Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 

 

 

Tid:  Mandag d. 10. november 2014 kl. 15.00-17.00 
Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, København
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Vækstudfordringen og Væksthus Hovedstadsregionen
Arrangementet var lavet i samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder 

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) afholdt Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10. november 2014.
Der var 20 deltagere.   


Mødet var lavet i samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder  og præsenterede Vækstcentrets nye tilbud, ”Vækstudfordringen”.

Mødet præsenterede også Væksthus Hovedstadsregionen som et af de stående lokale tilbud til iværksættere.

 

Annette Willig fra SED orienterede indledningsvis om foreningens arbejde. Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10. november 2014.
Derefter tog vi en præsentationsrunde, der – som det altid er tilfældet – viste stor spredning i forhold til deltagernes interessefelt og det stadium, de er på i forhold til virkeliggørelsen af deres idé. Denne spredning viser sig også altid at være frugtbar: kommentarer knyttes til idéer undervejs, og kontakter knyttes mellem deltagerne.
Vi havde planlagt at lægge præsentationsrunden mellem de to programpunkter, men heldigvis foreslog en af oplægsholderne, Jens Christian Foged fra CONNECT Denmark, at den lå i starten, så han vidste, hvem han talte til, og den viden brugte han siden aktivt i sin del af oplægget. Så nu har vi lært det: Præsentationsrunden skal altid ligge i starten!

 

Vækstudfordringen” er et tilbud, som bygger på et samarbejde mellem Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder og CONNECT Denmark, og det blev præsenteret af Ulrik Boe Kjeldsen fra Vækstcentret, suppleret af Jens Christian Foged fra CONNECT.

 

CONNECT Denmark er en uafhængig, uvildig non-profit-forening med et netværk på mere end 800 virksomhedsledere og andre erfarne erhvervsfolk, der stiller sig gratis til rådighed som sparringspartnere med det formål at skabe og udvikle vækstvirksomheder i Danmark. Det er dette store netværk, som Vækstcentrets tilbud introducerer til de deltagende socialøkonomiske virksomheder.

 

Det aktuelle tilbud, ”Vækstudfordringen”, giver først og fremmest de deltagende virksomheder mulighed for at teste deres forretningsidé og deres plan for vækst ved en fælles Pitch-træningsdag, hvor man får sparring af erhvervsfolk fra det traditionelle erhvervsliv og samtidig får trænet det at kunne præsentere virksomhed og planer (på 5 min.) Gennem sparringen denne dag afklares behovene for yderligere sparring og rådgivning, f.eks. gennem tilknytning af en mentor, og deltagerne får mulighed for at danne netværk med ligesindede iværksættere og ledere. Pitch-træningsdagen er 21. januar, og ansøgningsfristen er 25. november.

 

Ansøgningsskemaet ligger på www.socialvirksomhed.dk, hvor man også kan læse yderligere om tilbuddet, og selv om der naturligvis er nogle kriterier i forhold til at blive deltager i ”Vækstudfordringen”, så opfordrede Jens Christian Foged så mange som muligt til at søge. Hvis man ikke bliver optaget, vil CONNECT Denmark nemlig ud fra ansøgningen henvise til den rådgivning og sparring, man mener der vil være brug for. Som det fremgår af ansøgningsskemaet, kan man også søge, selv om man endnu ikke har CVR nummer.

 

Alt i alt altså en meget åben og inviterende tilgang. Sociale Entreprenører i Danmark blev inviteret til og deltager på Pitch-træningsdagen som observatør, så vi vil fortsat følge forløbet.

 

Efter pausen var det tid til at blive klogere på et af de stående tilbud til iværksættere. Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10. november 2014.
Start-up konsulent Lasse Sørensen orienterede om Væksthus Hovedstadsregionen og dets rolle, og for at tage overskriften på det sidste først, så er Væksthuset sat i verden for at hjælpe virksomheder med at skabe vækst, eksport og job.
Der findes et Væksthus i hver af landets 5 Regioner, de er ejet af kommunerne, og Væksthus Hovedstadsregionen  dækker Regionens 29 kommuner.
Væksthusets tilbud er uvildig og gratis sparring til iværksættere og start ups og til etablerede virksomheder. Det vil sige hjælp til problemafklaring, til vækstplan med konkrete mål, henvisning til rådgivning og implementering. Lasse Sørensen viste bl.a. en graf over en virksomheds livscyklus og behov, startende med nye iværksætteres behov for hjælp til finansiering, forretningsmodel og valg af marked og sluttende med den modne vækstvirksomheds behov for hjælp til generationsskifte, produktudvikling mv. Væksthusets mange konsulenter har baggrund i erhvervslivet og dækker hele spektret.

 

Væksthuset tjener også som indgang til det store netværk af offentlige og private aktører og kan dermed hjælpe med at give et overblik over de mange rådgivningstilbud og pege på, hvad den enkelte virksomhed kan profitere af.

 

På spørgsmål fra deltagerne blev det afklaret, at selv om Væksthuset dækker hele vejen rundt, så skal man i den tidligste fase som iværksætter søge hjælp hos Københavns Erhvervsservice, der tilbyder en række grundlæggende kurser og efterfølgende mulighed for personlig vejledning.

 

Mødet sluttede til lyden af den gode summen fra deltagernes netværkssnak. Næste netværksmøde i København bliver i det tidlige forår 2015.

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København d. 10.11. 2014

 

Se referat fra tidligere netværksmøder i København:

Tirsdag d. 16. september 2014 kl. 16.00-18.00
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 

 

Mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00-18.00
Café og Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981