Alternativets Iværksætter pakkeAlternativets Iværksætter pakke

 

Alternativet har i dag onsdag d. 6. april 2016 lanceret en Iværksætterpakke, der skal gøre det nemmere at være iværksætter i Danmark.

 

Blandt de 26 forslag er bl.a. en toårig målrettet iværksætterydelse på 80 procent af dagpengesatsen til udvalgte modtagere og uddeling af 100 arbejds- og opholdstilladelser om året til særligt lovende internationale iværksættere.
Flere af forslagene går på at skabe flere sociale iværksættere.
Alternativet foreslår i den anledning at:

 

1 dispensationen fra rimelighedskravet gøres permanent hurtigst muligt.

 

2 der oprettes et Center for Socialøkonomisk Iværksætteri, Virksomhed og Vækst

 

3 der oprettes en Pulje på 15 millioner til sociale forretningsudviklingsprogrammer (Det foreslås bl.a. at de programmer som Den Sociale Kapitalfond har kørt - videreføres og styrkes)

 

4 der oprettes en pulje for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder på 20 mio. kr. til styrkelse af socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder specifikt i udkantsområder.

 

5 der bliver rum for flere eksperimenter i den offentlige sektor Den offentlige sektor så den offentlige sektor og kommunerne sættes mere fri til at eksperimentere med social innovation og alternative løsninger – gerne i samarbejde med organisationer og iværksættere.

 

6 der øremærkes flere midler til socialt iværksætteri således, at 15 mio. kr. af Vækstfondens midler til syndikeringslån øremærkes til sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder

 

7 der udvikles en model for social og grøn værdiskabelse således, at staten i samarbejde med relevante organisationer udarbejder en konkret model for ensrettet og sammenlignelig måling af investeringers sociale og grønne værdi. Udgifterne til at finansiere tiltagene i pakken beløber sig til en halv milliard. Finansieringen til iværksætterpakken skal komme ved at hæve fradragsgrænsen i registreringsafgiften fra det nuværende niveau til niveauet for energiklasse A+.
Hævningen af grænsen forventes at medføre et merprovenu på omkring 1 milliard kr. om året, hvoraf små 500 mio. kr. vil gå til finansieringen af Alternativets iværksætterforslag.

 

Se hele Alternativets Iværksætterpakke her

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981