Det kommunale netværk for social innovation

 

Næsten en tredjedel af landets kommuner har deltaget i både 1. og 2. sæson for til "Det kommunale netværk for social innovation". Der er nu åbent for tilmeldinger til sæsonen 2014/2015.

 

Det kommunale netværk for social innovation
Kan vi i højere grad samarbejde med frivillige, virksomheder, foreninger og borgerne selv omkring løsningen af samfundets velfærdsudfordringer? På hvilke områder? Hvordan?
For at komme med svar på disse spørgsmål lancerede Teknologisk Institut i efteråret 2012 ”Det kommunale netværk for social innovation”.

 

Teknologisk Institut har planlagt et spændende program og har fået sat konkrete datoer på sæsonens fem arrangementer. Se vedhæftede pjece. Arrangementerne vil alle være interaktionsbaserede og rumme nogle af de bedste oplægsholdere og facilitatorer fra ind-og udland.

 

Der vil bl.a. blive sat fokus på følgende temaer:
· Organisering, ledelse og samarbejde omkring social innovation
· Lokalområder som platforme for social innovation
· Fremme af socialøkonomiske virksomheder
· Skalering og spredning af succesfulde social innovation-initiativer
· Social effektmåling
· Nødvendige kompetencer hos ledere og medarbejdere i social innovation.

 

Målgruppe Netværket henvender sig til alle ledere og centrale medarbejdere i kommuner og regioner. Nye medlemmer kan sagtens starte her.
Prisen for et års medlemskab er 16.500 kr. 
Prisen omfatter to personer pr. medlemskab og er inklusive forplejning.
Ved tilmelding inden den 4. juli opnås en rabat på 1.000 kroner.

 

Tilmelding foregår via Teknologisk Instituts hjemmeside: Klik her!

Se pjece med program for sæsonen 2014/2015: Klik her!

 

Yderligere information hos:
Karsten Frøhlich Hougaard, chefkonsulent Analyse og Erhvervsfremme Erhvervsudvikling
Mobil +45 72 20 28 86 kafh@teknologisk.dk
Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Telefon +45 72 20 20 00
www.teknologisk.dk

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981