Aftale om Satspuljen 2014


Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om satspuljen 2014.Der er indgået en aftale om satspuljen for 2014 på social-, børne- og integrationsområdet. Partierne er enige om udmøntningen af i alt 637,5 mio. kr. over de næste fire år i satspuljen for 2014.


Aftalen omfatter bl.a. en ny hjemløsestrategi til 72,5 mio. kr., bl.a. til at forebygge, at unge bliver hjemløse.  Partierne er også enige om at afsætte 92,2 mio. kr. til udviklingspuljer, som private foreninger kan søge til projekter og indsatser, der kan udvikle social- og integrationsområdet. 
Satspuljepartierne har besluttet at afsætte i alt cirka 81,7 mio. kr. til udsatte børn og unge. 32,9 mio. kr. skal bruges til en styrket indsats mod asocial adfærd hos unge. Initiativet omfatter blandt andet et lovkrav om, at kommunerne skal indkalde en ung, der har begået kriminalitet, familien og relevante fagfolk til et såkaldt ”netværkssamråd”. Formålet med samrådet er, at netværk og fagfolk hurtigt går sammen om at stoppe den unges kriminelle løbebane.

 

På handicapområdet er satspuljepartierne enige om at afsætte 91 mio. kr. til en indsats med fokus på helhed og sammenhæng på handicapområdet. Formålet med indsatsen er, at mennesker med handicap skal inkluderes langt mere i de fællesskaber, der er i vores samfund. Initiativet indeholder blandt andet to ambitiøse metodeprojekter – ét for familier med børn med handicap og ét for voksne udviklingshæmmede.
 

Satspuljepartierne er også enige om at afsætte 163,3 mio. kr. til udsatte voksne. Initiativerne omfatter blandt andet 72,5 mio. kr. til at forebygge, at unge bliver hjemløse og til at udbrede hjemløsestrategien til  landets kommuner. De frivillige organisationer støttes med mere end 200 mio. kr. over de næste fire år. Pengene gives blandt andet til den såkaldte privat proces, hvor frivillige organisationer mv. kan søge om driftsstøtte eller støtte til projekter, der kan være med til at udvikle den sociale indsats.
Læs hele satspuljeaftalen for 2014: Klik her! 


Aftale om satspuljen for 2014 på på beskæftigelsesområdet.Aftalepartierne har i år forhandlet inden for en samlet ramme på knap 200 millioner kroner over de næste fire år – inklusiv omprioriterede midler – og er blevet enige om at afsætte knap 154 millioner kroner til at hjælpe udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet. Midlerne skal blandt andet bruges til at hjælpe kriminelle unge med at få fodfæste på arbejdsmarkedet og til en særlig indsats for at øge arbejdsmarkedstilknytningen for personer med handicap.Derudover er der afsat godt 24 millioner kroner til erhvervsrettede undervisningstilbud for udsatte grupper, og der er reserveret 18 millioner kroner til sygedagpengeområdet.
Læs aftaleteksten på beskæftigelsesområdet: Klik her! 

 

Kilde: Social-, børne- og integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981