Begribe og gøre: Innovation og entreprenørskab I et professionsperspektivBegribe og gøre: Innovation og entreprenørskab I et professionsperspektiv

 

23.04.2018

 

Begribe og gøre er en ny antologi der samler op og gør status over den aktuelle professions rettede forskning og praksis, der pågår I professionshøjskolerne om innovation og entreprenørskab både i forhold til uddannelsesudvikling og velfærdsinnovation.

 

Bogen tegner et billede af de metoder, teorier og begreber samt problemstillinger der er I spil indenfor feltet. Det er målet at bogen kan fungere som en tværfaglig lærebog I professionsuddannelserne, det er målet at bogen kan fungere som en tværfaglig lærebog I professionsuddannelserne og indgå I de forskellige uddannelsers implementering af innovation og entreprenørskab, men også at den kan anvendes af professionsudøvere.

 

Køb bogen her

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981