Bliv medlem af Sociale Entreprenører i Danmark (SED)

 

Et fællesskab for alle med interesse i socialt entreprenørskab.

Er du social entreprenør, overvejer du at opstarte et socialøkonomisk projekt, eller har du en generel interesse i socialøkonomi - så giver det mening at blive del af SED!

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) er en forening for alle med interesse for socialt iværksætteri, samproduktion og andre former for velfærdsløsninger på tværs af civilsamfund, markedet og det offentlige. 
SED arbejder for at styrke og udvikle socialt entreprenørskab i et helhedsorienteret perspektiv, og for at skabe optimale vilkår for sociale iværksættere i forhold til finansieringsmuligheder, vidensdeling, uddannelse og kompetenceudvikling. 
Som del af dette arbejde arrangerer SED lokale netværksmøder for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, studieture, temaarrangementer og konferencer. 
SED har kontor på MarselisborgCentret i Aarhus, og samarbejder med en lang række aktører i Danmark og internationalt, heriblandt Center for Socialt Entreprenørskab på RUC, Kooperationen, Den Sociale Kapitalfond, VIA University College, Teknologisk Institut, Baltic Social Entrepreneurship Support Network, samt en lang række kommuner, regioner og socialøkonomiske virksomheder over hele landet.

 

SED er en forening der p.t. primært drives af frivillige. Det betyder, at langt størstedelen af SED's arbejde for at styrke netværket af sociale entreprenører og bedre vilkårene for socialt iværksætteri foregår ulønnet med et begrænset budget. Derfor er det afgørende for SED's indsats, at så mange som muligt bliver medlem af foreningen - og vi håber, at du har lyst til at være med!

 

Fordele ved medlemskab af SED: 
- Du får viden og aktuelle nyheder om de særlige muligheder og udfordringer der ligger i socialt entreprenørskab. 
- Du bliver del af et landsdækkende netværk, hvor sociale iværksættere kan finde viden og støtte, udveksle erfaringer og gensidigt inspirere hinanden. 
- Du får mulighed for at få professionel vejledning omkring udvikling af socialøkonomiske projekter. 
- Du er med til at udvikle og styrke vilkårene for sociale entreprenører i Danmark.

 

Læs mere om SED's historie, aktiviteter her  
Læs om SED´s arrangementer her 

 

Man kan tegne følgende medlemskaber i Sociale Entreprenører i Danmark:

Mikromedlemsskab:  30 kr. Medlemskabet er personligt.
- Løbende information om aktuelle nyheder, projekter og arrangementer vedrørende socialt entreprenørskab i Danmark og internationalt.
- Adgang til SED’s åbne workshops med vejledning og sparring omkring opstart af virksomhed og udvikling af dine egne initiativer og projekter.
Mikromedlemsskabet giver desuden adgang til andre SED arrangementer, hvortil der kræves medlemskab. Det gælder både, gratis arrangementer eller arrangementer med deltagerbetaling,
Mikromedlemsskabet giver ikke adgang til reduceret pris arrangementer, hvor der er lavere priser for SED-medlemmer. Hertil kræves som minimum et Standardmedlemskab.


Standardmedlemskab: 100 kr. Medlemskabet er personligt. 
- Løbende information om aktuelle nyheder, projekter og arrangementer vedrørende socialt entreprenørskab i Danmark og internationalt. 
- Mulighed for deltagelse i SED’s arrangementer: netværksmøder, ekskursioner, seminarer, studieture mv. gratis eller til reduceret pris for 1 person. 
- Adgang til SED’s åbne workshops med vejledning og sparring omkring opstart af virksomhed og udvikling af dine egne initiativer og projekter.

 

Medlemskab for organisationer og virksomheder: 500 kr. 
- Løbende information om aktuelle nyheder, projekter og arrangementer vedrørende socialt entreprenørskab i Danmark og internationalt. 
- Mulighed for deltagelse i SED’s arrangementer: netværksmøder, ekskursioner, seminarer, studieture mv. gratis eller til reduceret pris for 5 personer. 
- Adgang til SED’s åbne workshops med vejledning og sparring omkring opstart af virksomhed og udvikling af dine egne initiativer og projekter.

 

Medlemskab for offentlige myndigheder (kommuner, regioner, institutioner mv.): 500 kr. 
- Løbende information om aktuelle nyheder, projekter og arrangementer vedrørende socialt entreprenørskab i Danmark og internationalt. 
- Mulighed for deltagelse i SED’s arrangementer: netværksmøder, ekskursioner, seminarer, studieture mv. gratis eller til reduceret pris for 5 personer. 
- Adgang til SED’s åbne workshops med vejledning og sparring omkring opstart af virksomhed og udvikling af dine egne initiativer og projekter.

 

Støttemedlemsskab for større virksomheder og organisationer: 1000 kr. og derover 
- Løbende information om aktuelle nyheder, projekter og arrangementer vedrørende socialt entreprenørskab i Danmark og internationalt.
- Mulighed for deltagelse i SED’s arrangementer: netværksmøder, ekskursioner, seminarer, studieture mv. gratis eller til reduceret pris for 10 personer. 
- Adgang til SED’s åbne workshops med vejledning og sparring omkring opstart af virksomhed og udvikling af dine egne initiativer og projekter.
- Der kan indgås særlige samarbejdsaftaler.

 

Kontingentet følger kalenderåret, uanset hvornår på året man melder sig ind. Alle typer medlemskaber giver adgang til en stemme ved generalforsamlingen.

 

Kontingenter kan indsættes på konto: 8401 1139684 i Merkur Bank. (Husk at opgive navn og gerne email). Eller betales via Mobile Pay: 87080
Har du brug for et CVR-nr. i forbindelse med indmeldelse er foreningens CVR-nr. 34147981 
Hvis du har spørgsmål vedr. indmeldelse i foreningen, er du velkommen til at sende en email til: per@socialeentreprenorer.dk

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981