Bliv Master i Socialt EntreprenørskabMaster i Socialt Entreprenørskab

 

Center for Socialt Entreprenørskab ved Roskilde Universitet har åbent for ansøgninger til den2-årige deltidsuddannelse ”Master i Socialt Entreprenørskab” (MSE). Der er studiestart februar 2016.

 

MSE udbyder en spændende mulighed for kompetenceudvikling på et højt niveau.
Er du interesseret i velfærdsinnovation med fokus på borgerinddragelse, tværsektorielt samarbejde og nye velfærdsløsninger? Og vil du Være med til at skabe nye veje og nye praksisser, så er ”Master i Socialt Entreprenørskab” (MSE) måske noget for dig.

 

Uddannelsen henvender sig til ledere, medarbejdere og frivillige i organisationer og virksomheder, der arbejder med social innovation i tværsektorielle partnerskaber – og som har mod på nye udfordringer og ny inspiration.
MSE skaber ny viden, nye metoder, nye forståelser og nye initiativer - både teoretisk, empirisk og praktisk.

 

Tidligere studerende fortæller om, hvordan MSE giver et kompetenceløft, som både kan omsætte sociale iværksætterønsker og innovative ideer til handling og som giver en bedre forståelse af de større sammenhænge den enkelte organisation indgår i:
”På det personlige plan har jeg gang på gang følt mig provokeret og tvunget til virkelig at finde ud af hvorfor, hvad og hvordan …. Rent arbejdsmæssigt har uddannelsen betydet, at nye tiltag iværksættes oftere og langt mere gennemreflekteret end tidligere. Jeg har desuden fået en del konkrete redskaber og viden til forhandling med alle former for instanser. Min fortalervirksomhed er blevet skarpere, idet diskussionerne og litteraturen på studiet har øget min viden markant.”
(Joan Münch, Hold 2)

 

”Uddannelsen har fået mig til at tænke mere innovativt og klædt mig bedre på til at stå i spidsen for sociale virksomheder. Og at være bedre til at skabe positiv forandring for udsatte grupper”
(Brian Sørensen, Hold 2)

 

”Det er en særlig styrke ved uddannelsen, at man kan vælge projektemner, der relaterer til ens eget professionelle virke. Det løfter både den faglige løsning og professionelle indsats.”
(Maja Winther Bengtsson, Hold 4)

 

Hør også hvordan tre studerende på Master i Socialt Entreprenørskab med forskellige faglige baggrund: Adam som eksportingeniør, Annette som sygeplejerske og John socialpædagog fortæller om, hvorfor de netop valgte Master i Socialt Entreprenørskab, og hvordan de kan bruge uddannelsen i deres arbejde.
Klik her!

 

Ansøgningsfristen er primo december 2015

 

Se flyer om uddannelsen her

 

For yderligere info: Klik her!

 

Man er også velkomne til at kontakte studiesekretær Lene Hagbert Hansen på tlf. 4674-2021 eller masterkoordinator Gurli Jakobsen på 4674 3658 / gurlij@ruc.dk for yderligere oplysninger.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981