Bumps on the Road to 2030Bumps on the Road to 2030

 

Bumps on the Road to 2030: An overview of the common challenges for the Nordic countries in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) er et diskussionsoplæg om de almindelige udfordringer for de Nordiske lande i forhold til at nå FNs Verdensmål inden 2030.

 

Bumps on the Road to 2030 er udarbejdet af den danske tænketank Sustania på opdrag af Nordisk Minister Råd i april 2017.
Opgaven var at lave en analyse på basis af internationale sammenligninger, i forhold til hvilke Verdensmål de nordiske lande skal arbejde mest på, for at kunne indfri dem i 2030.

 

Bumps on the Road to 2030 kan downloades her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981