Åben workshop for sociale iværksættere

 

 

Tid: Torsdag d. 13. december 2018 kl. 14.30-17.00 
Sted: A-huset, Institut for (X), Godsbanen i Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis 
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk eller Ulrik Boe Kjeldsen email. ubk@kooperationen.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med netværket Socialøkonomi Midtjylland (Rummelig iMidt projektet) og Kooperationen

 

Overvejer du, eller er du i gang med at starte en socialøkonomiske virksomhed i Region Midtjylland? Så er der nu hjælp at hente.

 

Til denne Åbne workshop går netværket Socialøkonomi Midtjylland og Sociale Entreprenører i Danmark sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomisk forretningsudvikling i samme rum, på samme tid:
Målet er at give midtjyske socialøkonomiske iværksættere inspiration og konkret sparring til deres forretningsudvikling. Målrettet sparring For at kunne tilrettelægge og målrette sparringen, vil iværksætterne ved tilmelding blive bedt om kort at beskrive deres forretningsidé og angive på hvilke områder, de særligt ønsker sparring.

 

Med udgangspunkt i tilmeldingerne vil hver iværksætter blive matchet i 1:1 sparringssessioner med en eller flere ressourcepersoner. Herudover vil vi i programmet også forsøge at give rum for generel erfaringsudveksling, plenumoplæg samt mulighed for selv at opsøge relevante ressourcepersoner.

 

Om SED´s Åbne workshops
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.
Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse. Workshoppene afholdes en gang om måneden.
Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det. På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov. Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981