Afrapportering fra EU Kommisionens Group of Experts on Social Entrepreneurship

 

Svenske Erika Augustinsson fra Mötesplats Social Innovation er medlem af EU-Kommisionens Group of Experts on Social Entrepreneurship.
Gruppen har bl.a. fokus på metoder der kan måle den effekt, som socialøkonomiske virksomheder og sociale inovationer har i forhold til samfundet.
Det et samtidig gruppens opgave at være rådgivende i forhold til arbejdet med udviklingen af EU´s Social Business Initiative.

 

Group of Experts on Social Entrepreneurship arbejder på mange måder med med de samme problemstillinger, som er på den globale dagsorden i forhold til at måle effekt af sociale indsatser og i forhold til at finde en definition på socialøkonomiske virksomhed.

 

Læs Erika Augustinsson korte afrapportering: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981