DEVIATION FROM THE STANDARDDEVIATION FROM THE STANDARD

 

Organisationen Echoing Green, der har støttet sociale entreprenører i mere end 30 år, har netop udgivet en rapporten DEVIATION FROM THE STANDARD: Funding and Supporting Emerging Social Entrepreneurs” om deres erfaringer med at finansiere sociale iværksættere i opstartsfasen. 

 

Rapportens 4 hovedresultater er:
At tilskud og forskellige typer af ”risikotolerante” finansieringsformer er meget vigtige i opstartsfasen for socialøkonomiske virksomheder.

 

Der mangler store institutionelle finansieringskilder, som kan levere opstartsfinansiering af for-profit sociale iværksættere. Der er behov for grundlæggende uddannelse indenfor sociale investeringer blandt spirende sociale iværksættere.

 

Stiftere af for-profits og af hybridvirksomheder har brug for to forskellige former for support i forhold til at blive investeringsparate.

 

Pro-profits har brug for at få adgang til at pitche deres ide og få kontakter til investorer mens hybridvirksomheder (socialøkonomiske virksomheder) mere har brug for et bredt spekter af support som inkluderer undervisning i grundlæggende forretningsforhold og pitch træning.

 

Læs rapporten her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981