AMB17IONAMB17ION

 

Med 30 mil. kr i støtte fra Velux-fonden har ChoraConnection den 1. december 2016 kastet sig ud i et projekt, hvis formål der er at igangsætte en række projekter mhp. at opfylde FN's 17 Verdensmål.

 

Ca. 100 deltagere blev afæsket deres ideer til projekter, som blev finpusset i løbet af dagen.
Projekterne vil inden længe blive søsat.

 

Se mere på: http://choraconnection.dk/event/english-amb17ion/

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981