At måle og forstå værdien af byudvikling

 

Det ”Svenske SROI-netværk inviterer om seminar om at måle og forstå værdien af byudvikling d. 25. April 2016 i Malmø.

 

Til seminaret kan man bl.a. opleve Olof Andersson fra Trianon, der fortæller om deresperspeitiv på social og miljømæssig værdiskabelse i den byudvikling, der foregår i Lindängen i Malmö.
Seminaret byder også på en præsentation af konceptet Social Return on Investment (SROI), som anvendes til an-vendes til at planlægge, følog evaluere de sociale, økonomiske og miljømæssige effekter og værdier som virksom-heder og projekter skaber.
Ved at opgøre værdien af effekter i kr. og ører er det muligt at forstå og sammenlighne indsater med hinanden og f.eks. se om den totale sociale værdi overstiger den økonomiske eller om sociale, økonoomiske og miljømøssige værdier overstiger den totale værdi af en investering.
Anden halvdel af seminaret giver mulighed for debat om måling af værdi i byudvikling.

 

Seminaret finder sted mandag d. 25 april kl. 13.00-15.00 på Lokalen Stadsbyggnadsforum i Kommendanthuset, Malmöhusvägen 15 i Malmö. Hvis man ikke er medlem af Det Svenske SROI Netværk koster det 300 kr. at deltage i seminaret.
Tilmelding til: info@sroi-natverket.se senest d. 18. april 2016

 

Læs mere om Svenska SROI-nätverket på: www.sroi-natverket.se

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981