en idyllisk beliggende campingplads i landsbysamfundet Attrup med udsigt over Limfjordens naturreservater og Attrup Havn. Attrup Camping er en af de socialøkonomiske virksomheder bag "Skovsgård-modellen".

 

Attrup Havnecafé 
Attrup Havnecafé er en socialøkonomisk virksomhed beliggende på Attrup Havn ved Limfjorden. Attrup Havnecafé er et samarbejde mellem Attrup Borgerforening, Attrup Bådelaug og de socialøkonomiske virksomheder bag "Skovsgård-modellen". Caféen drives af ansatte på særlige vilkår i tæt samarbejde med frivillige og Jammerbugt Kommune.

 

NordVirk

NordVirk i Aabybro i Nordjylland er en socialøkonomisk virkomhed, der tilbyder ideelle udviklingsrammer for personer med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) eller lignende udviklingsforstyrrelser. Virksomheden er baseret på donationer af brugt IT, som renoveres og videresælges eller genbruges. NordVirk udfører også konkrete IT-supportløsninge.

 

Ud af Labyrinten (RSV)
Ud af Labyrinten er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Dronninglund som har til formål, at hjælpe mennesker der af den ene eller anden årsag er låst fast i labyrinten til selvhjælp.

 

Re-cykel ApS (RSV)
Re-cykel ApS er en socialøkonomisk virksomhed med et socialt formål, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden og/eller bruges til økonomisk støtte for unge, som er på vej i uddannelse eller på arbejdsmarkedet i Jammerbugt Kommune. Virksomheden forestår indsamling af tilvejebragte cykler i hele landet. Denne aftale er gennemført med Gjensidige Forsikring. Cyklerne istandsættes og videresælges online.

 

Hjortdal Købmand AMBA (RSV)
Hjortdal Købmand AMBA er en socialøkonomisk virksomhed Jammerbugt Kommune. Det er en lokal købmand med to målsætninger, der understøtter hinanden. Den ene er købmandsdrift og den anden er et arbejdsrettet tilbud for unge med psykisk sårbarhed.

 

Frivilligjob.dk
Formidlingsside for ulønnet, frivilligt arbejde inden for den sociale sektor. Foreningen FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) står bag portalen.

 

Kaffé Fair (RSV)
Kaffé Fair i Aalborg er en socialøkonomisk virksomhed drevet af unge, der er kommet lidt skævt ind på tilværelsen. Kaffé Fairs filosofi er, at de unge lærer i et reelt arbejdsmiljø. I caféen er de omgivet af uddannede kokke, der har særligt fokus på, at oplære og hjælpe videre i livet.

 

Råt&Godt
Råt&Godt er et socialtøkonomisk værksted i Aalborg, der motivere, styrker og ruster udsatte unge socialt og fagligt til job og/eller ungdomsuddannelse gennem arbejde i værkstedet.

 

Donago
Donago er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg, som hjælper velgørende organisationer med at indsamle endnu flere penge, så de kan gøre verden til et bedre sted. Virksomheden udvikler Donago applikationen, hvor brugerne via deres fysiske aktivitet optjener penge til et velgørende formål efter eget valg.

 

Butik 21 
Butik 21 er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg og er del af Cafe Parasollen, KFUMs sociale arbejde. Butikken sælger retro- og genbrugsvarer og søger at skabe meningsfuldt beskæftigelse til udsatte.

 

Socialøkonomiske Ruth
Socialøkonomiske Ruth er en bæredygtig butik i Aalborg, som forhandler håndværk fra socialøkonomiske værksteder. Alle produkterne er designet og lavet af unge med særlige behov og deres faglærere. Fælles for produkterne er også, at de er lavet ud fra en bæredygtig tilgang, hvor hvert produkt ’tager den tid det skal tage’ at producere. 

 

Nordjysk Fødevareoverskud (RSV)
Nordjysk Fødevareoverskud er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og non-profit organisation, der fokuserer på bæredygtighed og social ansvarlighed. Virksomheden indsamler gode spiselige fødevarer fra grossister og detailhandlende, fødevarene fordeles til sociale organisationer og asylcentre i Nordjylland. Socialt udsatte familier og enkeltpersoner har også mulighed for at hente mad fra lageret i Aalborg Øst.

 

FOKUS Folkeoplysning-Daghøjskolen (RSV) 
Daghøjskolen FOKUS er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Ålborg og står for faglighed, talentudvikling og uddannelsesforberedelse. Daghøjskolen har en særlig forpligtelse til at hjælpe og vejlede unge ud af passiv forsørgelse.
Det faglige indhold er afgørende for at motivere og skabe selvværd, og gennem det faglige engagement banes vejen for personlig udvikling og afklaring.

Cafè Parasollen Aalborg (RSV) 
Café Parasollen  er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Ålborg. Caféen er et alkoholfrit spise- og værested, der giver tilbud om omsorg og samvær. Café Parasollen er en selvejende institution, der samarbejder med KFUMs Sociale Arbejde . Café Parasollen tilbyder også at støtte og hjælpe enhver med problemer, som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp.

Råt&Godt

Råt&Godt er et socialøkonomisk værksted og dagtilbud, der motiverer, styrker og ruster udsatte unge til job og/eller ungdomsuddannelse gennem autodidakt læring og arbejde i værkstedet.

 

Café Kox
Café Kox i Brønderslev drives som en socialøkonomisk café af AOF Vendsyssel. De ansatte i cafeen kan have nedsat arbejdsevne mange af forskellige årsager. Læs Portræt af Café Kox

 

Vrå Bryghus
Vrå Bryghus er en socialøkonomisk virksomhed i Vrå, der har som mål at skabe nye arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet.

 

PMU 
PMU i Sindal er en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder unge med særlige behov en god begyndelse på voksenlivet. 
I PMU får den unge afprøvet og udviklet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid.

 

Nr. Vesterskov (RSV)
Nr. Vesterskov i Dybvad er en registreret socialøkonomisk virksomhed med landbrug, snedkeri, gartneri, heste o.m.a., Virksomheden hjælper unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation.

 

GenVirk (RSV)
GenVirk er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Mors, som udvikler og fremstiller produkter af genanvendte materialer. Alle i virksomheden er ansatte og overskuddet går til at skabe gode produkter og gode arbejdspladser. 

 

Topvirk
Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, med opstart i januar 2012. Virksomheden arbejder for at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår, ved at drive forskellige former for erhvervsvirksomhed, herunder uddannelses- og udviklingskurser og afklaringsforløb.

 

City Bike Nord
City Bike Nord er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, som udlejer cykler og ansætter folk på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Knifholt
KNIFHOLT er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, som består af tre områder: Naturbrug, Arbejdsliv og REdesign. Virksomheden er en del af Knivholt Hovedgaard.

 

JyllandsAkvariet
JyllandsAkvariet i Thyborøn er en turistdestination med op til 50.000 årlige besøgende, som samtidig tager et socialt ansvar for mange unge med forskellige udfordringer. 

 

Jan Tex
Jan Tex er en socialøkonomisk viksomhed og kiosk i Løgstør. 

 

Vielshøj Motorservice
Vielshøj Motorservice er en socialøkonomisk virksomhed i Hobro, som tilbyder professionel service af scootere eller crossere og hjælper udsatte unge.

 

Café På Banen
Café På Banen er en socialøkonomiske virksomhed i Hobro, som har til formål at hjælpe socialt udsatte, unge voksne med at finde en vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden er ejet af Fonden Hedehuset.

 

Fonden Hedehuset (RSV)
Fonden Hedehuset er en socialøkonomisk virksomhed i Mariager, som hjælper unge med misbrug og borgere med autisme. Hedehuset driver  også Harlekin Butik og Cafe i Rosengade i Mariager.

 

S.E.P. NORD
S.E.P. NORD er en social økonomisk virksomhed i Pandrup, der beskæftiger sig med ejendomsservice & pakkeri.

 

Den gamle smedje i Saltum ApS (RSV)
Den Gamle Smedje i Saltum er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Fag linjer - Autoværksted, auto- og vejhjælp, smedeværksted, el-værksted, udehold/vicevært og butik.

 

Klubben i Overgade (RSV)
Klubben i Overgade er en del af værestedet, Huset i Overgade i Hjørring, som specielt henvender sig til unge mennesker med psykiske vanskeligheder.

 

ØKOPRINT (RSV)
ØKOPRINT er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg, som udelukkende producere bæredygtige tryksager. 

 

GMFilm.dk - Giraffen Mini Film
GMFilm.dk er en socialøkonomisk medievirksomhed med speciale i videojournalistisk formidling. Virksomheden geninvesterer sit overskud i sociale og kreative gøremål i Nordjylland.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981