Anbefalinger fra Social Enterprise Project

 

Social Enterprise Project har netop udgivet deres rapport med anbefalinger til med politiske ideer og foranstaltninger der kan iværksættes for at styrke socialt iværksætteri i Europa.

 

Efter ”Social Entrepreneurs have your say” mødet i Strasbourg d. 17. Januar 2014 lancerede EESC (på dansk EØSU - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg) Social Enterprise Project (på dansk projektet vedrørende socialt iværksætteri) med det mål at formulere politiske idéer og pege på specifikke foranstaltninger, der kan iværksættes for at styrke socialt iværksætteri.
Under hele projektforløbet har EØSU indsamlet nyttigt input fra dem, der i praksis beskæftiger sig med området i hele Europa, og holdt møder med interessenter på lokalt, regionalt, nationalt og EU niveau på tværs af sektorer.
Det har resulteret i et stort videns og erfaringsgrundlag, som danner grundlag for denne anbefalingsrapport, og som den videre indsats kan bygge videre på.
Overordnet er det tydeligt, at flere og flere ser fordelene ved socialt iværksætteri, og der synes at være enighed om, hvad der bør være EU-institutionernes vigtigste prioriteter for de kommende år, hvis mulighederne i socialt iværksætteri skal udnyttes fuldt ud i de europæiske samfund.

 

De vigtigste politiske anbefalinger fra the Social Enterprise Project er:
- Udvikling og lancering af anden fase af initiativet for socialt iværksætteri
−Udformning af en handlingsplan for socialøkonomien i Europa med vedtagelse af statutterne for europæiske fonde, foreninger og gensidige selskaber
− Videreførelse af den tværpolitiske gruppe om socialøkonomien
− Lancering af programmer for kapacitetsopbygning til at understøtte og fremme socialt iværksætteri
− Formulering af en vejledning for medlemsstaterne om gennemførelsen af de nye regler for offentlige indkøb og bestemmelserne på området
− Integrering af socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder i Small Business Act
− Indsamling og udveksling af de finansielle løsninger og det finansielle økosystem, der er mest hensigtsmæssige for sociale virksomheder.
− Anerkendelse af og støtte til socialøkonomiske virksomheders bidrag til beskæftigelsen og deres rolle i arbejdsmarkedsdialogen
− Fremme af socialt iværksætteri i undervisningen på alle niveauer
− Prioritering af yderligere forskning og bedre afspejling af sociale virksomheder i nationale statistikker med henblik på øget forståelse, anerkendelse og synlighed.

 

Læs hele anbefalingsrapporten (den er tilgængelig på dansk): Klik her!

Se også EESC´s folder "Social Enterprise make it happen": Klik her!

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981