Ansøg programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

 

Der åbnes nu for en ansøgningsrunde under programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), der skal styrke socialøkonomiske virksomheders investeringsmuligheder.

 

Social innovation og socialøkonomiske virksomheder samfundsproblemer på en måde, der både er socialt retfærdigt, miljømæssigt bæredygtigt, og som driver social forandring i en positiv retning, samtidig med at det skaber arbejdspladser, vækst og investeringer. Derfor åbnes der nu op for en ansøgningsrunde under programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), der skal styrke socialøkonomiske virksomheders investeringsmuligheder.

 

Formålet med indkaldelsen af forslag til programmet er at understøtte social innovation ved at stimulere, udvide og igangsætte udviklingen af markeder for socialøkonomisk finansiering.

 

Prioriteter
Indkaldelsen fokuserer både på at skabe et bedre udbud af socialøkonomiske finansieringsmuligheder gennem kapacitets- og institutionsopbygning og på at skabe en mere effektiv efterspørgsel efter socialøkonomiske finansieringsmuligheder.

 

De to ovennævnte prioriteter skal opfyldes gennem et af fem forskellige delprojekter, der har til formål at:
1. Etablere socialøkonomiske partnerskaber
2. Etablere socialøkonomiske finansieringsmuligheder og -instrumenter
3. Facilitere hybride finansieringsmuligheder for socialøkonomiske virksomheder
4. Understøtte socialøkonomiske virksomheder ved at støtte deres investeringsvillighed
5. Skabe en europæisk platform der skal styrke organisationer der understøtter socialøkonomiske virksomheder

 

Alle typer af private og offentlige organisationer er ansøgningsberettigede. Konsortier under delprojekt A, B, C og D skal have en investor som partner for at kunne ansøge.

 

Der er i alt afsat 2.150.000 EUR til indkaldelsen.
Budgettet til de enkelte delprojekter er:
• Delprojekt A: 85.000 EUR
• Delprojekt B: 130.000 EUR
• Delprojekt C: 130.000 EUR
• Delprojekt D: 100.000 EUR
• Delprojekt E: 150.000 EUR

 

EU-tilskuddet kan dække op mod 80% af tilskudsberettigede udgifter.
Der er deadline for ansøgninger d. 13. juni 2016 og projekter kan have en varighed på mellem 15 og 18 måneder

 

Om Det europæiske program for beskæftigelse og social innovation "EaSI"
Det europæiske program for beskæftigelse og social innovation 2014-2020 er et finansielt instrument på europæisk plan, som forvaltes direkte af Europa-Kommissionen til bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien, ved at yde finansiel støtte til Unionens mål i forhold til at fremme et højt niveau af kvalitet og bæredygtig beskæftigelse, sikre passende og anstændig social beskyttelse, bekæmpelse af social eksklusion og fattigdom og forbedre arbejdsvilkårene.

 

Yderligere information vedr. ansøgninger til programmet: Klik her! 

 

Kilde: Central Danmark EU Office 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981