Collective impact i DanmarkCollective impact i Danmark

 

07.08.2017

 

Socialt Udviklingscenter SUS afholder konferencen ”Collective impact – sammen skaber vi forandring” d. 18. september på Nyborg Strand.

 

 

Collective impact bringer aktører på tværs af interesserer og sektorer sammen i forpligtende samarbejder om at finde varige løsninger på komplekse samfundsudfordringer. I USA og Canada er der gode erfaringer med samarbejdsformen.

 

Med konferencen ønsker SUS at skabe debat, give inspiration og medvirke til at videreudvikle arbejdet med collective impact i Danmark.

 

På konferencen kan man bl.a. opleve Stephen Patrick, direktør for Aspen Forum for Community Solutions, USA og Ove Kaj Pedersen, professor på Copenhagen Business School.

 

Konferencen er støttet af Bikubenfondeni, Lauritzen Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Helsefonden, Realdania og Kræftens Bekæmpelse.

 

Læs mere her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981