CSE Publications

 

Center for Socialt Entreprenørskab udgiver en skriftserie, som sætter fokus på socialt entreprenørskab og social innovation. Indtil nu er der i alt udgivet 11 publikationer.

 

Formålet er at bidrage til en vidensudvikling af området gennem formidling af en række forskellige typer af udgivelser. I skriftserien indgår således både empiriske undersøgelser, teoretiske perspektiver, udviklings- og evalueringsrapporter, relevante master- og kandidatafhandlinger samt internationale bidrag.

 

Seneste publikation er en evalueringen af SocialVenture 2200 - et socialøkonomisk eksperiment på Nørrebro! SocialVenture 2200 var et ambitiøst udviklingsprojekt gennemført af CSE, AskovFonden og Kuben i et partnerskab med det formål at stimulere og skabe støttestrukturer for spirende socialøkonomiske ideer på Nørrebro.
I publikationen kan man læse om modellen, om resultaterne men også om de barrierer der var - og hvordan partnerskabsmodellen har stærke potentialer men også er krævende at realisere.

 

Alle 11 publikationerne kan downloades her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981